HKMO Fiyat Listesi 2024

Üye Ol | Oturum Aç
HKMO Ücret Tarifesi 2024
SHKMMB
Harita Mühendislik Portalı

Lihkab Ücretleri


Bu sayfalarda HKMO 2024 Mühendislik Hizmetleri Ücret hesabı yapılmaktadır.

Lihkab Ücretleri sayfasını kullanarak TKGM Ücret Tarifesine göre fiyat hesaplaması yapabilirsiniz.

XVI- İmar Barışı Zemin Tespit Tutanağı Fiyat Hesabı


Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre İmar Barışı Zemin Tespit Tutanağı Fiyat Hesabı yapabilirsiniz.

Zemin Tespit Tutanağı Nedir?
İmar barışı kapsamında imara uygun olmayan yapılar için devlet tarafından verilmiş ruhsatlardır. Tapuya işlenmesi aşamasında bir harita mühendisi görev almaktadır.
İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri
3194 sayılı kanunun geçici 16. maddesi uyarınca imar barışından faydalanarak Yapı Kayıt Belgesi alan yapı sahipleri yapılarını tapuya tescil etmek istediklerinde bir Harita Mühendisi tarafından zemin tespit tutanağı Ek-1 veya Ek-2 krokisi hazırlatmaları gerekmektedir.

Zemin Tespit Tutanağı
* Tip-4 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir.)
* Zemin Tespit Tutanağı
* Yapı Kayıt Belgesi
* Tapu
Not:
* Zemin Tespit Tutanağı fiyat hesabında yöresel katsayı uygulanmamaktadır.
İmar Barışı Zemin Tespit Tutanağı hakkında  Daha Fazla Bilgi
Zemin Tespit Tutanağı
HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin XVI- İmar Kanunu'nun Geçici 16. Maddesine Esas Mühendislik Hizmetleri başlığı altındaki birim değerler kullanılarak Zemin Tespit Tutanağı Ek-1 ve Ek-2 ile Yapı Kayıt Belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri ücreti hesaplanabilir..

Aynı parsel içinde birden fazla bina olması durumunda her bina için hesaplama ayrı ayrı yapılmalıdır.

Daha Fazla Bilgi
Arkadaşlarınla Paylaş:

HKMO 2024 I. Dönem Ücret Cetveliİ


Bu poz için TİP 4 Sözleşme kullanılacaktır.
YAPILACAK PROJENİN CİNSİBİRİMÜCRET
a) Yapı kayıt belgesine esas olacak ölçüm ve danışmanlık hizmetleri
Ölçümü yapılacak binanın detaylarına, ölçüm koşullarına ve danışmanlık hizmetlerinin içeriğine göre ücret artışı yapılabilir.
-2475,00 TL
b) Zemin tespit tutanağı hazırlanmasıBina taban alanı
0-100 m23300,00 TL
Sonraki her 1 m26,62 TL
Özel Notlar
* Bu mühendislik hizmet kalemlerinde yöresel katsayılar uygulanmayacaktır.
** Birden fazla bina olması halinde her bir bina için hesaplama ayrı ayrı yapılarak toplanmalıdır.

* Bu sayfada yapılan Fiyat hesaplaması HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde yayınlanan bu tablodaki değerler kullanılarak yapılmaktadır.
* Bu değerler kullanılarak hesaplanan ücretlere Yöresel Katsayılar uygulanacaktır.
* Geçmiş dönemlere ait Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelini HKMO Ücret Cetveli sayfasında görüntüleyebilirsiniz.