TAKPAS Yönetmeliği 8 Haziran 2022

Yükleniyor...
  Takip Et
2 Entry

TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Haziran 2022 Tarih 31860 sayı ile resmi gazetede yayınlandı.

Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.


Yönetmelik incelendiğinde Barolar birliği üzerinden avukatlar, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üzerinden değerleme uzmanları yapılan protokol ile bu verilere ulaşabiliyorken HKMO tarafından yapılan protokol üzerinden Harita Mühendislerin verilere ulaşması maalesef mümkün olmuyor.

HKMO tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, Tapu ve Kadastro Verilerinin "TAKPAS" üzerinden HKMO Bilgi Sisteminde üyelerimiz ile paylaşılmasına ilişkin olarak Mayıs-2019 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

Söz konusu protokol ile Odamıza tescilli SHKMMB ve LİHKAB sahibi/ortağı üyelerimizin takyidatlı tapu ve sayısal kadastro verilerine kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Böylece üyelerimizin yapacakları işlemlerde kullanmak üzere tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden hem tapu bilgilerini hem de parsel bilgilerini; (ölçü krokisi, parsel köşe koordinatları, nirengi ve poligon koordinatları) hazırladığımız web tabanlı bir yazılım üzerinden kendilerine sağlayacağımız kullanıcı adı ve şifreler ile sunulması planlanmıştır.

Bu kapsamda gerekli hazırlıklara ve yazılım çalışmalarına başlanılmış, 2019 yılının Eylül ayında gerekli alt yapı ve yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem yayına açılmadan önce son test süreçlerinde TKGM ile yaptığımız görüşmelerde; her ne kadar planlanan kurguya göre üyelerimiz verilere erişmeden önce protokol ekinde yer alan bir taahhütnameyi imzalayarak sisteme yükleyecek olsa da tapu bilgilerinin doğrudan sunulmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na uygun olmadığı ve TKGM`nin kurumlar ile TAKPAS sistemi yerine artık Web-Tapu üzerinden tapu bilgilerini kişi bazlı paylaşacağı, ayrıca Web-Tapu uygulaması üzerinden doğrudan malik tarafından da tapu bilgilerinin paylaşılabileceği TKGM yetkililerince ifade edilmiştir.

Kadastro verilerinin paylaşılması ile ilgili olarak; Kadastro İl Müdürlüklerince parsele ilişkin verilerin (özellikle meta verilerin) tam kontrollü olarak MEGSİS`e aktarılamadığı, bu nedenle parsel verilerinin paylaşılsa bile üyelerimizin mülkiyete dönük yapacakları mühendislik çalışmalarında doğrudan kullanamayacakları, her durumda kadastro müdürlüklerinden parsel verilerini yeniden almaları gerekeceği ifade edilmiştir.

Bunun beraberinde; TKGM tarafından parsel verilerinin iyileştirilmesi, meta verilerinin düzenlenmesi ve MEGSİS üzerinden paylaşılan verilerin doğrudan kullanılabilir hale getirilmesi için bir çalışmanın yürütüldüğü ve bu çalışmanın 2020 yılının ortalarında tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

TKGM tarafından ifade edilen ve yukarıda belirtilen çekinceler nedeniyle Odamızca hazırlanan web tabanlı Tapu ve Kadastro Veri Paylaşımı Sistemi kullanıma açılmamış, alternatif çözüm yolları araştırılmakla birlikte TKGM tarafından yürütülen parsel verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarının da tamamlanması beklenmiştir.

Ek-18 Haziran 2022 TAKPAS Yönetmeliği41 indirme İNDİR
Ek-2Takpas Protokol41 indirme İNDİR

yani sonuç olarak avukatlar ve tdub üyeleri malik bilgisine ulaşabiliyorken biz harita mühendisleri ne malik bilgisine ne de parsel bilgilerine ulaşabiliyoruz. doğru mu anladık?Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol