HKMO Büro Şirket Tescil Yenileme Kapatma İşlemleri

2 Entry

Büro Adres Değişikliği İçin İstenen belgeler :

1- Talep Dilekçesi

2- Büro Tescil Belgesi

3- Tescil Yenileme Kartı

4- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

5- Varsa üye aidatı

6- Tescil Belgeleri değişim ücreti *


Büro Tescili İşlemleri İçin İstenen belgeler şunlardır:

1- Tip Başvuru Formu Merkez yada Şubeden temin edilecek*

2- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

3- 2 adet Resim

4- Büro Tescil ücreti*

5- Varsa üye aidatı


Büro Tescil Yenileme İşlemi :

Tescil Yenileme İşleminin her yıl 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılmayan Tescil yenileme işlemlerinde, Tescil Yenileme ücreti % 1,5 gecikme bedeli ile alınır. İstenen belgeler şunlardır:

1- Tip dilekçe (Merkez yada Şube) *

2- Tescil Kartının aslı

3- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

4- Tescil Yenileme ücreti **

5- Varsa üye aidatı


Büro kapanışı için dilekçe ile aşağıda belirtilen belgeler iade edilir:

1- Dilekçe

2- Tescil kartı

3- Tescil belgesi

4- Verdi Dairesinden kapanma yazısı

5- Varsa üye aidatı

a. Şirket tescili için istenen belgeler şunlardır:

- Tip Başvuru Formu (Merkez yada Şubelerimizden temin edilebilir)

- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

- 2 adet Resim (Tüm ortakların)

- Ana Sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Gazetesinin aslı yada onaylı örneği

- TMMOB üyesi ortak varsa, ilgili Odadan alınan üyelik belgesi aslı

- Tescil ücreti *

b. Şirket Ana Sözleşmesinde;

- Şirketin Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri yaptığı blirtilecektir.

- Ticaret Sicil Gazetesinde Şirket Ortağı Harita ve Kadastro Mühendisinin "Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri?nden Sorumlu Teknik Müdür" olduğu belirtilecektir.

c. Ortaklığın TMMOB üyeleri ile yapılması durumunda; HKM yada HKM?lerinin ortaklık hissesi; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu Meslek Oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz.

d. Şirket ortakları HKM ya da TMMOB?ne bağlı Oda üyelerinden oluşur.


Tescil yenileme için İstenen belgeler;

1- Dilekçe ( Merkez yada Şubemizden temin edilebilir.) *

2- Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge (Ek ibare:RG-3/3/2017-29996) veya beyan edilen ortaklık hisse durumunun Odaca tespiti.

3- Tescil Yenileme Kartının aslı

4- Tescil Yenileme ücreti***

5- HKM ortakların varsa üye aidatları


Şirket adres değişikliği, hisse devri ve unvan değişikliklerinde istenen belgeler;

1- Değişikliği belirten dilekçe

2- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı yada Onaylı Örneği

3- Tescil Belgesi

4- Tescil Kartı

5- Yıllık Tescil Yenileme Yaptırılmamış İse Tescil Yenileme Ücreti *

6- Tescil Belge Değişim Ücreti**

7- HKM ortakların varsa üye aidatları

HKMO 2023 Yılı Hizmet ve Belge Ücretleri için bağlantıya tıklayınız.


2024 yılında büro ve şirket tescil yenileme işlemlerinde kullanılacak taahhütnameler

Ek-1HKMO Büro Tescil Yenileme 2024113 indirme İNDİR
Ek-2HKMO Şirket Tescil Yenileme 202457 indirme İNDİR


Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol