HKMO İşletme Haritaları Fiyat Hesabı

HKMO İşletme Haritaları Fiyat Hesabı

İşletme Haritaları Fiyat Hesabı

İşletme Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VII- Benzinlik, Kooperatif, Fabrika, Toplu Konut vb. Sahalarda 1/1000 Ölçekli Sayısal Harita Yapımı başlığı altındaki değerler kullanılarak 1/1000 ölçekli sayısal harita yapım ücreti hesabı;

HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VIII- Maden ve Taşocağı Gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları başlığı altında bulunan;
a ) Ruhsata Esas Halihazır Harita Yapımı
b ) İşletme İmalat Haritaları
fiyat hesaplamalarını bu bölümde yapabilirsiniz.
İşletme Haritaları hakkında  Daha Fazla Bilgi
İşletme Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VII- Benzinlik, Kooperatif, Fabrika, Toplu Konut vb. Sahalarda 1/1000 Ölçekli Sayısal Harita Yapımı başlığındaki ve VIII- Maden ve Taşocağı Gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Parsel Takip Sistemi
Konular | Dosya Takip | Fiyat Hesapla | Ana Sayfa
SHKMMB © Copyright 2019 - 2021