İmar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun


Shkmmb 13 Ekim 2022 116 indirme

İmar kanununa geçici 26. madde eklenerek para cezaları iptal edilecek ödeme yapanlara iade edilecek.

Ayrıca ilgili kanun teklifi değişikliğine göre 31/07/2022 tarihinden önce yapılan yapılar 30/10/2022 tarihine kadar imar barışına müracaat edebilecek 31/12/2022 tarihinde kadarda ödemelerini yapanlara yapı kayıt belgesi verilecektir. (Madde -1)

MADDE 2- 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 26- Bu maddenin yayımı tarihinden önce geçici 16.ncı madde uyarınca Yapı Kayıt Belgesi alıp anılan maddede belirlenen süre kayıtlarına aykırılık nedeniyle belgeleri iptal edilenler hakkında 32.nci ve 42.nci maddeler uyarınca tesis edilen idari işlemler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla iptal edilir, tahsil edilemeyen idari para cezalan terkin edilir, tahsil edilmiş olanlar ilgililere iade edilir. Birinci cümle kapsamındaki kişiler hakkında kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davaları düşer, mahkûm olunan cezalar bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar."

Yayınlandığı Başlık: İmar barışı uzatılıyor cezalar iptal ediliyor

Konu Etiketleri: imar barışı,  


İLGİLİ DOSYALAR