HKMO Fiyat Listesi 2023

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2023
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2023 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

XIII- Vaziyet Planı Bağımsız Bölüm Planı Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm planı işlemleri için fiyat hesabı yapabilirsiniz.

Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı ilgilisinin isteği haricinde yapı denetimli yapıların %90 seviyesinde belediyeler tarafından istenmektedir. Ayrıca Lihkab hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi işlemlerinde hazırlanmaktadır.
Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı
Cins tashihi işlemleri için kat irtifakı bulunmayan yerlerde Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı hazırlanarak yapının tapuya tescil işlemleri başlatılır.

Vaziyet Planı yerindeki yapının ölçüm değerleri kullanılarak, Bağımsız Bölüm Planı ise Mimari Kat İrtifak projesindeki değerler kullanılarak hazırlanır.

Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Vaziyet Planı
* Bağımsız Bölüm Planları
* Taahhütname
* Tapu
* Yapu Kullanma İzin Belgesi

Not:
* Kat İrtifakı kurulu yapılar için Röperli Kroki hazırlanmalıdır.
Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı hakkında  Daha Fazla Bilgi
Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XIII- Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Sosyal Ağında Paylaş:

 HKMO 2023 I. Dönem Ücret Cetveli


Bu poz için TİP 1 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİMÜCRET
Vaziyet Planı + Bağımsız Bölüm PlanıParsel Alanı
0-500 m22903,00 TL
Fazla her 100 m2 için
501-1000 m2 için189,00 TL
1001-2500 m2 için126,00 TL
2501-10000 m2 için50,00 TL
Fazla her 1000 m2 için
10000 m2 sonrası26,00 TL
Bina Özellikleri
Fazla her bina için945,00 TL
Her kat için144,00 TL
Her Ba. Bölüm için86,00 TL

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.