HKMO Röperli Kroki Fiyat Hesabı

HKMO Röperli Kroki Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2022 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

XIV- Röperli Kroki Fiyat Hesabı


Röperli Kroki
Yapının yeri değişmeyen sabit tesislere bağlı olarak zeminden alınan ölçülerinin yazılı olduğu krokidir.

Cins tashihi işlemlerinde yatay ya da düşey kat irtifakı kurulmuş yapılar için Röperli Kroki hazırlanarak yapının tapuya tescil işlemleri başlatılır.

Röperli Kroki Dosyası
* Tip-1 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Röperli Kroki
* Taahhütname
* Tapu
* Yapu Kullanma İzin Belgesi

Röperli Kroki hakkında  Daha Fazla Bilgi
Röperli Kroki
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XIV- Röperli Kroki başlığı altındaki birim değerler kullanılarak hesaplanmaktadır.

Daha Fazla Bilgi
Sosyal Ağında Paylaş: