İmar planı içinde kalan tarlada yola terk işlemi

Yükleniyor...
  Takip Et
3 Entry

Belediye Uygulama İmar Planı içinde olup etrafında 18. madde uygulaması yapılmış ancak kendisi henüz uygulama görmemiş, niteliği tarla olan parselde yola terk işlemi ile terki yapıp niteliği arsa olarak tescil edilemez mi ? bilgisi olan arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.


Aynı  zamanda cins değişikliğini de yapabilirsiniz sıkıntı olmuyor.

ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 7 ? (1) İmar planı bulunan alanlarda İmar Kanununun 15 inci ve 16 ncı maddelerine göre ifraz ve tevhit işlemleri, ikinci fıkradaki istisnalar dışında ancak parselasyon planı tescil edilmiş alanlarda parsel maliklerinin tümünün muvafakati ile uygulama imar planlarına uygun olarak yapılabilir.

(2) İstisnalar şunlardır:

a) Çok sayıda, imar ada ve parseli ile sosyal donatı alanlarının oluşturulması gibi parselasyon nitelikli imar uygulamaları hariç olmak üzere; kamu mülkiyetindeki alanlar ile Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri yetkisi içindeki kamu yatırımları.

b) Düzenleme alanının büyük bir kısmı yapılaşmış olsa dahi, öncelikle parselasyon planının yapılması esas olmakla birlikte, zemindeki fiili durumdan dolayı İmar Kanununun 18 inci maddesinin uygulanmasının teknik olarak mümkün olmadığı durumlar.

c) Koruma amaçlı imar planı bulunup da, içerisinde bulunan yapılar, parsel cepheleri, minimum parsel büyüklükleri, çekme mesafeleri, tescilli yapılar ve benzeri teknik nedenlerle parselasyon planının tatbikinin mümkün olmadığı durumlar.

ç) Büyük bir kısmı uygulama imar planına uygun şekilde oluşan imar adalarının geri kalan kısımları.

İLGİLİ YÖNETMELİĞE İSTİNADE ENCÜMEN KARARINDA UYGULAMANIN TATBİKİ MÜMKÜN OLMADIĞI BELİRTİLMEK ÜZERE İŞLEM YAPILABİLİR.Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol