HKMO Fiyat Listesi 2024

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2024 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

I- İmar Planı Uygulamaları (İfraz-Terk) Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre İmar PLan Uygulamaları (İfraz, Terk, 18. Madde Uygulaması vb.) fiyat hesabı yapabilirsiniz.

İmar planı bulunan alanlarda imar kanununun 18. maddesi uygulamaları ve ifraz tevhit (15. ve16. madde) işlemleri burada yapılan hesaplamaya göre fiyatlandırılır.
İfraz Ne demektir?
Harita Terimi Olarak İfraz; İmar planı olan alanlarda bulunan bir parselin imar planına göre sosyal donatı alanlarına terklerinin yapılması imar adası içinde kalan alanlarında düzgün şekilli parsel oluşturulması işlemine denir. Yola yeşil alana yada kamu alanlarına terki olan taşınmazlarınızı ifraz yaptırarak temiz imar parseline dönüştürebilirsiniz.

Harita kadastro Mühendisleri odasının en az ücret tarifesine göre İmar kanununun 15, 16 ve 18. maddelerine göre yapılacak imar uygulamalarına ilişkin harita mühendislik ücreti hesaplayabilirsiniz. İmar planı olmayan yerlerdeki ifraz işlemi için İmar Planı Dışında Yapılan İfraz bağlantısını kullanmanız gerekir.

Hangi Dosyalar İçin Kullanılır?
* İmar kanununun 18. maddesine göre bir yada birden çok parselin 18. madde uygulamasında,
* Bir yada birden çok parselin imar kanununun 15. ve 16. maddelerine göre ifraz ve terk işlemlerinde,
* Tek bir parselin yola terk işleminde

İmar Plan Uygulaması İfraz Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Formu
* Belediye Encümen Kararı
* 2010/22 Sayılı Genelgeye Göre Hazırlanan Durum Haritası
* Ada Röleve Krokileri
* Koordine Özet Çizelgesi
* Koordinat Dönüşüm Çizelgesi (Dönüşüm gerekli durumlarda)
* Alan Hesabı
* Poligon Röper Çizelgesi
* Uygulamaya Giren Parsel Tapuları
İfraz (İmar Planı Uygulamaları) Fiyat Hesabı hakkında  Daha Fazla Bilgi
İmar Planı Uygulamaları (İfraz) Fiyat Hesabı
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin I- İmar Planı Uygulamaları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri) başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

* İmar Kanununun 18. Maddesine göre arazi düzenlemelerinde,
* İmar Kanununun 15. ve 16. maddelerine göre ifraz işlemlerinde
* Oluşmuş imar parsellerinin birleştirme ve ayrıma işlemlerinde
* Bir parselin yola terk işleminde
İmar Planı Uygulamaları fiyat hesabı kullanılmalıdır.

Daha Fazla Bilgi
Arkadaşlarınla Paylaş:

HKMO 2024 I. Dönem Ücret Cetveli


Bu poz için TİP 1 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİM FİYAT
0-500.000 m2 arasındaki alanlar için yan
taraftaki formül kullanılarak ücret belirlenir.

m2 : İşleme giren parsel alanları toplamı
D1 TL : Alan çarpım değişkeni D1=6,80 TL
A : Şehir Değişken Sabiti
Şehirlere göre A sabitini görüntülemek için Tıklayın
500.000 - 750.000 m2 arası her m2 için 5,33 TL eklenir.
750.000 - 1.000.000 m2 arası her m2 için 2,64 TL eklenir.
1.000.000 - 1.500.000 m2 arası her m2 için 1,45 TL eklenir.
1.500.000 m2'den sonra her m2 için 0,77 TL eklenir.
Yukarıdaki formül ile hesaplanan ücret 20250,00 TL'den aşağı olamaz.
a- 1 (Bir) parsel bazında yapılan 18. Madde uygulamalarında çarpan 1'dir.
b- Birden fazla parselde yapılan 18. madde uygulamalarında çarpan 1.25'dir.
c- Oluşmuş imar adalarında ayırma yapılması veya imar adaları içinde oluşmuş parsellerin birleştirilmesi ve yeniden ayrılması durumunda çarpan 0.60'dır.
d- 15. ve 16. Madde uygulamalarında (köy yerleşik alanları dahil) çarpan 0.75'dir.
e-Geri dönüşüm işlemleri
    ei- Sadece geri dönüşüm işlemi yapılıyorsa; a veya b maddesinden hesaplanan ücret 0.25 ile çarpılır.
    eii- Geri dönüşüm işlemi imar uygulamaları ile birlikte yapılıyorsa; a veya b maddesinden hesaplanan ücretin 0.25 ile çarpılması ile elde edilen geri dönüşüm ücreti, a veya b maddesinden hesaplanan imar uygulaması ücretiyle toplanır.
* İndirimler
- İmar planı uygulama alanında oluşacak parselin büyüklüğü (2001-5000) m2 için çarpan 0.75, 5001 m2 ve yukarısı için ise çarpan 0.50'dir.
(Bu indirim geri dönüşüm ücreti hesabında uygulanmayacaktır.)

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.