Shkmmb

Harita Mühendisi

Talebe Bağlı İşlemler için 2023/4 sayılı genelge içeriğine ilişkin güncel ekler ve örnek dosyalar

Ek-12023-4 Genelge Ekleri606 indirme İNDİR
Ek-22023-4 Genelge Örnekleri495 indirme İNDİR

1) önce Parselin bulunduğu ilin Çevre Düzeni Planı na bakın. İfrazla ilgili özel hükümler varsa bunlara uymanız gerekir.

2) Plansız alanlar imar yönetmeliği gereği, ifraz sonucu oluşacak parsellerin tamamının yola cephesinin bulunması gerekmektedir.

3) Tarım müdürlüğünden parselin Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalıp kalmadığını öğrenmeniz gerekir.

Bu kanuna ekli listede, İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri belirlenmiştir. Eskiden bakanlar kurulu kararıyla, şimdi c.başkanı kararıyla bu arazi büyüklükleri artırılabiliyor. Tarım müdürlüklerinde o yerin asgarî tarım arazisi büyüklüğü mevcuttur.


Kanuna göre, parse 5403 sayılı kanun kapsamındaysa, parsel belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez.


Şayet artırılmamışsa, Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardır.


4) yapılan ifrazdan sonra oluşacak parsellerin en az (25.00) m. yola cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz.


"Yanlış yer göstermelerin önlenmesi için Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satışında Harita Mühendislerinin düzenleyeceği bir belgenin de bu uygulama içinde olması gerekirdi. "

KESİNLİKLE KATILIYORUM.BUNUNLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILMASI GEREKİR

Ben licad aldım. Şimdilik bazı eksiklikleri var. İlker bey yakın zamanda eksikliklerin tamamlanacağını söyledi.  Netcad 49 binden bir kuruş aşağı inmedi. ben ilcadi 10 bine almıştım. Taahhüt edilen eksiklikler tamamlanırsa o kadar para vermeye gerek yok.

Paylaşım için teşekkürler. 

ARŞİV ONAYLI GEOMETRİLERDE ÇOKLU PARSELLER İÇİN  YANILMA SINIRI HESAPLAMA


Ek-1Excel ile çoklu tecviz hesabı562 indirme İNDİR

İmar uygulaması Belediyeler tarafından yapılan bir uygulamadır. Kadastronun Muhatap alacağı yer Belediyedir. Kimin Yerini Yaparsanız yapın Sözleşme Belediye İle imzalanmalıdır. Ödemede Sıkıntı Yaşayacağınızı Düşünüyorsanız Vatandaş ile sözleşme imzalayabilirsiniz ama kadastro müdürlükleri o sözleşmeyi dikkate almaz.

Kamulaştırmada her bir kişinin malı/payı ayrı ayrı kamulaştırmaya konu olduğundan, kural olarak anlaşmazlık tutanağının da her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenmesi gerekir.

Anlaşmayla ilgili bir parselin bütün paydaşları bir kişiye vekalet vermiş ve anlaşma olmamışsa, bu durumda bir adet anlaşmazlık tutanağı düzenlenebilir ve bütün paydaşları temsilen idare ile vekil imza atabilir.

Kamulaştırmada Birden fazla parsel varsa, her bir parsel maliki farklıysa, ayrı ayrı tutanak düzenlenir. birden fazla parsel aynı kişininse tek tutanak düzenlenebilir.

(bkz:#14488) yanıt olarak:

İnşaALLAH 15 gün içinde bir tane kanal kamulaştırması bitireceğim. Tüm bakımdan yardımcı olacağım.

İmar planında parka denk gelen yeri 18. madde uygulamasına giriyor ise parsel üzerine 18. madde şerhi konulacağı için siz geri kalan kısımda 15. 16. madde uygulaması yapamazsınız.

Zaten yapmak mantıklı da değil, eğer 15-16 uygulaması yaparsanız parka denk gelen yeri terk etmiş olursunuz 18 uygulamasının neticelenmesini beklerseniz hem parka denk gelen yerden size imar parseli tahsis edilir hem de siz ayırma çapı ile ayrılan bölüme 15-16 yaparak o kısımdan imar parselinizi alırsınız.

Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.