HKMO Fiyat Listesi 2024

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2024 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

XI- Sınırlandırma Haritaları Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre Sınırlandırma Haritaları Fiyat Hesabı yapabilirsiniz.

Mülkiyeti devletin tasarrufunda olan tapulama harici yerlerin satın alınması için bir sınırlandırma haritası hazırlanarak öncelikle tapuya tescil edilmesi sağlanır.
Sınırlandırma Haritası Ne demektir?
Tapusu bulunmayan (Kadastro harici veya Taşlık) hazineye ait alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır.

Hazırlanan sınırlandırma haritası ile ilgili kurumlardan olumlu görüş gelmesi durumunda kadastro kontrollük işlemleri başlar. Sonrasında ilgili taşınmazın Hazine adına tapusu çıkarılıp ihale süreci sonrası satın alma işi gerçekleşir. Bazı durumlarda ihale sürecine gerek olmadan satış yapılabilmektedir.

Sınırlandırma Haritası Dosyası
* Harita Mühendisleri Odası Tip 1 Sözleşmesi
* Belediye Encümen Kararı
* Taşınmaz Tespit Tutanağı
* İnceleme Raporu
* Sınırlandırma Krokisi
* Tescile Esas Harita
* Koordine Özet Çizelgesi
* Alan Hesabı
* Poligon Röper Çizelgesi
Sınırlandırma Haritası hakkında  Daha Fazla Bilgi
Sınırlandırma Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XI- Sınırlandırma Haritaları başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Arkadaşlarınla Paylaş:

HKMO 2024 I. Dönem Ücret Cetveli


Bu poz için TİP 1 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİMÜCRET
Sınırlandırma HaritalarıSaha Alanına Göre
0-2 hektar için sabit8018,00 TL
0-2 hektar için çarpan1,00 TL
2-10 ha. her ha. için3572,00 TL
10 ha. sonrası her ha. için2000,00 TL

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.