İmar Planı Uygulamaları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri) Fiyat Hesabı

HKMO İfraz Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2022 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

I- İmar Planı Uygulamaları (İfraz-Terk) Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre İmar PLan Uygulamaları (İfraz, Terk, 18. Madde Uygulaması vb.) fiyat hesabı yapabilirsiniz.

İfraz (İmar Planı Uygulamaları) Fiyat Hesabı hakkında  Daha Fazla Bilgi
İfraz Ne demektir?
Harita Terimi Olarak İfraz; İmar planı olan alanlarda bulunan bir parselin imar planına göre sosyal donatı alanlarına terklerinin yapılması imar adası içinde kalan alanlarında düzgün şekilli parsel oluşturulması işlemine denir. Yola yeşil alana yada kamu alanlarına terki olan taşınmazlarınızı ifraz yaptırarak temiz imar parseline dönüştürebilirsiniz.

Harita kadastro Mühendisleri odasının en az ücret tarifesine göre İmar kanununun 15, 16 ve 18. maddelerine göre yapılacak imar uygulamalarına ilişkin harita mühendislik ücreti hesaplayabilirsiniz. İmar planı olmayan yerlerdeki ifraz işlemi için İmar Planı Dışında Yapılan İfraz bağlantısını kullanmanız gerekir.

Hangi Dosyalar İçin Kullanılır?
* İmar kanununun 18. maddesine göre bir yada birden çok parselin 18. madde uygulamasında,
* Bir yada birden çok parselin imar kanununun 15. ve 16. maddelerine göre ifraz ve terk işlemlerinde,
* Tek bir parselin yola terk işleminde

İmar Plan Uygulaması İfraz Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Formu
* Belediye Encümen Kararı
* 2010/22 Sayılı Genelgeye Göre Hazırlanan Durum Haritası
* Ada Röleve Krokileri
* Koordine Özet Çizelgesi
* Koordinat Dönüşüm Çizelgesi (Dönüşüm gerekli durumlarda)
* Alan Hesabı
* Poligon Röper Çizelgesi
* Uygulamaya Giren Parsel Tapuları
İmar Planı Uygulamaları (İfraz) Fiyat Hesabı
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin I- İmar Planı Uygulamaları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri) başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

* İmar Kanununun 18. Maddesine göre arazi düzenlemelerinde,
* İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre ifraz işlemlerinde
* Oluşmuş imar parsellerinin birleştirme ve ayrıma işlemlerinde
* Bir parselin yola terk işleminde
İmar Planı Uygulamaları fiyat hesabı kullanılmalıdır.

Daha Fazla Bilgi
Sosyal Ağında Paylaş: