HKMO Fenni Mesuliyet Fiyat Hesabı

HKMO Fenniyet Mesul Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2022 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

VI- Fenni Mesuliyet Fiyat Hesabı


Yapı Denetim Kontrollüğü (Fenni Mesuliyet)
Yapı denetim kontrollüğü yapılırken hazırlanan Tip-3 sözleşmeye burada hesaplanan fiyat yazılmalıdır. Bu fiyat HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VI- Fenni Mesuliyet başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Fenni Mesuliyet Dosyası
* Tip-3 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Oda Sicil Kayıt Belgesi (Tip-3 sözleşme ile birlikte HKMO tarafından verilir.)
* Aplikasyon Krokisi (Onaylı Mimari Projeye göre Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.)
* Tapu

Yapı Denetim Kontrollük Hizmetleri hakkında  Daha Fazla Bilgi
HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VI-Fenni Mesuliyet başlığı altında Not 1 olarak eklenmiş ilave ücrettir.

Fenni Mesuliyet Görev içinde kanal kotu istenirse bu alan işaretlenmelidir.

Not:
* Kanal kotu işaretlenmesi durumunda Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde belirtilen ücret ilçe katsayısı uygulanarak hesaplanan ücrete ilave edilir..
Daha önceden ruhsat alınmış bir yapıya kat ilavesi yapılarak ilave ruhsat alınıyor ise bu alan işaretlenebilir.
Fenni Mesuliyet
Fenni Mesuliyet hizmet bedeli HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VI- Fenni Mesuliyet başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Sosyal Ağında Paylaş: