RESEN CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Yükleniyor...
  Takip Et
4 Entry

2019/13 SAYILI GENELGENİN CİNS DEĞİKLİĞİ BAŞLIĞI ALTINDA;

"7327 sayılı Kanunun yürürlük tarihi itibarıyla "yapı aplikasyon projesi" düzenlenmesi ve

onaylanmasında 2021/2 nolu genelge hükümlerince işlem yapılacaktır.

7327 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce verilmiş yapı kullanma izin belgesi

ekinde düzenlenerek onaylanmış yapı aplikasyon projesi belgesine, idaresinde yapı

aplikasyon projesi belgesi yok ise taşınmazda kat irtifakı kurulmuş olup olmadığı

irdelenmeksizin mülga 2009/14 nolu genelgede belirtilen onaylanmış röperli kroki'ye itibar

edilir.

7327 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra verilmiş yapı kullanma izin belgesi

ekinde düzenlenerek onaylanmış yapı aplikasyon projesi belgesi idaresinde yok ise yine

taşınmazda kat irtifakı kurulmuş olup olmadığı irdelenmeksizin 02/01/2022 tarihine kadar

mülga 2009/14 nolu genelgede belirtilen onaylanmış röperli kroki'ye itibar edilir."

1-19.06.2021 TARHİNDEN SONRA VERİLECEK RUHSAT EKLERİNDE 2021/2 SAYILI GENELGENİN ÖRNEĞİNE UYGUN ŞEKİLDE YAPI APLİKASYON PROJESİ İDARESİNCE ONAYLANIP KADASTROYA GÖNDERİLMELİDİR.

2-19.06.2021 TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALINMIŞ İSE RUHSAT EKİNDEKİ VARSA YAPI APLİKASYON PROJESİ İDARESİNCE KADATSROYA GÖNDERİLİR. BURADA 2021/2 SAYILI GENELGENİN ÖRNEĞİNDEKİ ŞARTLAR ARANMAZ.

3-19.06.2021 TARİHİNDEN ÖNCE RUHSAT ALINMIŞ İSE RUHSAT EKİNDEKİ  YAPI APLİKASYON PROJESİ YOKSA; 2009/14 SAYILI GENELGEYE İSTİNADEN DÜZENLENEN RÖPERLİ KROKİDE İDAREYE KADASTROYA GÖNDERİLİR. 

Birinci sorun 2. ve 3. durumda 2021/2 sayılı genelge örneğindeki (yeni format) yapı aplikasyon yeniden düzenlenmeli midir?

İkinci sorun 1. durumda 

        -yapı aplikayon projesi inşaat ruhsatı aşamasında müllifin imzası, iskan ruhsatı  aşamasında fenni mesulün imzası daha sonrasında uygun bulunarak iskanı verilmişse ilgili idarenin imzası ve onayıyla birlikte taranıp iskanıyla birlikte kadastroya gönderilmelidir?"Ruhsat ekinde yapı aplikasyon projesi varsa idaresince kadastroya gönderilir."

Buradaki açıklamaya dayanılarak resen cins değişiklikleri için belediyeler yapı aplikasyon projesi yoksa bile vatandaştan çizdirilmesini isteyerek kadastroya gönderiyorlar. Yapı aplikasyon projesi 2 ve 3. durum için yeniden düzenlenmiş oluyor.

İkinci sorunuzda durumu özetlemişsiniz. İşleyiş o şekilde oluyor ve resen cins değişikliği gerçekleşiyor

2021 tarihinden sonra yapı kayıt belgesine uygun olmayan ilave ekler nasıl gösterilmeli.Ruhsat aşamasında verilen yapı aplikasyon veya röperli kroki geçersiz olmalı bence.

(bkz:#14502) yanıt olarak:

Resen cins değişikliği işlemi imar barışı ile alınan yapı kayıt belgelerinde geçerli değildir. İmar barışı ile yapı kayıt belgesi alınmış ise zemin tespit tutanağı hazırlanarak normal süreç ile ilerlenmelidir.

Resen cins değişikliği ruhsat aşamasında verilen yapı aplikasyon projesine göre yapıldığı için geçersiz olmaz, yapıda ilaveler var ise belediye bunun önlemini kendisi alması gerekir.Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol