HKMO İşletme Haritaları Fiyat Hesabı

HKMO İşletme Haritaları Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

İstatistik


Web sayfamızda yapılan hesaplamalara ilişkin istatistikler yayınlandı.

Hesaplama İstatistikleri sayfasından görüntüleyebiirsiniz.

İşletme Haritaları Fiyat Hesabı

İşletme Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VII- Benzinlik, Kooperatif, Fabrika, Toplu Konut vb. Sahalarda 1/1000 Ölçekli Sayısal Harita Yapımı başlığı altındaki değerler kullanılarak 1/1000 ölçekli sayısal harita yapım ücreti hesabı;

HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VIII- Maden ve Taşocağı Gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları başlığı altında bulunan;
a ) Ruhsata Esas Halihazır Harita Yapımı
b ) İşletme İmalat Haritaları
fiyat hesaplamalarını bu bölümde yapabilirsiniz.
İşletme Haritaları hakkında  Daha Fazla Bilgi
İşletme Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VII- Benzinlik, Kooperatif, Fabrika, Toplu Konut vb. Sahalarda 1/1000 Ölçekli Sayısal Harita Yapımı başlığındaki ve VIII- Maden ve Taşocağı Gibi İşletme Sahalarının Üretim Haritaları başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Sosyal Ağında Paylaş: