2022 2 Sayılı LIHKAB Yönetmeliği


Shkmmb 13 Haziran 2022 393 indirme

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 2022/2 SAYILI GENELGE 10 Haziran 2022 Tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Genelge, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarıyla ilgili lisans alma, kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk, personel, disiplin işleri, görevin ifa edileceği mekân ve donanım, teminat  alınması, teminatın saklanması ve iadesi, iş dağıtımı, denetim, imza yetkisinin devri, bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması, kayıt ve defterlerin tutulması lisansın iptali ile hizmetle ilgili ücret tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu genelge ile birlikte 2010/13 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


Yayınlandığı Başlık: 2022-2 Sayılı Lihkab Genelgesi

Konu Etiketleri: Lihkab,   Lihkab Genelgesi,   2022/2 Lihkab,   TKGM,  


İLGİLİ DOSYALAR