HKMO İfraz Fiyat Hesabı

HKMO İfraz Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

İstatistik


Web sayfamızda yapılan hesaplamalara ilişkin istatistikler yayınlandı.

Hesaplama İstatistikleri sayfasından görüntüleyebiirsiniz.

İfraz Fiyat Hesabı

İfraz Ne demektir?
Harita Terimi Olarak İfraz; İmar planı olan alanlarda bulunan bir parselin imar planına göre sosyal donatı alanlarına terklerinin yapılması imar adası içinde kalan alanlarında düzgün şekilli parsel oluşturulması işlemine denir. Yola yeşil alana yada kamu alanlarına terki olan taşınmazlarınızı ifraz yaptırarak temiz imar parseline dönüştürebilirsiniz.

Harita kadastro Mühendisleri odasının en az ücret tarifesine göre İmar kanununun 15, 16 ve 18. maddelerine göre yapılacak imar uygulamalarına ilişkin harita mühendislik ücreti hesaplayabilirsiniz. İmar planı olmayan yerlerdeki ifraz işlemi için Ayırma (Basit İfraz) Hesabı bağlantısını kullanmanız gerekir.

İmar Plan Uygulaması İfraz Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Değişiklik Haritaları Yapım ve Kontrol Formu
* Belediye Encümen Kararı
* 2010/22 Sayılı Genelgeye Göre Hazırlanan Durum Haritası
* Ada Röleve Krokileri
* Koordine Özet Çizelgesi
* Koordinat Dönüşüm Çizelgesi (Dönüşüm gerekli durumlarda)
* Alan Hesabı
* Poligon Röper Çizelgesi
* Uygulamaya Giren Parsel Tapuları
İfraz (İmar Planı Uygulamaları) Fiyat Hesabı hakkında  Daha Fazla Bilgi
İfraz (İmar Planı Uygulamaları) Fiyat Hesabı
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin I- İmar Planı Uygulamaları (Arazi ve Arsa Düzenlemeleri başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Sosyal Ağında Paylaş: