Aplikasyon Fiyat Hesabı

Aplikasyon Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

HKMO Ücretleri


Bu sayfada Lihkab 2022 Ücret hesabı yapılmaktadır.

HKMO Fiyat Hesabı sayfasını kullanarak Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre liste fiyatı hesaplayabilirsiniz.

Lisanslı Büro Hizmet Ücretleri


Değişiklik
İşlemleri Türü
Alan (m2)Ücret (TL)
(KDV Dahil)
AplikasyonAsgariAzami 
11.000931
1.0013.0001393
3.0015.0001985
5.00110.0002411
10.00120.0002620
20.00150.0003003
50.001100.0003591
100.001200.0004439
200.001500.0007186
500.000 den sonra her 100.000 için1267
Kadastral Yol Sınırlarının
Belirlenmesi (Maktu *)
1-10 Nokta931
10 noktadan sonra her bir nokta için40
Yapılı İken Yapısız
Hale Gelme
Maktu *636
Bina Yapımı ve Yıkımı İle
İlgisi Olmayan ve
Taşınmaz Malın Bağ,
Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta
İken, Arsa, Vb. Vasıflara
Dönüştürülmesi VeyaTersi
Yapılan Cins
Değişikliğinde
Maktu *339
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave
(Maktu *)
296
Entegre Tesis Niteliğinde
Olmayan Ve Ruhsata Tabi
Olmayan Tarımsal Amaçlı
Yapıların (Sera Ve
Benzeri) Cins Değişikliği
İşleminde Tahsil Edilecek
Hizmet Bedeli ***
Maktu *2140
Birleştirme2 Parsel
(İleve her bir parsel için %10 artış
uygulanacaktır)
1097
Arzi İrtifak Hakkı2 Parsel635
İlave her bir parsel için ilave Maktu*339
Parselin Yerinde
Gösterilmesi
(Ada/Parsel, Adres)
(Maktu *)
Her Parsel İçin296
Bağımsız Bölümün
Yerinde Tespiti
(Maktu *)
Her bağımsız bölüm İçin296
Parselin Veya Bağımsız
Bölümün Yerinde
Gösterilmesinde
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden
çok parselin veya aynı parselde bulunan
birden çok bağımsız bölümün yerinde
gösterilmesinde ayrıca her
parsel/bağımsız bölüm başına ilave
Maktu *
63
Hatalı Bağımsız Bölüm
Düzeltme İşlemi Teknik
Rapor Hazırlama
2 Bağımsız bölüm için Maktu *452
Her bir bağımsız bölüm için ilave Maktu*57
İmar Barışı kapsamında
Zemin Tespit Tutanağı
Hazırlama Bina İnşaat
Taban Alanı ****
0-100974
Sonraki her 1 m2 için2,00
Plan Örneği 9Her bir parsel için Maktu *34

Açıklamalar

1- Maktu: Katsayı uygulamasına bakılmaksızın.
2- Ücretlere KDV dahildir.
3- Ücretler yeni ücret tarifesi yayınlanıncaya kadar geçerlidir.
4- Birbirine bitişik ve aynı malike ait parsellerin aplikasyon taleplerinde; parsellerin tek aplikasyon krokisinde gösterilmesi şartıyla parsellerin toplam yüzölçümleri üzerinden ücret tahakkık ettirilir.
5- Maktu ücretler hariç hesaplanacak hizmet ücretleri 538 TL'den az olamaz.
6- Teknik rapor, düzeltmeye konu blok veya ana taşınmazın tamamı için bir defaya mahsus hazırlanacak olup hizmet bedeli hesaplanırken tüm bağımsız bölümlerin düzeltmeye konu olduğu dikkate alınmalıdır.
7- Yapısız ilen yapılı hale gelen cins değişiklikleri artık resen yapılmaktadır.
8- Röperli kroki ücreti hesaplanırken aplikasyon bedelindeki ücrete ek olarak parsel üzerindeki her bina için maktu 446 TL ilave ücret tahakkuk ettirilir.
9- Plan örneği ücretine harçlar dahil olmamakla birlikte işlemden ayrıca yol ücreti alınmayacaktır.
Seçiilen dönem için denetim ücreti 16 TL olarak alınmaktadır.