HKMO Fiyat Listesi 2024

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2024 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

II- İmar Planı Dışında Yapılan İfraz Tevhit Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre İmar Planı Dışında Yapılan İfraz Tevhit fiyat hesabı yapabilirsiniz.

Uygulama İmar planı bulunmayan parsellerin ayrılması ya da birleştirilip ayrılması işlemlerinde buradaki hesaplama yöntemi kullanılır.
İmar Planı Dışında Yapılan İfraz Tevhit İşlemleri (Basit İfraz) Haritası hakkında  Daha Fazla Bilgi
İmar Planı Dışında Yapılan İfraz Tevhit Haritası Ne demektir?
Bir parselin birden çok parsele bölünmesi işlemine ayırma denir. İmar planı bulunmayan yerlerde plansız alanlar yönetmeliğine göre yapılan ayırma işlemidir. Süreç olarak imar plan uygulaması ile aynıdır.

İmar planı olmayan alanlardaki ayırma işlemlerinde uygulanır.

İmar Planı Dışında Yapılan İfraz Tevhit Haritası Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Formu
* Belediye Encümen Kararı
* 2010/22 Sayılı Genelgeye Göre Hazırlanan Durum Haritası
* Rölöve Krokileri
* Koordine Özet Çizelgesi
* Koordinat Dönüşüm Çizelgesi (Dönüşüm gerekli durumlarda)
* Alan Hesabı
* Poligon Röper Çizelgesi
* Uygulamaya Giren Parsel Tapuları
HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin II-Ayırma (İfraz) ve Terk İşlemleri başlığı altında iki farklı uygulama için üç farklı hesaplama yöntemi bulunmaktadır.

a ) İmar Planı Kapsamında Uygulama Görmüş Parsellerde Terk İşlemi (Tek bir parselin terk işlemi için uygulanır.)
Temiz İmar parseli iken imar planında yapılan tadilat sonrası yola terki çıkan bir parsel için fiyat hesabı bu uygulama yöntemi seçilerek yapılabilir.

b ) İmar planı dışında yapılan ifrazlarda
İmar planı bulunmayan parsellerde bir yada birden çok parselin ifraz işlemi yapılıyorsa bu uygulama yöntemi seçilmelidir.

c ) İmar planı dışında yapılan ifrazlarda birleştirme işlemi varsa
Basit ifraz işleminde uygulamaya giren parsel sayısı birden fazla ise b maddesinde hesaplanan değere parsel sayısı kadar ilave birleştirme ücreti eklenir.

Not:
* a maddesine uyan bir işlem aynı zamanda I- İmar Plan Uygulamaları başlığındaki değerler kullanılarak web sayfamızda İfraz Fiyat Hesabı bağlantısı ile ulaşılan hesaplama yöntemi ile de hesaplanabilir.

* a maddesindeki tanımda parsel sayısı birden fazla ise hesaplama işlemi İfraz Fiyat Hesabı bağlantısı ile ulaşılan hesaplama yöntemi ile yapılmalıdır.


Mülkiyeti Hazineye ait taşınmazlardan bir bölümün ayrılması gerektiği durumlarda da sadece ayrılan bölümün metrekaresine göre fiyat hesaplaması bu alanda yapılmaktadır.
 

Birleştirilecek Parsel Sayısı

İmar planı olmayan yerlerde yapılan ifraz işlemlerinde ifraz ile birlikte yapılan tevhit (birleştirme) işlemi yapılıyor ise işleme giren birleşecek parsellerin toplam sayısıdır. Birleştirme işlemi yok ise bu alana 1 yazılmalıdır.

Not:
* Tek kadastro parselinin ifrazı yapılıyorsa bu alana 1 (bir) yazılmalıdır.
* İşleme giren parsel sayısının 2 ve üzerinde olması durumunda fiyat hesabına birleştirme bedelide yansıyacaktır.

Oluşan Parsel Sayısı

İmar planı olmayan yerlerde yapılan ifraz işlemlerinde ifraz sonucu oluşan parsel sayısının toplamıdır.

Not:
* Oluşan parsel sayısı birden büyük olmalıdır.
İmar Planı Dışında Yapılan İfraz Tevhit (Basit İfraz) Haritası
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin II- İmar Planı Dışında Yapılan İfrazlar ve İfraz ile Birlikte Yapılan Tevhit İşlemleri başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

İmar Planı bulunmayan ve Hazine Mülkiyetinde olan taşınmazlardan ayrılacak parçaların fiyat hesabı bu alanda yapılmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Arkadaşlarınla Paylaş:

  HKMO 2024 I. Dönem Ücret Cetveli


Bu poz için TİP 1 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİMÜCRET
a) İmar planı dışında yapılan ifrazlarda
İfraz sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise her parsel için 4125,00 TL eklenir.
0-2 ha.29640,00 TL
2 ha.'dan büyük alanlarda her ha. için
2-10 ha.2126,00 TL
10-50 ha.1512,00 TL
50-100 ha.724,00 TL
100+ ha.468,00 TL
b) İfraz öncesi birleştirme yapılıyor ise
a) maddesinde hesaplanan değere eklenir
2 parsel için.5912,00 TL
Fazla her parsel için638,00 TL
c) İmar Dışında Hazine Parselinden ayırma yapılıyor ise
İfraz sonucu oluşan parsel sayısı ikiden fazla ise her parsel için 4125,00 TL eklenir.

Hazinenin devredeceği yüz ölçümü üzerinden hesaplama yapılır.
0-2 ha.29640,00 TL
2 ha.'dan büyük alanlarda her ha. için
2+ ha.2126,00 TL

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.