MK Değeri ve WORM-CD

Yükleniyor...
  Takip Et
3 Entry

TKGM Kadastro Dairesi Başkanlığı tarafından 08.11.2019 tarihinde yayınlanan Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesinde dosyalarımızda kullanacağımız terimlerle karşılaştık. Bu yazımızda MK ve WORM-CD terimlerini inceliyoruz.

MK: Detay noktası maksimum hatası

Bundan böyle tescile konu işlemlerde işlemine göre Ölçü Krokisinde, Rölöve Krokisinde yada Kamulaştırma Haritasında parsel köşe nokta koordinatları yanında yanılma sınırları (MK) gösterilecektir.

Parsel köşe noktaları koordinatlarının yanılma sınırları hesaplanmamış ise durumuna göre 2012/15 nolu Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılmasına İlişkin Genelgede belirtilen bağlantılara göre hesaplanır ve konum ve yüzölçümü kontrollerinde de bu genelgedeki bağlantılar kullanılır. 2012/15 nolu genelgeyi eklerden indirebilirsiniz. MK Değeri Kadastro Müdürlüklerince hesaplanacaktır.


WORM-CD

Üzerine bir kere yazılarak değişiklik yapılamayan ve sürekli okunabilen CD'yi İfade eder.

CD içerisinde istenen bilgilere ilişkin "İçerik Sayfası" word dosyası şeklinde düzenlenerek CD içerisine ayrıca konulur.

İçerik Sayfasına tablo şeklinde sırasıyla; işlemin adı, yapımcı kuruluş veya firma adı,işleme tabi taşınmazın/taşınmazların ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada-parsel numaraları ile CD içerisinde istenen diğer verilerin adları yazılır.

İşlemlere ilişkin sayısal bilgiler (İşlemine münhasır istenen WORM-CD'de yer kontrol noktası numarası ve koordinatları, bina/parsel köşe noktası numarası ve koordinatları, TAKBİS'e uyumlu üretilen CAD tabanlı harita) kadastro müdürlüğüne elektronik ortamda da verilir. Bu bilgilerin TAKBİS?e uyumlu olması ve bu genelgenin 3 üncü ve 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanmış olması esastır.

Kadastro müdürlüklerinde işlemlerin bilgisayar ortamında arşivlenmesi bu genelgenin 44 üncü maddesinde belirtilen esaslar doğrultusunda yapılır. Bürodaki kontrol işlemlerinde, sunulan WORM-CD'de yer alan bilgilerin, işlem dosyasında sunulan belgelerindeki bilgilerle aynısı olduğu kontrol edilir. Ayrıca bu kontrol sırasında kadastro müdürlüğünden alınan bilgi ve belgelerin hem CD'de hem de işlem dosyasında aynen kullanıldığı hususu kontrol edilir. İşlemin kontrolü sürecinde giderilen hata ve noksanlıklar CD içerisindeki verileri etkiliyorsa sunulan CD iade edilerek yeniden düzenlenmiş ve sunulmuş CD'nin uygunluğu kontrol edilir. CD içeriğindeki sayısal bilgiler bu genelgeye göre elektronik ortama aktarıldıktan sonra fiziki olarak arşivlenmez.

Ek-12012/15 Sayılı Kadastro Haritalarının Sayısallaştı706 indirme İNDİR
Ek-2RÖLÖVE ÖLÇÜ KROKİSİ ÖRNEK DOSYASI640 indirme İNDİR
Ek-3WORM-CD İÇERİK SAYFASI969 indirme İNDİR

Sayısal olan parsellerde MK Değeri 0.21 olarak alınacaktır. Sonrasında yapılan her dönüşüm işlemi için dönüşüm parametreleri oluşturulurken Birim Ölçünün K.O.Hatası olarak hesaplanan Mo değeri kullanılarak yeni MK Değeri hesaplanacak.

Örneğin dönüşüm parametrelerine göre hesaplanan Birim Ölçünün K.O.Hatası Mo=0.073 ise 

Yeni MK=(ilk mk değerinin karesi + Mo değerinin karesi) çıkan sonucun karekökü

Yeni MK Değeri = (0.21X0.21)+(0.073X0.073)

Yeni MK Değeri = 0.0441 + 0.005329

Yeni MK Değeri =Karekök(0.049429)

Yeni MK Değeri =0.22

SAÇMABu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol