HKMO Lihkab Tescil Yönetmeliği Değişikliği

Konuya Dön

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI LİSANSLI HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI TESCİL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Aralık 2022 Tarih 32036 Sayı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bu yönetmelik ile yeni tescil ve tescil yenileme işlemlerinin nasıl yapılacağı belirlenmiştir. Yönetmeliğin 6. Maddesinde;

LİHKAB yetki alanı içerisinde LİHKAB hizmetlerini yapmak üzere LİHKAB'ın tescil edilmesinde ve yıllık onaylarının yapılmasında aşağıdaki belgeler istenir:

a) Tescil edilmesinde;

1) Başvuru formu.

2) Lisans belgesi örneği.

3) Yemin tutanağının örneği.

4) İşyerinde bulundurulması zorunlu asgarî personel ve donanım listesi.

5) Tescil işleminin yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge.

6) 1 adet vesikalık fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

7) Tescil ücreti (İlk açılış).


b) Tescilin yenilenmesinde;

1) LİHKAB tescilinde değişiklik olmadığına dair taahhütname.

2) Yıllık onay ücreti.

3) Tescil yenileme işleminin yapılacağı yıl içerisinde alınmış vergi mükellefi olduğuna dair belge.


Tescil işlemleri için istenen belgelerin aslı sunulur. Belgenin suret veya fotokopisi Oda Birimlerince onaylanır. Yenileme işlemleri OBS üzerinden de yapılabilir.

İlk tescil için HKMO Lihkab Tescil İşlemleri yazısını okuyabilirsiniz.

Ek-1HKMO Lihkab Tescil Yönetmeliği Değişiklik51 indirme İNDİR
Ek-2Lihkab Tescil Yenileme Taahhütname70 indirme İNDİRBu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol