Shkmmb

Harita Mühendisi

Elinizde bulunan kotları  Elipsoidal yükseklik sisteminden Helmert Ortometrik yükseklik sistemine dönüştürmek istediğinizde ya da tersini yapmak istediğinizde tüm Türkiye için geçerli Ondülasyon haritasını ekte indirebilirsiniz.

Dilim orta boylamı projede 27 olarak kullanılmıştır. Bulunduğunuz noktaya göre dilim orta boylamını düzenlemeniz gerekmektedir.

Paylaşımda bulunan meslektaşımıza teşekkür ederiz.

Ek-1Türkiye Ondilasyon Haritası ITRF96 UTM 3 Derece1333 indirme İNDİR

Merhabalar

Siteminize hak veriyoruz aynı şekilde saçma bulmanızı da anlayabiliyoruz. Bu sitenin çalışması için arka planda olanları da anlatarak uygulamamızı yeniden değerlendirmenizi rica ediyoruz.

Bizler bu siteyi mesleki anlamda bir başvuru kaynağı olsun diye gönüllü olarak oluşturduk. Doğru bilgiye hızlı erişim sağlamanız için de mesleki gelişmeleri takip ederek sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Sizler bu sitede gezinirken ya da dosya indirirken ya da bir veri işlerken gezdiğiniz her sayfa için indirdiğiniz her dosya için ve işlem yaptığınız her veri için bir ücret ödüyoruz. Teknoloji alanında tüm ücretlendirmelerin dolar bazlı olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Aboneliğiniz olsun ya da olmasın sitenin hiç bir alanında kısıtlama bulunmamaktadır, sadece kaynakları herkese dağıtabilmek için sınırlandırma bulunmaktadır. Yerine göre özel işlerimizi öteleyip bu sitenin çalışması için zaman ayırıyoruz, yerine göre ailemize ayıracağımız zamandan kesip sitenin çalışması için uğraşıyoruz. Örneğin fiyat hesaplama yapılan değişiklik ile tüm ilçelerin sisteme işlenmesi kat sayılarının elden geçirilmesi gerekti. Aynı şekilde mesleki gelişmeleri takip edip sisteme yüklemek yine bir emek ve zaman isteyen bir durum. Biz ise harcadığımız zaman ve verdiğimiz emeğe ücret istemiyoruz, kullanım amacına göre sitenin giderlerini üyelerimize paylaştırıyoruz. 

Bu noktada sistemi beğenen "üzerimize düşen bir şey varsa yapalım" diyen meslektaşlarımız olduğu gibi sistemin bu haliyle çalışmasına sitem eden meslektaşlarımızın olmasını da doğal karşılıyoruz. 

Merhabalar

Önerileriniz için teşekkür ederiz. Bildiğiniz gibi kadastro harç hesaplaması için dosyadaki nokta sayısı poligon sayısı vb kriterler gerekli ve bunları eklediğimizde fiyat hesabı programı pratikliğini kaybedecektir, sade ve hızlı hesaplama için harçları hesaba dahil etmiyoruz.

Dosya Takip sayfalarında kapsamlı değişiklikler yapıyoruz. Bahsettiğiniz önerileri de dikkate alarak yeni versiyonda uygulamaya koyacağız.


Harita mühendisliği geniş bir alan tek çırpıda bu kadar bilgi paylaşımı mümkün olmayabilir. Daha spesifik sorular sormanız durumunda biz ve üyelerimiz yardımcı olmaya çalışacaktır.

Yaptığınız bir işlemde takıldığınız noktaları ya da nereden başlayacağınızı sorarsanız daha yararlı cevaplar alabilirsiniz.

Ekten İfraz, Tevhid ve Yola Terk işlemlerinin yapıldığı bir imar uygulaması dosyasını indirebilirsiniz.

Zip. Dosyası İçeriği

 • Durum Haritası
 • Ada Rölöve Krokileri
 • Koordine Özet Çizelgesi
 • Alan hesabı
 • Poligon Röper Çizelgesi


Dosyanın yeni sisteme göre hazırlanmış halini   https://www.shkmmb.com/shkm/yeni-sistem-durum-haritasi-ve-alan-hesabi sayfasında bulabilirsiniz.

Ek-1İfraz Tevhit Yola Terk Dosyası Örneği1016 indirme İNDİR

HKMO tarafından 13.12.2019 tarihinde yayınlanan duyuru ile Belsis firması ile lisans protokolü oluşturulmuştur. İşte detaylar.

Lisanslı yazılım kullanımının teşvik edilmesi, lisanssız kullanımdan kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların önüne geçilmesi ve ekonomik koşullardan dolayı alımı güçleşen bu yazılımların daha kolay edinilebilir hale gelmesi amacıyla Odamız ile Belsis arasında imzalan protokol gereğince, yalnızca Odamıza kayıtlı ve tescili güncel olan tüm büro ve şirketlerin harita mühendislik hizmeti üretirken kullanabilecekleri BelsisCAD yazılımına dair yararlanabilecekleri imkânlar özetle şu şekilde belirlenmiştir.

 • Odamıza tescilli büro ve şirketlerin 31.03.2020 tarihine kadar yapacakları lisans alımlarında %70 ve üzeri oranında indirim yapılacaktır.
 • İki lisans ve üzeri alımlarda lisans başına ekstra %25 indirim uygulanacaktır.
 • Büro ve şirketlere satın aldıkları lisansların %50`si kadar kalan lisans ihtiyaçları için 3-6-12 ay süreleri boyunca demo sağlanabilecektir.
 • Yeni mezun üyelerimizin (01.01.2017 ve sonrasında büro/şirket kuran) en az %50 hisse sahibi olduğu büro ve şirketlere BelsisCAD temel haritacılık modülleri 3-6-12 ay süreli demo olarak sunulabilecektir.
 • Lisanslar yıllık kiralama şeklinde alınabilecektir. 12 ay kiralama fiyatı liste fiyatının %15`ini geçemeyecektir.
 • Lisans alımlarında ödemeler vade farkı uygulanmaksızın 3-6-12 taksit şeklinde taksitlendirilebilecektir.
 • Firma tarafından Odamız ile birlikte belirlenecek tarihlerde Odamız üyeleri için ücretsiz eğitimler düzenlenecektir. 


BELSİS NEDİR?


BelsisCAD, TÜBİTAK ARGE desteği ile üretilen temel haritacılık işlevleri yanında planlama uygulamaları için geliştirilmiş; plan, yüzey, imar, dağıtım, e-Devlet, numarataj gibi pek çok modülden oluşan, Türkçe ara yüze sahip coğrafi bilgi sistemleri tabanlı bir CAD programıdır.

BelsisCAD ile ülkemizde yaygın kullanılan CBS ve CAD programların da hazırlanmış verileri kullanabilir, bu formatlarda veri üretebilirsiniz Geniş format desteği sayesinde farklı veriler için faklı program almak zorunda kalmazsınız. Kullanabildiği formatlardan bazıları: GPX (*.GPX), NetCAD (*.NCZ), Progis (*.ROC), Map info(*.MIF - *.TAB), Esri shape(*.SHP), Microstation (*.DGN - *.RE2), Autocad (*.DXF), KML (*.KML))

Gelişmiş raster yetenekleri sayesinde 100?e yakın raster formatını, büyüklük ve adet fark etmeden (Uydu fotoğrafları, hava fotoğrafları ve taranmış haritalar) hızlı bir şekilde görüntüleyerek projelerinizde kullanabilirsiniz.


3 aylık deneme sürümünü indirmek için Tıklayın

Sayısal olan parsellerde MK Değeri 0.21 olarak alınacaktır. Sonrasında yapılan her dönüşüm işlemi için dönüşüm parametreleri oluşturulurken Birim Ölçünün K.O.Hatası olarak hesaplanan Mo değeri kullanılarak yeni MK Değeri hesaplanacak.

Örneğin dönüşüm parametrelerine göre hesaplanan Birim Ölçünün K.O.Hatası Mo=0.073 ise 

Yeni MK=(ilk mk değerinin karesi + Mo değerinin karesi) çıkan sonucun karekökü

Yeni MK Değeri = (0.21X0.21)+(0.073X0.073)

Yeni MK Değeri = 0.0441 + 0.005329

Yeni MK Değeri =Karekök(0.049429)

Yeni MK Değeri =0.22

TKGM tarafından 08.11.2019 tarihinde yayınlanan Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve Planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesi ile 15. ve 16. madde uygulamalarında bir takım mantıksal değişiklikler olmuştu.

Bu yazımızda hazırlayacağımız durum haritası ve alan hesabını anlatmaya çalışacağız. Senaryomuzda vatandaşa ait 1180/3 nolu kadastro parselinin yola terklerini yapıp belediyeye ait 1284/1 nolu artık parsel ile tevhid ettikten sonra ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz


İlk olarak kadastro parsellerinin yola terklerini yapıyoruz. 

Yola terkini yaptığımız kadastro parselinin her bir imar adasında kalan bölümleri için ayırma işlemini yapıyoruz

bu ayırma işlemine göre alan hesabımız şu şekilde oluyor

Yola terkleri yapılmış parseli ayırma işlemine tabi tuttuğumuzda artık elimizde arsa vasfı kazanabilecek 1, 2 ve 3 nolu parsellerimiz bulunuyor.

Şimdi yeni oluşan 1 geçici numaralı parselimiz ile belediyeye ait 1284/1 nolu parseli tevhid ediyoruz

Tevhid işleminden sonra oluşan parselimizi (T) imar planı doğrultusunda ve vatandaşın talebi yönünde ayrımaya tabi tutuyoruz

Dosyanın tam halini Netcad dosyalası sayısalını aşağıdan indirebilirsiniz.

Yaptığınız ifraz dosyalarının HKMO Liste fiyatını web sayfamızın fiyat hesabı bölümünde bulunan  https://www.shkmmb.com/HKMO/ifraz-fiyat-hesabi  sayfasından hesaplayabilirsiniz.

Sizin görüşünüz nedir. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Ek-12019/13 Durum Haritası675 indirme İNDİR

HKMO tarafından Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli 01.01.2021 tarihinde yayınlanarak sisteme girilmiştir. Mühendislik hizmet cetvelindeki kat sayılar bir önceki dönem ile karşılaştırıldığında %12.36 oranında zam geldiği görülmektedir.

Ek-1Muhendislik Hizmetleri Ucret Cetveli271 indirme İNDİR

2019/13 sayılı genelge 05/02/2021 tarihinde güncellenmiştir.

 kamu kurum ve kuruluşları, mahkemeler veya icra daireleri gibi mercilerce resmi yazıyla yapılacak Plan Örneği talepleri dışında, e-Devlet üzerinden Plan Örneği taleplerinin Web Tapu üzerinden verilmesini sağlayacak düzenleme yapılmasına, yine aynı genelge kapsamındaki Sınırlandırma, Kamulaştırma, Parselasyon, Ayırma, Yola terk, Yoldan İhdas, Köy Yerleşim, Mera, Toplulaştırma işlemlerinde, döner sermaye bedellerinin belirlenerek tahsilatının yapılmasının ilgilisine bildirilmesindeki gecikmeyi önleyecek düzenleme yapılmasına, bu genelge konularının da kadastro faaliyetlerini içermesi nedeniyle genelgenin 3. maddesine "Kadastro faaliyeti" tanımının eklenmesine,

aynı genelgenin 4. maddesi 4. fıkrasının bu düzenlemeye uygun hale getirilmesine, lisanslı büroların tescile konu işlemlerinin, ilgilisince takip edilmemesi nedeniyle tapu müdürlüğünce tescil edilemeden iade edilmesiyle fen kaydı kapatılarak belgelerinin Lisanslı büroya iade edilmesinden sonra iade edilen işlemin aynı maliklerce yeniden tescilinin talep edilmesi halinde yapılacak işleme ilişkin aynı genelgenin 10. maddesinin 34. fıkrasında düzenleme yapılmasına, aynı genelgenin 42. maddesi 3. fıkrasının birinci cümlesinde işlemlere ilişkin maddeleri arasındaki tereddütleri gidermek için düzenleme yapılmasına,

talebe bağlı değişikliklerin tescilinin ilgilisi açısından kolaylaştırılması bakımından aynı genelgenin 10. maddesinde düzenleme yapılmasına, Mülkiyet Raporuna ilişkin talep ve bu talebin karşılanmasında yaşanan sorunların Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmesi üzerine aynı genelgenin 50. maddesinde düzenleme yapılmasına, aynı genelgenin 29. maddesinin "1/B/16". fıkrasının 3194 sayılı İmar Kanunu ve 22.02.2020 tarihli ve 31047 sayılı resmi gazete'de yayımlanan Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yeniden değerlendirilmesi sonucunda bu fıkrada düzenleme yapılmasına,

kadastro müdürlüklerince değişiklik işlemlerinin MEGSİS üzerinden tapu müdürlüklerine gönderilmesine ilişkin uygulamaya göre bu tescillere ilişkin ayrıca EBYS üzerinden yazışmaya gerek kalmadığından aynı genelgenin 10. madde 23. fıkrasında ve 41. maddesinde buna uygun düzenleme yapılmasına lisanslı bürolarca plan örneğinin karşılanmasında kullanılacak form belgede imza/onay yönüyle düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Ek-12019/13 Değişiklik Makam Oluru 05.02.2021131 indirme İNDİR
Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.