Talebe Bağlı İşlemler için 2019/13 sayılı genelge

7 Entry

08.11.2019 tarihinde yayınlanan Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesi ile artık kadastro müdürlüklerinde bu genelge doğrultusunda işlem yapılacaktır. 

Bu genelge, kadastro müdürlükleri, lisanslı bürolar ve serbest harita kadastro mühendislik büroları/şirketleri tarafından, tescile tabi olan ve olmayan işlemlere yönelik olarak uyulması gereken; yapım, kontrol, izleme ve güncelleme iş adımlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamada birlik sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, bu iş ve işlem adımlarına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu genelge ile 2010/22 sayılı genelge de yürürlükten kaldırılmıştır.

Ek-12019-13-Talebe bağlı işlemler genelgesi792 indirme İNDİR
Ek-22019/13 Genelge Ekleri1779 indirme İNDİR


Bu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol