HKMO Sınırlandırma Fiyat Hesabı

HKMO Sınırlandırma Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

İstatistik


Web sayfamızda yapılan hesaplamalara ilişkin istatistikler yayınlandı.

Hesaplama İstatistikleri sayfasından görüntüleyebiirsiniz.

Sınırlandırma Haritası Fiyat Hesabı

Sınırlandırma Haritası Ne demektir?
Tapusu bulunmayan (Kadastro harici veya Taşlık) hazineye ait alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır.

Hazırlanan sınırlandırma haritası ile ilgili kurumlardan olumlu görüş gelmesi durumunda kadastro kontrollük işlemleri başlar. Sonrasında ilgili taşınmazın Hazine adına tapusu çıkarılıp ihale süreci sonrası satın alma işi gerçekleşir. Bazı durumlarda ihale sürecine gerek olmadan satış yapılabilmektedir.

Sınırlandırma Haritası Dosyası
* Harita Mühendisleri Odası Tip 1 Sözleşmesi
* Belediye Encümen Kararı
* Taşınmaz Tespit Tutanağı
* İnceleme Raporu
* Sınırlandırma Krokisi
* Tescile Esas Harita
* Koordine Özet Çizelgesi
* Alan Hesabı
* Poligon Röper Çizelgesi
Sınırlandırma Haritası hakkında  Daha Fazla Bilgi
Sınırlandırma Haritası
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XII- Sınırlandırma Haritaları başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Sosyal Ağında Paylaş: