Hesaplama modülümüze dört yeni hesaplama eklendi

Konuya Dön

Haritacılık işlemlerinde fiyat hesaplamalarını HKMO tarafından 6 aylık dönemler halinde yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveline göre yapmaktayız. Web sayfamızda 10 ayrı iş kolu için HKMO Fiyat hesabı yapılabilmekte idi. Gelen talep doğrultusunda 4 farklı iş alanı için de fiyat hesaplamasını Fiyat Hesabı sayfamıza ekledik.

Kamulaştırma Haritaları Fiyat Hesabı

Kamulaştırma haritası, kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetlerine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.

Güzergah şeklinde veya parsel bazında hazırlanan kamulaştırma haritaları için fiyat hesaplayabilirsiniz.İrtifak Hakkı Fiyat Hesabı

İrtifak Hakkı; TKGM tarafından yayınlanan 2010/4 sayılı genelgede irtifak hakkının tanımı şu şekilde yapılmıştır;

"Medeni Kanun ve ilgili diğer yasalarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir"

Güzergah şeklinde veya parsel bazında hazırlanan irtifak hakları haritaları için fiyat hesaplayabilirsiniz.


Güzergah Haritaları Fiyat Hesabı

Karayolu, İçmesuyu kanal ,tünel, enerji nakil hatları gibi projelere altlık oluşturması için yapılan, proje ekseninde sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.


Yol Profili Belirlemesi Fiyat Hesabı

Yol projelerine altlık oluşturması için yapılan, proje ekseninde sağa ve sola belirli bir alanın ölçüldüğü haritalardır.
Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol