HKMO Fiyat Listesi 2024

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2024 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

V- Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre Yapı Aplikasyon Projesi Fiyat hesabı yapabilirsiniz.

Yapı Aplikasyon Projesi Nedir?
Ruhsata tabi yapılarda bir harita mühendisi tarafından onaylı mimari projesine göre hazırlanan yapının koordinatlarını, çekme mesafelerini ve parsel içerisindeki konumunu gösteren krokidir. Daha sonrasında yapı mesken işlemlerini tamamladığında bu kroki kadastro müdürlüğüne gönderilerek resen cins değişikliği işlemi yapılır.
Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Ne demektir?
TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu) : Bir mimar yada mühendisin bir yapıda üzerine aldığı teknik işlerden doğan yasal sorumluluktur.

Ruhsat alacak yapılar için Harita Mühendisi tarafından verilen hizmetlerin tamamına yapı aplikasyon projesi, yasal sorumluluğa da Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) denir.

Mimari proje öncesi arazinin plankotesinin hazırlanması, Kot raporunun alınması, hafriyat öncesi ve hafriyat sonrası bina aplikasyonu, sıfır kotunun işaretlenmesi ve subasman seviyesinde subasman kontrolü (Yapı denetimsiz yapılar için) hizmetlerini kapsar.

Yapı Aplikasyon Projesi (HUS) Dosyası
* Tip-2 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Oda Sicil Kayıt Belgesi (Tip-2 sözleşme ile birlikte HKMO tarafından verilir.)
* Aplikasyon Krokisi (Onaylı Mimari Projeye göre Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.)
* Proje Müellifi Taahhütnameler
* Kısıtlılık Taahhütnamesi
* İkametgah adresi
* Tapu
* İmar Çapı

Yapı Aplikasyon Projesi hakkında  Daha Fazla Bilgi
Mimari Proje Öncesi Parselde Yatay ve Düşey Ölçümler Yapılsın

HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V-Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı ve Uygulaması bağlığı altında bulunan a) Mimari proje öncesi parselde yapılacak her türlü düşey ve yatay ölçümler için parsel alanı kullanılarak hesaplanan bedeldir.

Not:
* Sadece mimari projeye göre aplikasyon krokisi hazırlanıyor ise işaretlenmesine gerek yoktur.
* Mimari proje öncesi plankote hazırlanıyor ise bu alanın işaretlenmesi zorunludur.
Daha önceden ruhsat alınmış bir yapıya kat ilavesi yapılarak ilave ruhsat alınıyor ise bu alan işaretlenebilir.
Yapı Aplikasyon Projesi için Etüt, Proje Yapımı ve Uygulamasında 2022 II. Dönem ile birlikte Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline dahil edilmiştir.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Nedir?
Arazilerin iki boyutlu haritalandırılmasına ilave olarak üzerindeki yapıların detaylarına da erişebileceğimiz temel yapı bilgilerini barındıran bir modeldir.

Mimari projelerin onaylanması sonrası hazırladığımız Yapı Aplikasyon projesi ile birlikte yapıdaki bağımsız bölümlere ait yükseklik, bürüt ve net alan, cephe vb. bilgilerin yer aldığı vaziyet ve bağımsız bölüm planı hazırlanıp Tapu Kadastro müdürlüğünün belirlediği formatta sisteme yüklenecektir.

İlgilisi web tapu üzerinden yönetim planı ve mimari projeye erişebilecek.
Yapı Aplikasyon Projesi
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V- Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı ve Uygulaması başlığı altındaki değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Yapım İşi fiyat hesabına dahil edilmiştir.

Tus fiyat hesaplama ile ilgili daha fazla bilgiyi Tus Fiyat Hesaplama bağlantısına tıklayarak görüntüleyebilirsiniz..
Arkadaşlarınla Paylaş:

HKMO 2024 I. Dönem Ücret Cetveli


Bu poz için TİP 2 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİMÜCRET
a) Mimari proje öncesi işlemler
Kot ve hat krokisine esas yapılacak her türlü düşey ve yatay ölçümler
Parsel alanına göre
0-500 m25358,00 TL
Fazla her 100 m2 için
501-1000 m2 arası680,00 TL
1001-2000 m2 arası400,00 TL
2001-5000 m2 arası255,00 TL
5001-10000 m2 arası95,00 TL
10000 m2 sonrası
her 1000 m2 için
90,00 TL
b) Yapı Aplikasyon Projesi
Aynı parselde birden fazla bina varsa binaların taban alanları ortalaması bir bina için taban alanı kabul edilecektir, bina katlarıın toplamı kat adedi olarak kullanılacaktır.
Bir bina taban alanı
0-100 m2 için9100,00 TL
101-150 m2 için10612,00 TL
151-250 m2 için13164,00 TL
250 m2 sonrası fazla her 100 m2 için
250 - 1000 m2 arası1427,00 TL
1000 - 2000 m2 arası894,00 TL
2000 - 5000 m2 arası412,00 TL
5000 m2 sonrası103,00 TL
Her Kat için850,00 TL
Aynı parselde birden fazla bina varsaBina sayısına göre her bina için
2-10 arası binada2958,00 TL
11-20 arası binada1937,00 TL
21-30 arası binada1490,00 TL
30 bina sonrası1215,00 TL
c) Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Yapımı
Yapı aplikasyon projesi içerisinde
Toplam inşaat alanına göre
0-500 m2 arası3000,00 TL
501-1500 m2 arası3300,00 TL
1501-2500 m2 arası3600,00 TL
2501-3500 m2 arası3900,00 TL
3501-5000 m2 arası4200,00 TL
5000 m2 ve üzeri4500,00 TL
Her bağımsız bölüm için eklenir
2-10 arası ba. bölüm200,00 TL
11-25 arası ba. bölüm175,00 TL
26-40 arası ba. bölüm150,00 TL
41-60 arası ba. bölüm125,00 TL
60 sonrası ba. bölüm100,00 TL

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.