HKMO Yapı Aplikasyon Projesi Fiyat Hesabı

HKMO Yapı Aplikasyon Projesi TUS Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2022 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

V- Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Fiyat Hesabı


Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Ne demektir?
TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) : Bir mimar yada mühendisin bir yapıda üzerine aldığı teknik işlerden doğan yasal sorumluluktur.

Ruhsat alacak yapılar için Harita Mühendisi tarafından verilen hizmetlerin tamamına yapı aplikasyon projesi, yasal sorumluluğa da Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) denir.

Mimari proje öncesi arazinin plankotesinin hazırlanması, Kot raporunun alınması, hafriyat öncesi ve hafriyat sonrası bina aplikasyonu, sıfır kotunun işaretlenmesi ve subasman seviyesinde subasman kontrolü (Yapı denetimsiz yapılar için) hizmetlerini kapsar.

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Dosyası
* Tip-2 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Oda Sicil Kayıt Belgesi (Tip-2 sözleşme ile birlikte HKMO tarafından verilir.)
* Aplikasyon Krokisi (Onaylı Mimari Projeye göre Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.)
* Proje Müellifi Taahhütnameler
* Kısıtlılık Taahhütnamesi
* İkametgah adresi
* Tapu
* İmar Çapı

Yapı Aplikasyon Projesi hakkında  Daha Fazla Bilgi
Mimari Proje Öncesi Parselde Yatay ve Düşey Ölçümler Yapılsın

HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V-Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı ve Uygulaması bağlığı altında bulunan a) Mimari proje öncesi parselde yapılacak her türlü düşey ve yatay ölçümler için parsel alanı kullanılarak hesaplanan bedeldir.

Not:
* Sadece mimari projeye göre aplikasyon krokisi hazırlanıyor ise işaretlenmesine gerek yoktur.
* Mimari proje öncesi plankote hazırlanıyor ise bu alanın işaretlenmesi zorunludur.
Daha önceden ruhsat alınmış bir yapıya kat ilavesi yapılarak ilave ruhsat alınıyor ise bu alan işaretlenebilir.
Yapı Aplikasyon Projesi için Etüt, Proje Yapımı ve Uygulamasında 2022 II. Dönem ile birlikte Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline dahil edilmiştir.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Nedir?
Arazilerin iki boyutlu haritalandırılmasına ilave olarak üzerindeki yapıların detaylarına da erişebileceğimiz temel yapı bilgilerini barındıran bir modeldir.

Mimari projelerin onaylanması sonrası hazırladığımız Yapı Aplikasyon projesi ile birlikte yapıdaki bağımsız bölümlere ait yükseklik, bürüt ve net alan, cephe vb. bilgilerin yer aldığı vaziyet ve bağımsız bölüm planı hazırlanıp Tapu Kadastro müdürlüğünün belirlediği formatta sisteme yüklenecektir.

İlgilisi web tapu üzerinden yönetim planı ve mimari projeye erişebilecek.
Yapı Aplikasyon Projesi
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V- Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı ve Uygulaması başlığı altındaki değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Yapım İşi fiyat hesabına dahil edilmiştir.

Tus fiyat hesaplama ile ilgili daha fazla bilgiyi Tus Fiyat Hesaplama bağlantısına tıklayarak görüntüleyebilirsiniz..
Sosyal Ağında Paylaş: