HKMO Röperli Kroki Fiyat Hesabı

HKMO Röperli Kroki Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

İstatistik


Web sayfamızda yapılan hesaplamalara ilişkin istatistikler yayınlandı.

Hesaplama İstatistikleri sayfasından görüntüleyebiirsiniz.

Röperli Kroki Fiyat Hesabı

Röperli Kroki
Yapının yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

Cins tashihi işlemlerinde yatay ya da düşey kat irtifakı kurulmuş yapılar için Röperli Kroki hazırlanarak yapının tapuya tescil işlemleri başlatılır.

Röperli Kroki Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Röperli Kroki
* Taahhütname
* Tapu
* Yapu Kullanma İzin Belgesi

Not:
* Kat İrtifakı kurulmamış yapılar için Vaziyet ve Bağımsız Bölüm Planı hazırlanmalıdır.
Röperli Kroki hakkında  Daha Fazla Bilgi
Yapı Aplikasyon Projesi için Etüt, Proje Yapımı ve Uygulamasında planlı veya plansız alanlarda, taban alanı kat sayısı (TAKS) %5'i aşmayan ve toplam inşaat alanı 250 m2'yi geçmeyen parsellerde 0,50 çarpan kat sayısı uygulanır.

Nasıl Anlaşılır?
* İmar planı olan yerlerde imar adası içindeki lejant kontrol edilerek. Tarım Alanı ifadesi ya da TAKS=0.05 görülen yerlerdir.
* İmar planı olmayan alanlarda niteliği tarla olan parsellerde TAKS %5 dir.

Not:
* HKMO sitesinde TAKS %5; belirtilen toplam inşaat alanının parsel alanına orantılanması ile belirlenmektedir.
Röperli Kroki
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XIV- Röperli Kroki başlığındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi

Sosyal Ağında Paylaş: