HKMO Fiyat Listesi 2023

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2023
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2023 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

VI- Fenni Mesuliyet Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre Fenni Mesuliyet Fiyat Hesabı yapabilirsiniz.

Yapı Denetimli yapılan yapılarda bir Harita Mühendisi yapı denetim adına yapının kontrolünü yapmak zorundadır. Yapılan kontrollerde aplikasyon planına ve belediyenin verdiği subasman kotuna uyulmuş mu kontrol edilir.
Yapı Denetim Kontrollüğü (Fenni Mesuliyet)
Yapı denetim kontrollüğü yapılırken hazırlanan Tip-3 sözleşmeye burada hesaplanan fiyat yazılmalıdır. Bu fiyat HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VI- Fenni Mesuliyet başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Fenni Mesuliyet Dosyası
* Tip-3 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Oda Sicil Kayıt Belgesi (Tip-3 sözleşme ile birlikte HKMO tarafından verilir.)
* Aplikasyon Krokisi (Onaylı Mimari Projeye göre Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.)
* Tapu

Yapı Denetim Kontrollük Hizmetleri hakkında  Daha Fazla Bilgi
HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VI-Fenni Mesuliyet başlığı altında Not 1 olarak eklenmiş ilave ücrettir.

Fenni Mesuliyet Görev içinde kanal kotu istenirse bu alan işaretlenmelidir.

Not:
* Kanal kotu işaretlenmesi durumunda Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde belirtilen ücret ilçe katsayısı uygulanarak hesaplanan ücrete ilave edilir..
Daha önceden ruhsat alınmış bir yapıya kat ilavesi yapılarak ilave ruhsat alınıyor ise bu alan işaretlenebilir.
Fenni Mesuliyet
Fenni Mesuliyet hizmet bedeli HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin VI- Fenni Mesuliyet başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Sosyal Ağında Paylaş:

HKMO 2023 I. Dönem Ücret Cetveli


Bu poz için TİP 3 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİMÜCRET
Bir yapı için bina taban alanı
Aynı parselde birden fazla bina var ise hesapta kullanılacak bina taban alanı binaların taban alanlarının toplamıdır.
0-100 m2 için2058,00 TL
101-200 m2 için2475,00 TL
201-300 m2 için2858,00 TL
300 m2 den sonraki her 100 m2 için
301-750 m2 için338,00 TL
751-1500 m2 için221,00 TL
1501-3000 m2 için117,00 TL
3001-5000 m2 için63,00 TL
5000 m2 sonrası39,00 TL
Bina Kat Adedi
Aynı parselde birden fazla bina var ise binaların katlarının toplamı hesapta kullanılır. Bodrum katlar dahil edilir.
Her Kat İçin248,00 TL
Kanal Kotu İstenirse1193,00 TL

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.