Deprem Bölgesinde Ücretsiz Cors Hizmeti

Konuya Dön

HKMO tarafından yapılan açıklama

6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ve ardından bölgede devam eden artçı depremler sonrasında 10 ili kapsayan çok büyük bir alandaki alt yapı ve iletişim kaynakları önemli ölçüde tahrip olmuştur. Bunların içerisinde hassas konum belirleme ve mühendislik ölçmelerinde kullandığımız TUSAGA-Aktif sistemi jeodezik ağını oluşturan bazı sabit GNSS istasyonları da zarar görmüştür. Ayrıca deprem sonrası bölgede yerkabuğunda önemli yatay ve düşey yer değiştirmeler oluşmuştur. Nokta hızlarını etkileyen bu etkiler; ulusal jeodezik altyapıyı sağlayan TUSAGA-Aktif istasyonları ile TUTGA noktalarını da etkilemiş, konumlarının ve hızlarının yeniden hesaplanmasını gerektirmiştir. Sağlıklı konum ve hız bilgilerinin üretilmesine kadar 2005.000 referans epoğunda elde edilecek koordinat sonuçları için bölgede bazı sorunsalların yaşanması olasıdır. Özellikle gerçek zamanlı ölçmelerde (GZK/RTK) bölgede önemli koordinat farkları oluşabilecektir.

Bölgedeki HGM, TCDD, TKGM, DSİ, KGM ve belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve özel sektöre ait jeodezik yer kontrol noktalarının ve sabit GNSS istasyonlarının üç boyutlu koordinat ve hız bilgilerinin yeniden hesaplanması zaruridir.

Bölgede zarar gören sabit GNSS referans istasyonlarının ve ulusal jeodezik ağ altyapısının ivedilikle ayağa kaldırılması, gerekli ölçme, güncelleme ve düzeltme hesaplarının yapılarak ivedilikle yayımlanması, bölgedeki altyapı, barınma, elektrik, su ve ulaşım altyapısının tekrar kurulabilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Bölgede yapılan ölçmelerin 2005.000 referans epoğuna dönüşümü için Harita Genel Müdürlüğü tarafından deprem sonrası yer değiştirmelerin ve tektonik hız alanlarının hesaplanarak yayımlanması ve TUSAGA-Aktif sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Ana ve artçı depremler nedeniyle bu hesaplamalar süreç alacaktır.

Bu nedenle bölgede gerçek zamanlı kinematik yöntemle (GZK/RTK) konum bilgisi üretenler için alternatif bir sistemle destek sağlanmıştır. Yerli jeodezik donanım ve yazılım geliştirme ve üretme faaliyetleri yürüten bir firmanın sahibi olan ve aynı zamanda üyemiz olan bir meslektaşımız tarafından, afetten etkilenen alanı kapsayacak şekilde, CBS Genel Müdürlüğünün koordinasyon desteği ile 8 adet sabit GNSS istasyonu kurulumu yapılmış, istasyonların hesaplamaları Odamız Mühendislik Ölçmeleri Komisyonunca gerçekleştirilmiş ve devreye alınmıştır.

* Sistem her marka ve model GNSS alıcısı ile uyumludur ve tamamen ücretsizdir.

* Talep eden tüm üyelerimiz bu duyuru ekindeki kılavuzdan başvuru ve kayıt bilgilerini bulabilirler.

* Gerçek zamanlı RTK düzeltmeleri, NTRIP Protokolü ile RTCM3.2 formatında alınabilecektir.

* Hızlı hizmet sağlamak için tüm istasyonların kurulum sonrası uzun süreli statik gözlemleri 12 Şubat 2023 tarihinde (Gözlem epoğu:2023.1164) yapılmıştır.

* Veri değerlendirme ve analizleri 13 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

* Veri değerlendirmede Uluslararası GNSS Servisi (IGS) istasyonları veri ve ürünleri (Ultra Rapid) kullanılmıştır.

* Sabit GNSS referans istasyonlarının koordinatları ITRF96 datumunda, 2023.1164 gözlem epoğunda belirlenmiştir.

* İstasyonlar statik veri kayıtlarını tutmamakta, yalnızca RTK uygulamaları için düzeltme yayını yapmakta, gerçek zamanlı güncel koordinat verisi üretmektedir.

6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden sonra bölgede hâlâ önemli derecede artçı depremler olmaktadır. Harita Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin güncel hız alanı ilerleyen süreçte yeniden hesaplanacaktır. TUTGA ve TUSAGA-Aktif noktalarının güncel koordinat ve hız verileri yayımlandığında bu yeni sistemi kullananlar, elde ettikleri gözlem epoğu koordinatlarını (2023.1164) referans epok değerlerine (2005.000) dönüştürebileceklerdir.

Bu sayede bölgedeki çok acil insani ihtiyaçlardan olan geçici barınma alanlarının kurulması, altyapının ihya edilmesi, elektrik, su ve doğalgaz şebekelerinin çalışır hale getirilmesi, hasar tespiti ve enkaz delil toplama çalışmaları için meslektaşlarımızın yapacağı tüm ölçmelerde alternatif kontrollü bir sistem olarak kullanılabilecektir.

Tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur.


Kayıt işlemleri aşağıdaki adresten yapılabilir.

GZGCORS Kullanıcı Talep Kayıt Formu


Ek-1Deprem Bölgesi Sabit GNSSRTK İstasyonları53 indirme İNDİRBu konuda görüşlerini paylaşmak yada soru sormak ister misin?

Oturum Aç Kayıt Ol