Yoldan İhdas dosyası kontrolünde eşdeğer alan

Yükleniyor...
  Takip Et
2 Entry

Herkese merhaba.

Kadastro kontrolünde olan Yoldan İhdas dosyam için encümen kararımda eş değer alanın ayrıldığının tereddüte mahal vermeyecek şekilde belirtilerek yeni encümen kararı alınması gerektiği söylendi.

gerekçe olarak da şöyle bir yazı yazıldı.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 2019/13 sayılı Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesinin Genel Hususlarının belirlendiği İkinci Bölümünün İşlemlerin Yapımı ve Kontrolüne İlişkin Genel Hususların belirtildiği 10ncu Maddesinin 46ncı fıkrasında "Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerince imar planı uygulaması sonucu sağlanmış umumi hizmet alanlarının imar planı değişikliği ile özel mülkiyete konu edilmesi halinde yönetmeliğin bu madde fıkrasına göre eşdeğer alanın sağlanmasına ilişkin gerekli terk ile ihdas işlemi birlikte yapılır. Ancak, ilgili İdaresince bu işlemlere ilişkin dosyaların birlikte sunulamaması halinde, Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerince plan değişikliği ile eşdeğer alanın ayrıldığı encümen kararında açıklanarak tescil talep edilmesi halinde talep karşılanır." denir.

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 26 ncı maddesinin üçüncü fıkrasında şöyle diyor.

İmar planında yer alan yol hariç sosyal ve teknik altyapı alanlarının ve kamuya ait sosyal ve kültürel tesis alanlarının kaldırılabilmesi veya küçültülmesi ancak bu tesislerin hitap ettiği hizmet etki alanı içinde eşdeğer yeni bir alanın ayrılması suretiyle yapılabilir. Eşdeğer alanın ayrılmasında yüzölçümü ve konum özellikleri korunur. Bu alanların yerinin değiştirilmesinde, mevcut plandaki hizmet etki alanına göre aynı uygulama etabı veya bölge içinde kalması, yaya erişim mesafelerinin dikkate alınması ve yeni tespit edilen alanın tesisin yapılmasına müsait olması zorunludur.

26 ncı maddenin üçüncü fıkrası da yol hariç diye belirtiyor, buna rağmen yoldan ihdas tescil işlemlerinde eşdeğer alan bırakılmıştır diye bir encümen kararı almaya gerek var mı? 

böyle bir durumla karşılaşan lar var mı ??? varsa nasıl bir işlem yapıldığını anlatabilir mi.


Merhaba bende aynı sorunla karşılaştım yanlız benden kadastro değilde tapu böyle bir yazı istedi bende aynı sizin dediğiniz gibi durumu açıklayınca sorun ortadan kalktı. Böyle bir encümen kararını almanıza gerek yoktur.


Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol