Shkmmb

Harita Mühendisi

farklı olmak kaydıyla ikinci işyeri açmada sıkıntı yok sigortalı bir çalışan olması gerekiyo yanınızda 

 

Python ile yazmış olduğum  wgs84-itrf96,itrf96-wgs84 koordinat dönüşüm hesabı umarım işinize yarar.(Resmi işlemlerde kullanmayınız ilgili Kadastro biriminden Koordinat temini yapınız)

Ek-1koordinat.part146 indirme İNDİR
Ek-2koordinat.part233 indirme İNDİR
Ek-3koordinat.part334 indirme İNDİR
Ek-4koordinat.part431 indirme İNDİR

Bu konuyla ilgili 30'a yakın kitabı sayfa sayfa okudum. Malesef konuyu dört başı mamur, bütün yönleriyle ele alıp anlatan bir kitaba henüz rastlamadım.

Kimi kitaplarda mevzuat kopyalanıp yapıştırılmış; kimi kitaplarda mahkeme kararları kopyalanıp yapıştıılrmış.

Halbuki günümüz internet/bilişim çağında mahkeme kararlarına ve mevzuata zaten herkes her an ulaşıyor. Mahkeme kararlarını kopyalayıp yapıştırmak kitap yazmak (marifet) değil.

Özetle işin mutfağını anlatan, mutfakta yemek yapacakken hangi tencere kullanılacak; yemekte tereyağ mı, çiçek yağı mı, zeytin yağı mı kullanılacak; soğan nasıl doğranacak; patates yaprak mı yoksa küp küp mü doğranmalı; kısık ateş mi harlı ateş mi kullanılmalı... bu şekilde adeta yemek tarifi yapar gibi meseleyi enine boyuna tarif eden, izah eden bir kitap yok. (Aynı durum arazi toplulaştırması için de geçerli.)

Boş zamanım olursa, fırsat bulursam, ilerleyen zamanlarda işin mutfağını da kapsayan şekilde bir kitap çalışmasını yapmayı planlıyorum. 

AAD'yle ilgili sorularınızı ve sorunlarınızı burada paylaşırsanız, buradaki arkadaşların vereceği cevapların, herhangi bir kitaptan daha faydalı olacağı kanaatindeyim.

NetCAD Programını Açın: Bilgisayarınızda NetCAD yazılımını başlatın ve projenizi açın.

Parsel Bilgilerini Ekleme: İfraz dosyasında yer alacak parsel bilgilerini ekleyin. Bu bilgiler genellikle parsellerin ada, pafta, yüzölçümü, sahip bilgileri gibi detayları içerir.

Parsel Sınırlarını Belirleme: Parsellerin sınırlarını belirlemek için NetCAD'in çizim araçlarını kullanın. Parsellerin sınırlarını çizmek için genellikle "Çizgi" veya "Polyline" araçlarını kullanabilirsiniz. Parsel sınırlarını mevcut harita veya veri tabanlarından da alabilirsiniz.

Parsel Numaralandırma ve Etiketleme: Her bir parsel için bir numara atayın ve parsel numaralarını parsellerin içine veya yakınına ekleyin. Bu genellikle NetCAD'in metin ekleme araçlarıyla yapılır.

Parsel Özelliklerini Belirtme: Her bir parselin özelliklerini belirtin. Bu, parsellerin kullanım amacı, yüzölçümü, imar durumu gibi bilgileri içerir. Bu bilgiler genellikle parselin üzerine veya yanına metin olarak eklenir.

Katmanları Yönetme: NetCAD'de farklı öğeleri farklı katmanlarda düzenlemek önemlidir. Örneğin, parselleri bir katmanda tutabilir ve metinleri başka bir katmanda tutabilirsiniz. Bu, çizimleri düzenlemeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır.

Dosyayı Kaydetme: İşlem tamamlandıktan sonra, ifraz dosyanızı NetCAD'de belirli bir format (genellikle .dwg veya .dxf) olarak kaydedin. Bu dosya daha sonra paylaşmak veya başka bir yazılım programında kullanmak için kullanılabilir.

NetCAD, detaylı projeler ve veri tabanları için birçok özellik sunar. Yukarıda belirtilen adımlar, temel bir ifraz dosyası oluşturmak için genel bir rehber sunar. Ancak, projenizin karmaşıklığına ve gereksinimlerinize bağlı olarak, daha fazla özellik ve ayrıntı eklemek isteyebilirsiniz. Bu durumda NetCAD'in sunduğu çeşitli araçlardan ve özelliklerden faydalanabilirsiniz.

Soru: Plansız alanlarda ruhsat işlemlerinde yapı aplıkasyon projesi isteme zorunluluğu var mı?

Cevap: Evet, var.

Soru: Varsa hangi kanun yönetmeliğe göre isteniyor?

Cevap: Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği, madde 58/1: "(...) Bu kapsamda kalan yapılarda ruhsat, proje, fenni mesuliyet ve sürveyanlık hizmetleri hakkında Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulur" hükmüyle, bu alanlarda Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümlerinin uygulanacağı belirtilmiştir.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği'nin "Yapı Projeleri" başlıklı 57/4 üncü maddesinde, "Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş ise bu Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma mesafeleri, yapı projelerine göre köşe koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükümler gereği plansız alanlardaki ruhsat işlemlerinde yapı aplikasyon projesi uygulaması mevcuttur.

Plansız alanlardaki çekme mesafeleri; imalata konu yapının durumuna göre saha orman arazisiyse orman mevzuatına, saha turizm alanıysa turizm mevzuatına, karayolu kenarıysa karayolları mevzuatına, sahaya ilişkin özel bir hüküm yoksa Çevre Düzeni Planına ve Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenecektir.

(bkz:#18722) yanıt olarak:

Teşekkür ederim iyi günler

İfraz dosyasında gerekli krokiler

Ek-1307-9 Beyanname236 indirme İNDİR
Ek-2307-9 Durum Haritası182 indirme İNDİR
Ek-3307-9 Durum Haritası_AlanHesabı192 indirme İNDİR
Ek-4307-9 Encümen Krokisi185 indirme İNDİR

Üretim yöntemi ve pafta ölçeğine göre yüzölçümü yanılma sınırı nokta konum doğruluğu değişiyor. 

Aşağıdaki tablodan seçerek MK değerini yazabilirsin. 

Buyrun

Ek-11542_76_KADASTRO_FORMLARI352 indirme İNDİR
Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.