Yola Terk Sonrası Kalan Alan %45 'den büyükse

3 Entry

Belediyeler İmar uygulamasına giren parsel alanlarında %45 'e (yeni düzenleme ile DOP %45) kadar kesinti yapabiliyor. Yola Terk İşlemi sonrasında İmar Adası içinde kalan alan %55 oranından fazla ise Örneğin 1000 m2 parselde yola terk sonrası 800 m2 kalsın. Bu durumda kesinti oranı %45 'den daha az olacaktır. Bu durumda Belediye 'nin izleyeceği yol nedir?

Fazla olan kısım için örnekten (1000 m2) yola çıkarak 800-550 = 250 m2 parasının bedelini mi isteyecektir. Belediye bölgedeki arsa rayiç değerlerine göre mi bu bedeli hesaplamaktadır? Bu bedelin ödemesi yapıldıktan sonra mı? Belediye encümen kararı alınarak işlemlere devam edilebilmektedir?


O oran max %45 yani 1000 m2 parselde 5 m2 bile terk olabilir sadece. Bu oradaki uygulama planına bağlıdır. 

Kesintinin %45 den az olduğu durumlarda belediyelerin aldığı tutumlar belediyesine göre değişmektedir.

Bazı belediyeler yola ve yeşil alana terkler yapıldıktan sonra imarın içinde kalan kısmı vatandaşa bedelsiz vermekte, bazı belediyeler imarın içindeki artık parselleri alıp imar kurallarına uygun oluşan parselleri vatandaşa vermekte bazı belediyeler de hesap kitap yapıp vatandaşın %45 lik terk etmesi gereken kısımdan aldığı toprak miktarını vatandaşa satmaktadır.  Yani sizin sorunuzdaki cevaplardır. 

15-16 Madde uygulamaları vatandaşın kendi rızası ile yaptırdığı uygulama olduğu için her şey belediyenin insafına kalıyor.Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol