3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli ve Kadastro Projesi

Yükleniyor...
  Takip Et
2 Entry

Bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve bunun sonucunda 2020 yılında "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" başlatılmıştır.

Bu proje ile TKGM tarafından üretilen veya ürettirilecek olan üç boyutlu verilerin; üretim takibi, doğrulama ve barındırılması, entegrasyonu, sunumu, paylaşım ve süreklilik modelini içeren TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması amaçlanmıştır.

"3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile

- Gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecektir.

- Kurumlar arası entegrasyon kapsamında mal, kişi ve adres entegrasyonunun sağlanacaktır.

- Gayrimenkul değerleme çalışmalarında kullanılabilecektir.

- Bina stoku güncelliğini takip ve sorgulaması yapılabilecektir.

- Coğrafi ve meta veri istatistikleri ve analizleri yapılabilecektir.

- Görselleştirme dışı kullanım durumları,

- Güneş potansiyeli, enerji talebi tahmini, yerleşik yoğunluk analizi vb.

- Görünürlük analizi, kentsel özellikler tarafından oluşturulan gölgelerin tahmini,

- Kentsel bir ortamda gürültü emisyonunun tahmini,

- Aydınlatma simülasyonları, kalite tahmini,

- Sismik hasarın tahmini sigorta sektörü için, hacimsel yoğunluk egzersizleri vb. yapılabilecektir.

Ülkemizin kentsel alanlarındaki belirlenen standartlara göre üretimler Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya Osmaniye ve Tekirdağ illerinde tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Adana, Ağrı, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Giresun, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Van illerinde ise üretimler devam etmektedir. İstanbul, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerindeki üretimlere ise 2022 yılı içerisine başlanacaktır.

Pilot bölge seçilen Amasya için hazırlanan 3 boyutlu sayısal yapı modelini aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz

Amasya 3B Sayısal Şehir Modeli

Belediyelerin mimari projeleri elektronik ortamda almaya başlamaları bu modelin alt yapısını oluşturmaktadır. İlgili genelgeyi ekler bölümünden indirebilirsiniz.


Uygulama ile bir yapı veya arazinin, satın alınacağı sırada hangi bağımsız bölümlerden oluştuğu ve fiziki durumu kolaylıkla görüntülenebilecek. Proje ile elde edilen veriler, arazi ve emlak yönetimi, gayrimenkulün değerlendirilmesi, afet yönetimi, hasar tespiti, güvenlik ve kamu ile ilgili yürütülecek bütün projelerde altlık oluşturacak.
Yapılan açıklamada "Gelişmiş, yüksek teknolojili hava kamerası kullanılarak görüntüler alınmış ve yerleşim merkezlerindeki binaların 3 boyutlu modelleri çıkarılmıştır. Aynı zamanda, tapu sicilinde kayıtlı mimari projeler kullanılarak, bağımsız bölümlerin iç yapısının da görüntülenebileceği 3 boyutlu mülkiyet modelleri üretilmiş. Mimari modeller fotogrametrik modellerimiz ile bütünleştirilerek adres, bina kimlik sistemi, belediye ve diğer kamu kurumlarının verileri ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bağımsız bölümlerin üç boyutlu görüntülenebilmesi, modellerin içerisine girilerek incelenebilmesine fırsat vererek vatandaşlarca yanlış bağımsız bölüm satın alınmasına ve yaşanabilecek sahtecilik girişimlerinin önüne geçecektir." denilmektedir.


Harita Mühendisleri Odası da yeni bir iş kolu olarak hayatımıza girecek olan 3 boyutlu sayısal yapı modeli için ücret tarifesinde gerekli çalışmaları yaparak 2022 yılı ile birlikte yayına sunmuştur. Yapı Aplikasyon Fiyat Hesabı yaparken sayfa altında yer alan 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Dahil edilsin kutusu işaretlendiğinde bu alanda yapılan çalışmalar ücrete dahil edilebilmektedir.

Ek-1Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması Gene235 indirme İNDİR

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan 01 Eylül 2021 tarihli ve 2021/4 sayılı "Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyeti" konulu Genelgesinde, kat mülkiyeti ve kat irtifakı kurulması işlemlerinde ülke koordinat sisteminde üç boyutlu sayısal yapı modelinin de istenmesi hükme bağlanmış olup, uygulamaya geçmeden önce bu konuda gerekli standartların hazırlanması çalışmaları halen devam etmektedir.

Bu kapsamda, üç boyutlu sayısal yapı modeline kat irtifakı ve kat mülkiyeti işlemlerinde neden ihtiyaç duyulduğu, modellerin nasıl ve hangi standartlarda hazırlanacağı, taşınmaz ve numarataj bilgileri başta olmak üzere hangi öznitelik verilerinin girileceği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda yürütülen çalışmalar, üç boyutlu sayısal yapı modelinin mesleğimize ve meslektaşlarımıza olan katkıları, kısaca üretim süreçleri vb. konularında üyelerimize bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla, HKMO 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modelleri Çalışma Grubu Üyesi Mert Özdağ yürütücülüğünde ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesi Başkanı İbrahim Cankurt'un katılımıyla bir panel düzenlenmiştir.

Kat irtifakı kurulmadan önce bir harita mühendisi tarafından hazırlanan yapı aplikasyon projesinin bir parçası olarak 3 boyutlu yapı modeli hazırlanması zorunluluğu getirilmektedir. Onaylanmış kat irtifak projesinin raster haline getirilerek bağımsız bölümlerin konumu, alanı, kapı girişleri, pencere yerleri, balkonları ve kat kotları ile birlikte yapı modelinde gösterilerek parsel sorgu gibi yapılar içinde mülkiyete dayalı 3 boyutlu harita hedeflenmektedir.

https://cbs.tkgm.gov.tr/3d/html/giris.html web adresinden detaylı bilgi edinilebilir.Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol