Lisanslı Mühendis İmza Yetkisi Devri

Yükleniyor...
  Takip Et
Konuya Dön

7-13 Mart 2022 tarihleri arasında iki grup halinde Eğitime katılacak lisanslı mühendislerin imza yetkisini devretmesi gerekecektir. 

Lisanslı Mühendis İmza Yetkisinin Devrini nasıl yapacağı  25 Eylül 2021 Tarih 31609 sayılı LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  8. Bölüm 43. Maddede açıklanmıştır.

MADDE 43 (1) Lisanslı mühendis, görevinde bulunamayacağı durumları belgelemek kaydıyla, imza yetkisini bir yıl içerisinde toplam otuz günü aşmamak şartıyla aynı büroda çalışan ve meslek alanında en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli mühendise devreder. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

(2) 65 yaşını dolduran mühendislere yetki devri yapılamaz.

(3) İmza yetkisinin devri lisans sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Onayın bir sureti, lisanslı büro dosyasına konulur; diğerleri, kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bu belgede, yetkili mühendisin adı, soyadı, unvanı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkinin kullanılacağı yer ve zaman belirtilir.

(4) Lisanslı mühendisin, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, belgeler imza yetkisi devredilen yetkili mühendis tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır.

(5) Lisans sahibi, gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir ve keyfiyeti ilgiliye yazılı olarak bildirir. Bu yazının örneği, üçüncü fıkrada belirtilen yerlere gönderilir.

(6) İmza yetkisi devrinden önce, yetki verilecek mühendisin 18 inci madde uyarınca yemin işlemleri tamamlanır ve ilgili yerlere gönderilir.

Lihkab otomasyon sistemi üzerinde işlemlerin nasıl yapılacağı ise ekli dosya da anlatılmaktadır.

Ek-1Lisanslı Mühendis Yetki Devri167 indirme İNDİR


Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol