HKMO TUS Fiyat Hesabı

HKMO TUS Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

İstatistik


Web sayfamızda yapılan hesaplamalara ilişkin istatistikler yayınlandı.

Hesaplama İstatistikleri sayfasından görüntüleyebiirsiniz.

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Fiyat Hesabı

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Ne demektir?
TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) : Bir mimar yada mühendisin bir yapıda üzerine aldığı teknik işlerden doğan yasal sorumluluktur.

Ruhsat alacak yapılar için Harita Mühendisi tarafından verilen hizmetlerin tamamına yapı aplikasyon projesi, yasal sorumluluğa da Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) denir.

Mimari proje öncesi arazinin plankotesinin hazırlanması, Kot raporunun alınması, hafriyat öncesi ve hafriyat sonrası bina aplikasyonu, sıfır kotunun işaretlenmesi ve subasman seviyesinde subasman kontrolü (Yapı denetimsiz yapılar için) hizmetlerini kapsar.

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Dosyası
* Tip-2 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Oda Sicil Kayıt Belgesi (Tip-2 sözleşme ile birlikte HKMO tarafından verilir.)
* Aplikasyon Krokisi (Onaylı Mimari Projeye göre Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.)
* Proje Müellifi Taahhütnameler
* Kısıtlılık Taahhütnamesi
* İkametgah adresi
* Tapu
* İmar Çapı

Yapı Aplikasyon Projesi hakkında  Daha Fazla Bilgi
Yapı Aplikasyon Projesi için Etüt, Proje Yapımı ve Uygulamasında planlı veya plansız alanlarda, taban alanı kat sayısı (TAKS) %5'i aşmayan ve toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmeyen parsellerde 0,50 çarpan kat sayısı uygulanır.

Nasıl Anlaşılır?
* İmar planı olan yerlerde imar adası içindeki lejant kontrol edilerek. Tarım Alanı ifadesi ya da TAKS=0.05 görülen yerlerdir.
* İmar planı olmayan alanlarda niteliği tarla olan parsellerde TAKS %5 dir.

Not:
* HKMO sitesinde TAKS %5; belirtilen toplam inşaat alanının parsel alanına orantılanması ile belirlenmektedir.
* Aynı şekilde bu kontrol web sayfamızda da yapılmaktadır.

Mimari Proje Öncesi Parselde Yatay ve Düşey Ölçümler Yapılsın

HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V-Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı ve Uygulaması bağlığı altında bulunan a) Mimari proje öncesi parselde yapılacak her türlü düşey ve yatay ölçümler için parsel alanı kullanılarak hesaplanan bedeldir.

Not:
* Sadece mimari projeye göre aplikasyon krokisi hazırlanıyor ise işaretlenmesine gerek yoktur.
* Mimari proje öncesi plankote hazırlanıyor ise bu alanın işaretlenmesi zorunludur.
Yapı Aplikasyon Projesi
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V- Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı ve Uygulaması başlığı altındaki değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Sosyal Ağında Paylaş: