Lihkab Ücretleri 2024

Üye Ol | Oturum Aç
Lihkab Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

HKMO Ücretleri


Bu sayfada Lihkab 2024 Ücret hesabı yapılmaktadır.

HKMO Fiyat Hesabı sayfasını kullanarak Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre liste fiyatı hesaplayabilirsiniz.

Yanılma Sınırı Hesabı


TKGM tarafından 27.09.2022 Tarih 31966 sayılı "Tapu Planlarında Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Arşiv Onaylı Geometriler ve Geçici Koordinatlı Parseller için Yanılma Sınırı hesabı yapabilirsiniz.

Yanılma Sınırı Hesabı

Arşiv Onaylı Geometriler İçin
Arşiv onaylı koordinatlar kullanılarak hesaplanan yüzölçümü değeri ve yönetmelikte belirtilen oranlar kullanılarak hesaplanır.
Hesapta kullanılan oranlara Buradan ulaşabilirsiniz.

Daha detaylı bilgiye sayfanın alt tarafından ulaşabilirsiniz.

Arkadaşlarınla Paylaş:

Yanılma Sınırı Nedir?


Tapu plânının üretim yöntemi ve ölçeğine göre hesaplanan, taşınmazın zemindeki sınırları ile ölçü ve yüzölçümü değerleri arasındaki ölçü tekniğine göre bilimsel olarak kabul edilebilir farkdır. Eski adı Tecviz olup Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/13 sayılı genelgesiyle birlikte tecviz ibaresi kullanılmayıp yanılma sınırı ibaresi kullanılmaya başlanmıştır.

Yüzölçümü hesabı yanılma sınırı: Yüzölçümü hesabında, tapu planının oluşturulduğu tarihte; koordinatlar, uzunluklar ya da planimetre ile yapılan tescile esas ilk hesap sonucu ile kapalı alanın, plan ve arşiv bilgileri kullanılarak bilgisayar ortamında yeniden oluşturulması sonucu elde edilen köşe koordinatları yardımıyla yapılan ikinci hesabın arasındaki farkın kabul edilebilir en yüksek sınırını ifade eder.

Koordinat Kalitesi Nedir?


Yüzölçümü hesaplarında yanılma sınırı, orijinal üretim yöntemine göre hesaplanır. Yüzölçümü hesaplanan geometri, arşiv onaylı ya da geçici koordinata sahiptir. Yanılma sınırı hesabı, koordinat kalitesini belirleyen bu özelliğe göre iki farklı yöntemle hesaplanır. Web sayfamızda yeni tecviz formülüne göre Arşiv Onaylı Geometriler ve Geçici Koordinatlı parseller için yanılma sınırı hesaplaması yapılabilmektedir.

Arşiv Onaylı Geometrilerde Yanılma Sınırı


Yüzölçümü hesabı tescilli yatay koordinatlar kullanılarak Gauss Alan Hesabına göre hesaplanabiliyor ise Arşiv Onaylı Geometri olarak kabul edilir.
Üretim tarihinde yapılan ve sonucu tapu siciline de kayıt edilen hesaplama ile yeni hesap arasında; dönüşümden, yuvarlatmadan ya da daha evvelden yapılan çalışmalarda kullanılan alan dengeleme gibi uygulamalardan kaynaklı ortaya çıkan farklara ilişkin yanılma sınırı, yukarıdaki form kullanılarak artan oranlı olarak hesaplanır.

Hesaplamalarda, "Alan" değişkeni, arşiv onaylı koordinatların desimetrekare (virgülden sonra iki basamak) mertebesinde kullanılarak bulunan yüzölçümü bilgisini ifade etmektedir.

Arşiv Onaylı Geometrilere İlişkin Yanılma Sınırı Oranları

Alan m2OranEn Çok Değer m2
0-100.0510 X 0.05
11-1000.020.50 + (HesapAlan-10) X 0.02
101-5000.012.30 + (HesapAlan-100) X 0.01
501-10000.0056.30 + (HesapAlan-500) X 0.005
1001-50000.0048.80 + (HesapAlan-1000) X 0.004
5001-250000.00324.80 + (HesapAlan-5000) X 0.003
>250000.001584.80 + (HesapAlan-25000) X 0.0015

Yeni Tecviz Formülü

Yönetmelikte belirtilen oranlara göre yukardaki tabloda yer alan formüller kullanılarak hesaplama sonucunda bulunan yanılma sınırı, arşiv onaylı geometrinin alanının yukarı ve aşağı yönde yanılma sınırını verir.

Geçici Koordinatlı Parsellerde Yanılma Sınırı


Parsel köşe noktaları doğrudan koordinatlı (ITRF96, ED50,LOKAL) olarak üretilmemiş; prizmatik, takeometrik veya fotogrametrik üretim yöntemi ile oluşturulmuş parsellerdir.

Geçici Koordinatlı Parsellerde Nokta Konum Doğruluğu Parametreleri
Geçici koordinatlı parsellerde yüzölçümü hesabı yanılma sınırı; parselin üretim yöntemine göre belirlenen nokta konum doğruluğu dikkate alınarak hesaplanır.

Nokta konum doğruluğuna göre geçici koordinatlı parseller için yanılmas sınırı hesabıYüzölçümü yanılma sınırı hesaplarında, parsel köşe noktalarının orijinal üretim yönteminden gelen nokta konum doğrulukları dikkate alınarak oluşturulabilecek en büyük geometrik şekil ile en küçük geometrik şekil dikkate alınır.

Buna göre, öncelikle parselin üretim yönteminden gelen nokta konum doğruluğu miktarı yarıçapında, orijinal ölçü değerlerine göre ve doğru sayısallaştırma yöntemiyle bilgisayar ortamında üretilen geometrinin parselin her köşe noktasına hata çemberleri çizilir. Çizilen hata çemberlerine değecek şekilde, geometrinin dışında ve içinde oluşturulacak kapalı alanlardan, yüzölçümü en yüksek olan alan dış yanılma sınırı, yüzölçümü en düşük olan alan ise iç yanılma sınırı olarak kabul edilir.

Program aracılığı ile yanılma sınırı hesaplamak için koordinat oluştururken, koordinatların geometriyi saat yönünde takip etmesi ve bu sırada programa yüklenmesi gerekmektedir. Aksi halda hesap alanı hatalı çıkacaktır.