Shkmmb

Harita Mühendisi

29.03.2023 tarihinde yayınlanan Talebe Bağlı İşlemler ile Tescile Konu Harita ve planların Yapımı ve Kontrolü Genelgesi ile artık kadastro müdürlüklerinde bu genelge doğrultusunda işlem yapılacaktır. 


Bu genelge; kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan veya yaptırılan, serbest harita kadastro mühendislik büroları/şirketleri tarafından yapılan, tescile tabi olan yapım, kontrol, izleme ve güncelleme işlemlerine ilişkin uygulamada birlik sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.


Bu güne kadar 2019/13 sayılı genelge ile yaptığımız işlemler bundan sonra 2023/4 sayılı genelge ile yapılacaktır.

Genelge Örnek Dosyaları İndir

Genelge Ekleri İndir

Ek-12023-4 Tescile Konu Harita Ve Planların Yapım Ve K424 indirme İNDİR

Yaşadığımız büyük deprem sonrası şehirlerin koordinatlarındaki değişimlerde belli olmaya başladı. 

Kahramanmaraş Ekinözü ilçesi 4,63 metre sağa 0,39 metre yukarı ve 0.13 metre yükseklik değişimine uğramış gözüküyor. Aşağıdaki tabloda çevre ilerdeki değişim görülebilir.


6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli gerçekleşen depremler ve sonrasında yaşanan büyük yıkımlar sonucu ülke tarihinde görülmemiş sayıda can kayıpları yaşanmış, onlarca üyemiz hayatını kaybetmiş, yüzlerce üyemizin evleri ve iş yerleri tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Afet sonrasında TMMOB İl Koordinasyon Kurullarının, Şubelerimizin ve Temsilciliklerimizin destekleriyle yardım çalışmaları yürütülerek yardım tırlarımız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış, Yönetim Kurulumuz depremin hemen ardından afet bölgesine desteğe gitmiş, bölgedeki üyelerimizle ve vatandaşlarımızla dayanışma noktasında Odamızın tüm imkânları seferber edilmiştir ve halen bu çalışmalar sürdürülmektedir.

Depremde; şu ana kadar tespit ettiğimiz üzere 10 üyemiz ve aile fertleri enkaz altında kalarak hayatını kaybetmiş, sayısı 100?ü aşkın Odamıza tescilli büro ve şirket mekânı içindeki tüm materyallerle birlikte tamamen yok olmuş, birçoğu kullanılamaz hale gelmiştir.

HKMO Ailesi olarak depremin yarattığı tahribatın ve travmanın ancak ve ancak dayanışma ile atlatılabileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle Odamız Ana Yönetmeliği'nin 86?ıncı maddesinden aldığımız bağış toplama ile Oda Genel Kurulundan aldığımız bağış kalemi harcama yetkisi kapsamında, yalnızca Odamız üyeleri ile sınırlı tutulmak kaydıyla Odamız bünyesinde bir bağış fonu oluşturulmuştur.

Bağış fonuna yalnızca üyelerimiz üzerinden yapılan bağışlar kabul edilebilecek, biriken meblağ deprem mağduru üyelerimiz adına Oda Yönetim Kurulu kararıyla ve Odamız mevzuatına uygun olarak harcanacak, harcamalar bütün şeffaflığı ile Oda Denetleme Kurulunun denetimine tabi olacak olup ayrıca talep eden üyelerimizle paylaşılacaktır. Bağış fonu, aşağıda ana hatlarıyla tanımlanan haller için kullanılacaktır:

· Hayatını kaybeden üyelerimizin geride bıraktığı birinci derece yakınlarına destek olunması,

· Evleri yıkılan veya kullanılamaz hale geldiği için barınma sorunu yaşayan üyelerimize destek olunması,

· İş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen üyelerimize il bazında ortak kullanıma uygun iş yerleri kurularak bilgisayar, ölçme ekipmanları ve yazılım temin edilmesi,

· Çalıştıkları iş yerleri yıkılan veya kullanılamaz hale gelen üyelerimizin serbest çalışan ya da ücretli çalışan olarak iş hayatına tekrar kazandırılması için destek olunması.

Odamıza bağış yapmak isteyen üyelerimiz imkânları doğrultusunda kendi belirleyecekleri meblağlarda aşağıda belirtilen hesap numarasına, açıklama kısmına ad-soyad ve sicil numaralarını yazarak 01.03.2023 (1 Mart 2023) tarihine kadar bağış yapabilirler.

"Dayanışma Yaşatır" diyerek afet yaralarının sarılması için gerekli tüm girişimlerde bulunacağımızı belirtir, HKMO Ailesi içerisinde dayanışma gösteren herkese sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.

Hesap Adı: Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

GARANTİ BVVA: TR63 0006 2000 4200 0006 2904 59

Şimdi Dayanışma Zamanı

HKMO tarafından yapılan açıklama

6 Şubat 2023 tarihli Pazarcık ve Elbistan merkezli depremler ve ardından bölgede devam eden artçı depremler sonrasında 10 ili kapsayan çok büyük bir alandaki alt yapı ve iletişim kaynakları önemli ölçüde tahrip olmuştur. Bunların içerisinde hassas konum belirleme ve mühendislik ölçmelerinde kullandığımız TUSAGA-Aktif sistemi jeodezik ağını oluşturan bazı sabit GNSS istasyonları da zarar görmüştür. Ayrıca deprem sonrası bölgede yerkabuğunda önemli yatay ve düşey yer değiştirmeler oluşmuştur. Nokta hızlarını etkileyen bu etkiler; ulusal jeodezik altyapıyı sağlayan TUSAGA-Aktif istasyonları ile TUTGA noktalarını da etkilemiş, konumlarının ve hızlarının yeniden hesaplanmasını gerektirmiştir. Sağlıklı konum ve hız bilgilerinin üretilmesine kadar 2005.000 referans epoğunda elde edilecek koordinat sonuçları için bölgede bazı sorunsalların yaşanması olasıdır. Özellikle gerçek zamanlı ölçmelerde (GZK/RTK) bölgede önemli koordinat farkları oluşabilecektir.

Bölgedeki HGM, TCDD, TKGM, DSİ, KGM ve belediyeler başta olmak üzere tüm kamu kurumlarına ve özel sektöre ait jeodezik yer kontrol noktalarının ve sabit GNSS istasyonlarının üç boyutlu koordinat ve hız bilgilerinin yeniden hesaplanması zaruridir.

Bölgede zarar gören sabit GNSS referans istasyonlarının ve ulusal jeodezik ağ altyapısının ivedilikle ayağa kaldırılması, gerekli ölçme, güncelleme ve düzeltme hesaplarının yapılarak ivedilikle yayımlanması, bölgedeki altyapı, barınma, elektrik, su ve ulaşım altyapısının tekrar kurulabilmesi açısından kritik öneme sahiptir.

Bölgede yapılan ölçmelerin 2005.000 referans epoğuna dönüşümü için Harita Genel Müdürlüğü tarafından deprem sonrası yer değiştirmelerin ve tektonik hız alanlarının hesaplanarak yayımlanması ve TUSAGA-Aktif sisteminde gerekli güncellemelerin yapılması gerekmektedir. Ana ve artçı depremler nedeniyle bu hesaplamalar süreç alacaktır.

Bu nedenle bölgede gerçek zamanlı kinematik yöntemle (GZK/RTK) konum bilgisi üretenler için alternatif bir sistemle destek sağlanmıştır. Yerli jeodezik donanım ve yazılım geliştirme ve üretme faaliyetleri yürüten bir firmanın sahibi olan ve aynı zamanda üyemiz olan bir meslektaşımız tarafından, afetten etkilenen alanı kapsayacak şekilde, CBS Genel Müdürlüğünün koordinasyon desteği ile 8 adet sabit GNSS istasyonu kurulumu yapılmış, istasyonların hesaplamaları Odamız Mühendislik Ölçmeleri Komisyonunca gerçekleştirilmiş ve devreye alınmıştır.

* Sistem her marka ve model GNSS alıcısı ile uyumludur ve tamamen ücretsizdir.

* Talep eden tüm üyelerimiz bu duyuru ekindeki kılavuzdan başvuru ve kayıt bilgilerini bulabilirler.

* Gerçek zamanlı RTK düzeltmeleri, NTRIP Protokolü ile RTCM3.2 formatında alınabilecektir.

* Hızlı hizmet sağlamak için tüm istasyonların kurulum sonrası uzun süreli statik gözlemleri 12 Şubat 2023 tarihinde (Gözlem epoğu:2023.1164) yapılmıştır.

* Veri değerlendirme ve analizleri 13 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

* Veri değerlendirmede Uluslararası GNSS Servisi (IGS) istasyonları veri ve ürünleri (Ultra Rapid) kullanılmıştır.

* Sabit GNSS referans istasyonlarının koordinatları ITRF96 datumunda, 2023.1164 gözlem epoğunda belirlenmiştir.

* İstasyonlar statik veri kayıtlarını tutmamakta, yalnızca RTK uygulamaları için düzeltme yayını yapmakta, gerçek zamanlı güncel koordinat verisi üretmektedir.

6 Şubat 2023 tarihinde Pazarcık ve Elbistan merkezli iki büyük depremden sonra bölgede hâlâ önemli derecede artçı depremler olmaktadır. Harita Genel Müdürlüğü tarafından bölgenin güncel hız alanı ilerleyen süreçte yeniden hesaplanacaktır. TUTGA ve TUSAGA-Aktif noktalarının güncel koordinat ve hız verileri yayımlandığında bu yeni sistemi kullananlar, elde ettikleri gözlem epoğu koordinatlarını (2023.1164) referans epok değerlerine (2005.000) dönüştürebileceklerdir.

Bu sayede bölgedeki çok acil insani ihtiyaçlardan olan geçici barınma alanlarının kurulması, altyapının ihya edilmesi, elektrik, su ve doğalgaz şebekelerinin çalışır hale getirilmesi, hasar tespiti ve enkaz delil toplama çalışmaları için meslektaşlarımızın yapacağı tüm ölçmelerde alternatif kontrollü bir sistem olarak kullanılabilecektir.

Tüm üyelerimizin ve meslektaşlarımızın bilgisine önemle duyurulur.


Kayıt işlemleri aşağıdaki adresten yapılabilir.

GZGCORS Kullanıcı Talep Kayıt Formu


Ek-1Deprem Bölgesi Sabit GNSSRTK İstasyonları22 indirme İNDİR

Bildiğiniz üzere Kadastro Başvuru Uygulaması (KBU) 26.12.2022 tarihi itibari ile yayına geçmiş ve SHKM için Antalya pilot bölge seçilerek kullanıma geçilmiştir. Şubat başı ile birlikte tüm Türkiye'de kullanıma geçmesi beklenmektedir.

Kadastro Başvuru Uygulaması SHKM olarak kadastro ile ilgili tüm işlemler sistem üzerinden gerçekleşecektir. Kadastrodan veri almak, bilgi belge ücreti, kontrollük ücreti yatırmak gibi işlemler ve dosyaların takibi bu sistem üzerinden yapılacaktır.

Uygulamayı HKMO büro tescili olan ve meslekten men cezası almamış tüm harita mühendisleri OBS Kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapabilecektir.

Giriş sayfasında HKMO Giriş butonuna tıklandığında HKMO Kullanıcı girişi sayfasına yönlendirileceksiniz. OBS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaparak KBU uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

SHKM Uygulaması Ana Ekranı

Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında aşağıdaki ekranla karşılaşacaklardır. Bu ekran üzerinden yapılan başvurulara ilişkin bilgiler (Devam Eden, Tamamlanan, Ödeme Bekleyen ve İade Edilen) görüntülenebilmektedir.

SHKM Uygulaması Başvurular Ekranı

Uygulamada başvuru yapmak için sol taraftaki panelde bulunan "Başvurular" sekmesine tıklanır ve sonrasında "Yeni Kayıt" denilerek başvuru ekranı açılır.


Yeni Başvuru Oluşturma

"Yeni Kayıt" seçildikten sonra sırasıyla yapılacak işlem, işlem yapılacak zemin ve başvuran bilgileri girilmelidir. İşlem kısmında işlem ağacında bulunan işlemler listelenir, ancak çoklu işlem seçilecekse beyannamedeki sırasına göre seçilmelidir.

Zemin sekmesinde işlem yapılacak taşınmaza ilişkin İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel bilgileri girilir ve ekle seçilerek taşınmaza ilişkin bilgiler ekranın sağ tarafında görüntülenir.

Başvuran kısmında "Başvuru Tipi" olarak "Bizzat, İnşaat Sözleşmesi, Temsilen, Vekaleten, Vesayeten Veraseten" seçeneklerinden birisi seçilir.

Başvuran bilgileri girilirken başvuran kişinin adına seçilen taşınmaz kayıtlı değilse Girilen bilgiler ile malik bilgileri uyuşmamaktadır şeklinde uyarı alınır. Ayrıca iletişim bilgileri girilirken girilen telefon numarası büronun telefon numarası olmamalıdır. Çünkü işleme ilişkin sms gönderiminde bu numara kullanılmaktadır.

Başvuran bilgileri girildikten sonra ekle seçilerek yukarıdaki ekran açılır ve Kaydet seçilerek başvuru oluşturulmuş olur.

Başvuru kaydedildikten sonra "Başvurular" ekranında oluşturulan başvuruya ait bilgiler (Başvuru No, İl, İlçe, Başvuran, İşlem, Zemin Durum, Oluşturulma Tarihi) görüntülenir.


İşleme Ait Belgelerin ve Teknik Verinin Kadastroya Gönderilmesi

Başvuru işlemi yapıldıktan sonra kadastroya göndermek için işleme ilişkin belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Belge yüklemek için sağ üst kısımda bulunan ikonlardan "Dosya Yükle" seçilerek dosya yükleme ekranı açılır.

Dosyaların Yüklenmesi

Dosyaları yüklemek için ilk olarak işlem seçilir (Ör: Ayırma). Daha sonra "Belge Tipi" seçilir. Burada "Alınan Belge" ve "Üretilen Belge" olarak iki belge tipi vardır. Alınan belge veya üretilen belge seçimine göre "Belge Detay Tipi" altında gerekli belgeler listelenir. Belgenin yanında "**" var ise bu belgenin yüklenmesinin zorunlu olduğu anlamına gelir ve yüklenmediği takdirde işleme devam edilemez.

İlk olarak "Üretilen Belge" olarak İş-Yapım Sözleşmesi yüklenir. Daha sonrasında ise "Bilgi Belge için Kadastroya Gönder" butonuna basılarak zemine ilişkin bilgi belge talebinde bulunur.

Teknik Bilgi ve Belge için dosya yüklendikten sonra "Bilgi Belge için Kadastroya Gönder" seçilir ve belge kadastroya gönderilir

Sistem üzerinden kadastroya gönderme işlemi yapıldıktan sonra, işlemin kadastro da hangi aşamada olduğu "Kadastro Durum Sorgula" işlemi ile gerçekleştirilebilir. İşlemde görevlendirme yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi personelin görevli olduğu, FK alınıp alınmadığı, işleme ait ücret bilgisi vb. bilgiler görülebilmektedir

Bilgi Belge için Kadastroya gönderildikten sonra işlem aşaması FK alındı olmuş ise bu teknik belgenin sisteme yüklendiği anlamına gelmektedir. Daha sonra Teknik Belge indir seçilerek Kadastro tarafından taranıp gönderilen veri indirilebilmektedir

İşleme ilişkin teknik belge indirilebildiği gibi aynı zamanda teknik veri de indirilebilmektedir. İndirilebilen veri işlem başvurusu esnasında seçilen zemine ilişkin teknik veridir

İşleme ilişkin teknik belgeler edinildikten sonra, kontrollük işlemine ilişkin belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere Üretilen ve Alınan belge olarak belge tipi seçilir ve buna göre gerekli evraklar yüklenerek, teknik belgede işleme benzer olarak bu sefer kontrollük için kadastroya gönder işlemi seçilir ve işlem "Kadastro Durum Sorgula" yapılarak takip edilir.

Üretilen belge için kurum seçilirken MEGSİS'te mevcuttaki kurumlar listelenmektedir. Bu kısım revize edilerek büroların isimleri listelenecektir.

Özetle

  • Yapılacak işlem için HKMO sisteminden sözleşme alınacak ilgililerine imzalatılacak.
  • KBU sistemine girilerek sözleşme yüklenip başvuru oluşturulacak ve kadastro müdürlüğüne gönderilecek
  • Kadastro müdürlüğü başvuruyu inceleyip eksiklik olmaması durumunda fen kayıt numarası vererek ödeme numarası oluşturacak.
  • Oluşturulacak olan teknik belge ödeme numarasına göre ödeme yapıldıktan sonra kadastro müdürlüğü tarafından teknik veriler sisteme yüklenecek
  • Sonrasında bu verilere göre dosya hazırlanıp gerekli diğer işlemler yapıldıktan sonra kontrollük için kadastroya gönderilecek.
  • Kontrollük ücreti hesaplanıp ödeme beklenecek
  • Kontrollük ücreti ödendikten sonra dosyanın teknik kontrolleri, arazi kontrolü ve sonrasında tapuya geçilecek.

KBU uygulamasına https://kbu.tkgm.gov.tr/SHKMHome adresinden erişim sağlanacak.


Ek-1KBU SHKM İş Akış Diyagramı79 indirme İNDİR
Ek-2KBU SHKMB Kullanım Kılavuzu99 indirme İNDİR
Ek-3Shkm Megsis Entegrasyonu82 indirme İNDİR
Ek-4Shkmmb Megsis Entegrasyonu Mart 202376 indirme İNDİR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) merkez ve taşra teşkilatlarına 89 harita mühendisi alımı yapacaktır.


NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11 Ocak 2023 Tarih 32070 Sayı ile yayınlandı.

Bu yönetmeliğe göre satış için E Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılarak taşınmaz satışları noter üzerinden gerçekleşecek.

Yanlış yer göstermelerin önlenmesi için Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satışında Harita Mühendislerinin düzenleyeceği bir belgenin de bu uygulama içinde olması gerekirdi. 


Ek-1Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözl107 indirme İNDİR

Gerek yeni tescil işlemlerinde gerek tescil yenileme işlemlerinde 2023 yılından itibaren E-devletten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi istenecektir. 

16.03.2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesiyle 11.03.2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetleri yapmak üzere HKMO tarafından Tescil Belgesi almış serbest harita ve kadastro mühendislerinin aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklerde ve kamu kurum kuruluşlarında harita ve kadastro mühendisi olarak çalışamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu işlem ile genç harita mühendislerinin istihdamını artırmak amaçlanmaktadır.

Ek-1SHKM Başka Yerde Sigortalı Olamaz Taahhütnamesi101 indirme İNDİR

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun hükümleri gereğince 03.01.2023 tarihli ve 7383582 sayılı Makam Olur'u ile güncellenen 2023 yılı Hizmet Ücretleri Tarifesi yayınlanmıştır.

Bir önceki dönemle kıyaslandığında %62 oranında ücretlerin zamlandığı görülmektedir.

Ayrıca 2023 yılı teminat tutarı : 151.815,33 TL'dir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezası miktarları en az 3.036,31 TL, en fazla 151.815,33 TL'dir.

2023 Yılı Lihkab Ücretlerini Görüntülemek İçin Tıklayın

Web sayfamızda 11 konu başlığı için lihkab fiyat hesabı yapılabilmektedir.

2023 Yılı Lihkab Ücret Hesabı Yapmak İçin Tıklayın

Ek-12023 Yılı Lihkab Hizmet Ücretleri113 indirme İNDİR

Harita Mühendislerinin Bilgi ve tecrübelerini paylaşması ve bir kaynak olması amacı ile kurduğumuz web sayfamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Her gün Türkiye'nin her köşesinden yüzlerce harita mühendisi tarafından ziyaret edilmekteyiz.

2022 Yılına ait bazı istatistikler

2022 Yılında üye olan Harita Mühendisi Sayısı: 2281 Kişi

Üyelerin Şehirlere Göre Dağılımı

İstanbul : 448

Kayseri : 336

Ankara : 309

İzmir : 211

Antalya : 171

Üniversitelere Göre Dağılım

Selçuk Üniversitesi : 456

Yıldız Teknik Üniversitesi : 367

Karadeniz Teknik Üniversitesi : 254

Afyon Kocatepe Üniversitesi : 172

Erciyes Üniversitesi : 140


2022 Yılında 138596 adet fiyat hesaplaması yapılmıştır

İmar planı uygulamaları fiyat hesabı 36797 adet

Yapı Aplikasyon Fiyat Hesabı 32800 adet

İmar Planı Dışı Ayırma Fiyatı 11812 adet


2022 yılının ortalarında yayına koyduğumuz lihkab hesaplamaları işlemleri için

Aplikasyon Ücreti 24045 adet

Birleştirme Ücreti 2089 adet

Yeni Tecviz Hesabı Yanılma Sınırı 9819 adet


2022 yılında en çok okunan konu başlıkları

Yeni HKMOBİS (OBS.HKMO) kullanıma açıldı 7182 kez

2021 I. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücreti 4812 kez

2022 II. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücretleri 4464 kez


En çok İndirilen Dosyalar

HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli

Yola Terk Dosyası

GNSS GZK Yöntemi İle Ek-14

Yapı Aplikasyon projesi Ek-1


Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sizlerin de katılımı shkmmb.com web sitesini daha da geliştirip faydalı bir başvuru kaynağına dönüştürmek istiyoruz. 

Güzel ve bol kazançlı bir 2023 geçirmeniz dileği ile.

Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.