İmar barışı kapsamında hazine arazilerinin satışı

4 Entry

Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından İmar Kanununun geçici 16 ncı maddesi kapsamında Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların bulunduğu Hazineye ait taşınmazların, Yapı Kayıt Belgesi sahiplerine satışına ilişkin usul ve esasları belirlemesine ilişkin Milli Emlak Genel Tebliği yayınlandı.

Bu tebliğe göre  imar barışına müracaat ederek hazine arazilerinin satışını talep edebilecek hak sahiplerinin 31.12.2019 tarihine kadar ekte yayınladığımız dilekçe ile İl Çevre Şehircilik Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

Çevre şehircilik müdürlüğü dilekçelerde satışı istenen taşınmazları inceleyerek satılıp satılmayacağını, satılacaksa ne kadarlık alanın satılabileceğini ve rayiç değerini belirleyerek hak sahibine bilgi verecektir.

Rayiç bedel: Hazineye ait taşınmazın, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre tespit ve takdir edilecektir.

Ekler bölümünden ilgili genelgeyi, başvuru dilekçesini ve satış sözleşmesini indirebilirsiniz.

Ek-1İmar Barışı Kapsamında Hazine Arazilerinin Satışı280 indirme İNDİR
Ek-2Hazine Arazisi Satısı Basvuru Dilekçesi332 indirme İNDİR
Ek-3Taksitli Satış Sözleşmesi172 indirme İNDİR


Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol