HKMO Sınırlandırma Haritaları Fiyat Hesabı

HKMO Sınırlandırma Haritaları Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2022 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

XI- Sınırlandırma Haritaları Fiyat Hesabı


Sınırlandırma Haritası Ne demektir?
Tapusu bulunmayan (Kadastro harici veya Taşlık) hazineye ait alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır.

Hazırlanan sınırlandırma haritası ile ilgili kurumlardan olumlu görüş gelmesi durumunda kadastro kontrollük işlemleri başlar. Sonrasında ilgili taşınmazın Hazine adına tapusu çıkarılıp ihale süreci sonrası satın alma işi gerçekleşir. Bazı durumlarda ihale sürecine gerek olmadan satış yapılabilmektedir.

Sınırlandırma Haritası Dosyası
* Harita Mühendisleri Odası Tip 1 Sözleşmesi
* Belediye Encümen Kararı
* Taşınmaz Tespit Tutanağı
* İnceleme Raporu
* Sınırlandırma Krokisi
* Tescile Esas Harita
* Koordine Özet Çizelgesi
* Alan Hesabı
* Poligon Röper Çizelgesi
Sınırlandırma Haritası hakkında  Daha Fazla Bilgi
Sınırlandırma Haritaları
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XI- Sınırlandırma Haritaları başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Sosyal Ağında Paylaş: