HKMO Fiyat Listesi 2024

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

I- İMAR PLAN UYGULAMALARI (ARAZİ ve ARSA DÜZN.)


Bu poz için TİP 1 Sözleşme kullanılacaktır.
2024 I. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli Verileri
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİM FİYAT
0-500.000 m2 arasındaki alanlar için yan
taraftaki formül kullanılarak ücret belirlenir.

m2 : İşleme giren parsel alanları toplamı
D1 TL : Alan çarpım değişkeni D1=6,80 TL
A : Şehir Değişken Sabiti
Şehirlere göre A sabitini görüntülemek için Tıklayın
500.000 - 750.000 m2 arası her m2 için 5,33 TL eklenir.
750.000 - 1.000.000 m2 arası her m2 için 2,64 TL eklenir.
1.000.000 - 1.500.000 m2 arası her m2 için 1,45 TL eklenir.
1.500.000 m2'den sonra her m2 için 0,77 TL eklenir.
Yukarıdaki formül ile hesaplanan ücret 20250,00 TL'den aşağı olamaz.
a- 1 (Bir) parsel bazında yapılan 18. Madde uygulamalarında çarpan 1'dir.
b- Birden fazla parselde yapılan 18. madde uygulamalarında çarpan 1.25'dir.
c- Oluşmuş imar adalarında ayırma yapılması veya imar adaları içinde oluşmuş parsellerin birleştirilmesi ve yeniden ayrılması durumunda çarpan 0.60'dır.
d- 15. ve 16. Madde uygulamalarında (köy yerleşik alanları dahil) çarpan 0.75'dir.
e-Geri dönüşüm işlemleri
    ei- Sadece geri dönüşüm işlemi yapılıyorsa; a veya b maddesinden hesaplanan ücret 0.25 ile çarpılır.
    eii- Geri dönüşüm işlemi imar uygulamaları ile birlikte yapılıyorsa; a veya b maddesinden hesaplanan ücretin 0.25 ile çarpılması ile elde edilen geri dönüşüm ücreti, a veya b maddesinden hesaplanan imar uygulaması ücretiyle toplanır.
* İndirimler
- İmar planı uygulama alanında oluşacak parselin büyüklüğü (2001-5000) m2 için çarpan 0.75, 5001 m2 ve yukarısı için ise çarpan 0.50'dir.
(Bu indirim geri dönüşüm ücreti hesabında uygulanmayacaktır.)
Fiyat Hesabı sayfasında İmar Planı Uygulamaları Fiyat Hesabı bağlantısına tıklayarak I-İMAR PLAN UYGULAMALARI (ARAZİ ve ARSA DÜZNENLEMESİ) için fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.
2023 II. Dönem ile kıyaslandığında bu poza %36 Oranında zam gelmiştir.
II. Poz