Zemin Etüt Plankote Örneği


Shkmmb 30 Kasım 2019 508 indirme

İlgili belediyesince bir yapıya ruhsat verildiğinde yapının parsel içerisindeki konumu bir harita mühendisi tarafından aplike edilmektedir. Bu işlemin uygulaması şehirlere göre farklılık göstermektedir. 

Kayseri Yapı Aplikasyon Projesi uygulamasını en doğru uygulayan şehirlerden bir tanesidir. Diğer şehirlerden meslektaşlarımızın kendi şehirlerindeki uygulamaları bu başlık altında tartışarak Türkiye genelinde bir standart oluşturmak istiyoruz.


Kayseri için Yapı Aplikasyon Projesi Uygulaması

Yeni yapılacak bir yapının mimari proje öncesinde başlayan ve yapının neredeyse tamamlanana kadar Harita anlamında her işi yapılmaktadır. Yapılan işlemleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Mimari proje öncesi arazinin kotları alınarak Plankote hazırlanması
 • Hazırlanan plankoteye göre ilgili belediyesinden İnşaat Durum Belgesi ve Kot Raporunun alınması
 • Sıfır kotunun belirlenmesinden sonra jeolojik etüt için plankote üzerinde SK, AÇ, MIKRO, MASW noktalarının belirlenerek koordinatlandırılması ve kotlanması
 • Yine jeolojik etüt için taslak mimari projeye göre bina köşelerinin araziye aplike edilmesi
 • Mimari projenin ilgili belediyesince onaylanmasından sonra Harita TUS evraklarının hazırlanması. (Harita Tus dosyasının içeriği yazının devamında anlatılacaktır)
 •  Ruhsat evraklarının tamamlanması ile birlikte ilgili belediyesince ruhsat çıkarılması ve Harita Mühendisi tarafından ruhsatın imzalanması
 • Ruhsat sonrası Yapı Denetim Firması harita mühendisi ile koordineli olarak iş yeri teslim tutanağına gerekli verilerin sağlanması
 • Hafriyat köşelerinin araziye aplikasyonu ve sıfır kotunun işaretlenmesi
 • Hafriyat sonrası hafriyat sınırı ve kot kontrolü
 • Grobeton öncesi ve sonrası bina köşelerinin aplikasyonu
 • İlgili Belediye Harita Mühendisi, Yapı Denetim harita Mühendisi ve TUS Sorumlusu Harita Mühendisi ile bina aplikasyon noktalarının kontrolü (Bu işlem belediyesine göre farklılık gösterebilmektedir)
 • Yapı denetimsiz yapılarda subasman seviyesinde subasman kontrolü
 • İnşaatın tamamlanması ya da inşaat devam ederken parsel köşelerinin aplikasyonu


Arazi çalışmaları arazinin yapısı gereği ya da başka gerekçelerle bir kaç kez tekrarlana bilmektedir.

Harita TUS Dosyasının Hazırlanması ve İçeriği

Ruhsat evrakları toparlanırken bir Harita Mühendisi tarafından hazırlanması gereken TUS dosyası istenir. TUS dosyasının içeriği;

 • Tip-2 Sözleşme (HKMO Sitesinden indirilir. Sözleşmede geçen rakam kadar faturalandırılarak ruhsat aşamasında işin faturası kesilmiş olur.)
 • Oda Sicil Kayıt Belgesi (Tip-2 sözleşme ile birlikte HKMO tarafından verilir.)
 • Aplikasyon Krokisi ve Yapı Aplikasyon Projesi (Onaylı Mimari Projeye göre Harita Mühendisi tarafından hazırlanır.)
 • Proje Müellifi Taahhütnameler
 • Kısıtlılık Taahhütnamesi
 • İkametgah adresi
 • Tapu
 • İmar Çapı


Harita TUS Dosyası Fiyat Hesabı

Uygulanmaya başlandığı 2001 yılından bu yana Harita TUS fiyatı HKMO tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinin V- Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı ve Uygulaması ile VI- Fenni Mesuliyet başlıklarındaki birim değerler kullanılarak iki başlığın toplamı olarak hesaplanmaktadır.

Bu iki başlıktan elde edilen toplam sonuç gerek arazi çalışmaları, gerek ofis çalışmaları ve ruhsatın imzalanması ile alınan sorumluluk düşünüldüğünde harcanan emeğin ve yapılan çalışmanın asgari karşılığıdır. 

HKMO tarafında ise bu iki başlık ayrı iş kolları olarak ele alınıp Fenni Mesuliyet başlığı yapı denetim kontrollük işleri için Tip-3 sözleme kapsamında değerlendirilmektedir.

Farklı şehirlerde bulunan üyelerimizin Yapı Aplikasyon projesi uygulaması noktasında şehirlerindeki uygulamaları nasıl? Yapı Aplikasyon Projesinin uygulaması gerçek anlamda yapılabiliyor mu? Belediyelerce ruhsatta isimleri geçiyor mu? Şehrinizde ki uygulamayı paylaşmanızı rica ediyoruz.

Yayınlandığı Başlık: Şehirlere Göre Yapı Aplikasyon Projesi

Konu Etiketleri: Harita TUS,   Yapı Aplikasyon Projesi,   Fenni Mesul,  


İLGİLİ DOSYALAR