Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli


Shkmmb 26 Kasım 2019 173 indirme

Web sayfamızda yapılan hesaplamalar HKMO tarafından 6 ayık dönemler halinde yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli'nde kullanılan değerlere göre yapılmaktadır.

İmar Kanunu 18. madde uygulamasına ilişkin fiyatlar  aşağıdaki başlık altında kullanılan formül ve değerler kullanılarak hesaplanmaktadır. 

I- İMAR PLANI UYGULAMALARI (ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ)

İfraz Fiyat Hesabı başlığı altında yukarıdaki değerler kullanılarak aşağıdaki işlemler için fiyat hesaplaması yapılabilir.

  • 15. ve 16. madde uygulamaları fiyat hesabı
  • Bir parsel için 18. madde uygulaması fiyat hesabı
  • Birden çok parsel için 18. madde uygulaması fiyat hesabı
  • Oluşmuş imar parsellerinde ki değişiklik için fiyat hesaplaması


18. Madde Uygulaması fiyat hesabı yapmak için İfraz Fiyat Hesabı sayfasını açın. Uygulama yöntemi listesinden seçiminizi yaparak hesaplamayı tamamlayın.

Ekte sunulan Mühendislik Hizmetleri ücret cetveli 2019 yılı II. Dönem için geçerlidir.

Yayınlandığı Başlık: 18. Madde Uygulaması Fiyat Hesabı

Konu Etiketleri: 18 uygulaması,   fiyat hesabı,   hkmo,  


İLGİLİ DOSYALAR