HKMO İmar Barışı Zemin Tespit Tutanağı Fiyat Hesabı

HKMO İmar Barışı Zemin Tespit Tutanağı Fiyat Hesabı
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2022 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

XVI- İmar Barışı Zemin Tespit Tutanağı Fiyat Hesabı


İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri
3194 sayılı kanunun geçici 16. maddesi uyarınca imar barışından faydalanarak Yapı Kayıt Belgesi alan yapı sahipleri yapılarını tapuya tescil etmek istediklerinde bir Harita Mühendisi tarafından zemin tespit tutanağı Ek-1 veya Ek-2 krokisi hazırlatmaları gerekmektedir.

Zemin Tespit Tutanağı
* Tip-4 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Zemin Tespit Tutanağı
* Yapı Kayıt Belgesi
* Tapu
Not:
* Zemin Tespit Tutanağı fiyat hesabında yöresel katsayı uygulanmamaktadır.
İmar Barışı Zemin Tespit Tutanağı hakkında  Daha Fazla Bilgi
Zemin Tespit Tutanağı
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XVI- İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri başlığı altındaki birim değerler kullanılarak Zemin Tespit Tutanağı Ek-1 ve Ek-2 ile Yapı Kayıt Belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri ücreti hesaplanabilir..

Aynı parsel içinde birden fazla bina olması durumunda her bina için hesaplama ayrı ayrı yapılmalıdır.

Daha Fazla Bilgi
Sosyal Ağında Paylaş: