Lihkab Ücretleri 2024

Üye Ol | Oturum Aç
Lihkab Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

HKMO Ücretleri


Bu sayfada Lihkab 2024 Ücret hesabı yapılmaktadır.

HKMO Fiyat Hesabı sayfasını kullanarak Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre liste fiyatı hesaplayabilirsiniz.
Arkadaşlarınla Paylaş:

Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri


Değişiklik
İşlemleri Türü
Alan (m2)Ücret (TL)
(KDV Dahil)
AplikasyonAsgariAzami 
11.0003336
1.0013.0004992
3.0015.0007113
5.00110.0008638
10.00120.0009388
20.00150.00010759
50.001100.00012867
100.001200.00015906
200.001500.00025747
500.000 den sonra her 100.000 için4559
Kadastral Yol Sınırlarının
Belirlenmesi (Maktu *)
1-10 Nokta3336
10 noktadan sonra her bir nokta için143
Yapılı İken Yapısız
Hale Gelme
Maktu *2277
Bina Yapımı ve Yıkımı İle
İlgisi Olmayan ve
Taşınmaz Malın Bağ,
Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta
İken, Arsa, Vb. Vasıflara
Dönüştürülmesi VeyaTersi
Yapılan Cins
Değişikliğinde
Maktu *1215
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave
(Maktu *)
1060
Entegre Tesis Niteliğinde
Olmayan Ve Ruhsata Tabi
Olmayan Tarımsal Amaçlı
Yapıların (Sera Ve
Benzeri) Cins Değişikliği
İşleminde Tahsil Edilecek
Hizmet Bedeli ***
Maktu *7666
Birleştirme2 Parsel
(İleve her bir parsel için %10 artış
uygulanacaktır)
3932
Arzi İrtifak Hakkı2 Parsel2276
İlave her bir parsel için ilave Maktu*1215
Parselin Yerinde
Gösterilmesi
(Ada/Parsel, Adres)
(Maktu *)
Her Parsel İçin1060
Bağımsız Bölümün
Yerinde Tespiti
(Maktu *)
Her bağımsız bölüm İçin1060
Parselin Veya Bağımsız
Bölümün Yerinde
Gösterilmesinde
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden
çok parselin veya aynı parselde bulunan
birden çok bağımsız bölümün yerinde
gösterilmesinde ayrıca her
parsel/bağımsız bölüm başına ilave
Maktu *
226
Hatalı Bağımsız Bölüm
Düzeltme İşlemi Teknik
Rapor Hazırlama
2 Bağımsız bölüm için Maktu *1621
Her bir bağımsız bölüm için ilave Maktu*205
İmar Barışı kapsamında
Zemin Tespit Tutanağı
Hazırlama Bina İnşaat
Taban Alanı ****
0-1003490
Sonraki her 1 m2 için6,98
Plan Örneği 9Her bir parsel için Maktu *122

Açıklamalar

1- Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın.
2- Ücretlere KDV dahildir.
3- Ücretler yeni ücret tarifesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.
4- Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkık ettirilir.
5- Maktu ücretler hariç hesaplanacak hizmet ücretleri 1927 TL'den az olamaz.
6- Teknik rapor, düzeltmeye konu blok veya ana taşınmazın tamamı için bir defaya mahsus hazırlanacak olup hizmet bedeli hesaplanırken tüm bağımsız bölümlerin düzeltmeye konu olduğu dikkate alınmalıdır.
7- Yapısız ilen yapılı hale gelen cins değişiklikleri artık resen yapılmaktadır.
8- Röperli kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 1598 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir.
9- Plan örneği ücretine harçlar dahil olmamakla birlikte işlemden ayrıca yol ücreti alınmayacaktır.
Seçiilen dönem için denetim ücreti 33 TL olarak alınmaktadır.