Shkmmb

Harita Mühendisi

İfraz dosyasında gerekli krokiler

Ek-1307-9 Beyanname82 indirme İNDİR
Ek-2307-9 Durum Haritası65 indirme İNDİR
Ek-3307-9 Durum Haritası_AlanHesabı68 indirme İNDİR
Ek-4307-9 Encümen Krokisi74 indirme İNDİR

Üretim yöntemi ve pafta ölçeğine göre yüzölçümü yanılma sınırı nokta konum doğruluğu değişiyor. 

Aşağıdaki tablodan seçerek MK değerini yazabilirsin. 

Buyrun

Ek-11542_76_KADASTRO_FORMLARI146 indirme İNDİR

2023 yılı ikinci dönem için Lİhkab ücret tarifesi yayınlanmıştır.

Lihkab Ücretleri

Ek-12023 YILI 2. DÖNEM HİZMET ÜCRETLERİ ve KATSAYILAR271 indirme İNDİR

c klasörü içindeki netcad klasöründe modul-kamu-secme yolunu takip ederek; içerisine ekteki .ncz formatındaki beyannameyi kopyalayarak netkamu modülü ile toplu olarak beyanname ve ölçü krokisi oluşturabilirsiniz. Tabakalardan @beyan ve @kroki tabakalarını aktif-pasif yaparak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Ek-1Yeni Genelgeye Göre Beyanname200 indirme İNDİR

2023/4 Sayılı Genelgeye Göre hazırlanan beyannamenin .ncz formatındaki hali ektedir.

Ek-1örnek beyanname378 indirme İNDİR

Talebe Bağlı İşlemler için 2023/4 sayılı genelge içeriğine ilişkin güncel ekler ve örnek dosyalar

Ek-12023-4 Genelge Ekleri1066 indirme İNDİR
Ek-22023-4 Genelge Örnekleri847 indirme İNDİR

1) önce Parselin bulunduğu ilin Çevre Düzeni Planı na bakın. İfrazla ilgili özel hükümler varsa bunlara uymanız gerekir.

2) Plansız alanlar imar yönetmeliği gereği, ifraz sonucu oluşacak parsellerin tamamının yola cephesinin bulunması gerekmektedir.

3) Tarım müdürlüğünden parselin Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalıp kalmadığını öğrenmeniz gerekir.

Bu kanuna ekli listede, İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri belirlenmiştir. Eskiden bakanlar kurulu kararıyla, şimdi c.başkanı kararıyla bu arazi büyüklükleri artırılabiliyor. Tarım müdürlüklerinde o yerin asgarî tarım arazisi büyüklüğü mevcuttur.


Kanuna göre, parse 5403 sayılı kanun kapsamındaysa, parsel belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez.


Şayet artırılmamışsa, Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardır.


4) yapılan ifrazdan sonra oluşacak parsellerin en az (25.00) m. yola cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz.


"Yanlış yer göstermelerin önlenmesi için Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satışında Harita Mühendislerinin düzenleyeceği bir belgenin de bu uygulama içinde olması gerekirdi. "

KESİNLİKLE KATILIYORUM.BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİR

Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.