HKMO Fiyat Listesi 2023/2

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2023
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2023 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

XIII- Vaziyet Planı Bağımsız Bölüm Planı Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm planı işlemleri için fiyat hesabı yapabilirsiniz.

Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı ilgilisinin isteği haricinde yapı denetimli yapıların %90 seviyesinde belediyeler tarafından istenmektedir. Ayrıca Lihkab hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi işlemlerinde hazırlanmaktadır.
Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı
Cins tashihi işlemleri için kat irtifakı bulunmayan yerlerde Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı hazırlanarak yapının tapuya tescil işlemleri başlatılır.

Vaziyet Planı yerindeki yapının ölçüm değerleri kullanılarak, Bağımsız Bölüm Planı ise Mimari Kat İrtifak projesindeki değerler kullanılarak hazırlanır.

Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Vaziyet Planı
* Bağımsız Bölüm Planları
* Taahhütname
* Tapu
* Yapu Kullanma İzin Belgesi

Not:
* Kat İrtifakı kurulu yapılar için Röperli Kroki hazırlanmalıdır.
Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı hakkında  Daha Fazla Bilgi
Vaziyet Planı ve Bağımsız Bölüm Planı
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XIII- Vaziyet Planı, Bağımsız Bölüm Planı başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Arkadaşlarınla Paylaş:

 HKMO 2023 II. Dönem Ücret Cetveli


Bu poz için TİP 1 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİMÜCRET
Vaziyet Planı + Bağımsız Bölüm PlanıParsel Alanı
0-500 m24064,00 TL
Fazla her 100 m2 için
501-1000 m2 için265,00 TL
1001-2500 m2 için176,00 TL
2501-10000 m2 için70,00 TL
Fazla her 1000 m2 için
10000 m2 sonrası36,00 TL
Bina Özellikleri
Fazla her bina için1323,00 TL
Her kat için202,00 TL
Her Ba. Bölüm için120,00 TL

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.