Shkmmb

Harita Mühendisi

Yapı Denetimli yapılar için %95 seviyesine gelindiğinde hazırlanan vaziyet planı ve bağımsız bölüm planı örneğini ekten indirebilirsiniz.

Ek-1Bağımsız Bölüm Planı Bodrum Kat66 indirme İNDİR
Ek-2Bağımsız Bölüm Planı Normal Kat50 indirme İNDİR
Ek-3Bağımsız Bölüm Planı Zemin Kat49 indirme İNDİR
Ek-4Vaziyet Planı98 indirme İNDİR

Lihkab bürolarının her yılın ocak ayı içinde tescil yenilemelerini yaparak Tescil Yenileme kartının fotokopisini ekine koyarak kadastroya bir yazı ile bildirmeleri gerekmektedir.

Tescil yenilemede istenen belgeler:

- Taahhütname,

- Vergi Mükellefi olduğuna dair belge, (Vergi Levhası fot. vb.)

- Tescil yenileme kartı,

- HKM üye aidatları, tescil yenileme ücretinin yatırıldığına dair makbuz/dekont, aranır.

Ek-1LIHKAB Tescil Yenileme Taahhütname60 indirme İNDİR

Değerli Meslektaşlarımız

Bildiğiniz üzere altı aylık dönemler halinde yayınlanan ücret cetvelinde yöresel katsayılar da bulunmaktadır ve zaman zaman illerden gelen talepler doğrultusunda yöresel katsayılarda değişiklikler olabilmektedir.

1000 den fazla ilçesi olan ülkemiz için bizlerin her dönemde bu katsayıları kontrol etme gibi şansımız olmuyor. Fiyatların doğru hesaplanabilmesi için şehrinize ait yöresel katsayılarda değişiklik olması durumunda bize bildirmenizi rica ediyoruz.

Şehrinize ait sayfamızda kullanılan yöresel katsayıları aşağıdaki bağlantıya tıklayarak görüntüleyebilirsiniz.

https://www.shkmmb.com/hkmo/hkmo-ilce-katsayi.aspx

HKMO Tarafından yayınlanan 2024 yılı yöresel katsayılarını da aşağıdaki adresten indirebilirsiniz

https://www.shkmmb.com/indir/3226/2024-yili-1-donem-hkmo-ucret-cetveli

İliniz için katsayılarda değişiklik varsa lütfen bildiriniz.

Mutlu sağlıklı kazançlı bir yıl dileriz.

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun hükümleri gereğince 25.12.2023 tarihli ve 11125973 sayılı Makam Olur'u ile güncellenen 2024 yılı Hizmet Ücretleri Tarifesi yayınlanarak uygulamaya girmiştir.

Bir önceki dönemle kıyaslandığında %63 oranında ücretlerin zamlandığı görülmektedir.

Ayrıca 2023 yılı teminat tutarı : 240566.57 TL'dir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezası miktarları en az 4811.33 TL, en fazla 240566,57 TL'dir.

2024 Yılı Lihkab Ücretlerini Görüntülemek İçin Tıklayın

Web sayfamızda 11 konu başlığı için lihkab fiyat hesabı yapılabilmektedir.

2024 Yılı Lihkab Ücret Hesabı Yapmak İçin Tıklayın

Ek-12024 YILI LİHKAB HIZMET UCRETLERİ252 indirme İNDİR


2024 Yılı I. Dönem HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli incelendiğinde geçen döneme kıyasla  %35 oranında zamlandığı görülmektedir.

Sözleşme ücretleri ise TİP1, TİP2 ve TİP3 sözleşmeler 335 TL TİP4 sözleşmesi 285 TL Denetim ücreti 15 TL olarak belirlenmiştir.

HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli 2024 yılı 1. dönem ile birlikte imar planı dışında bulunan Hazine mülkiyetindeki taşınmazlarda yapılan ayırma işlemi fiyat hesabına dahil edilmiştir. C maddesi olarak eklenen bu alan ile birlikte büyük alanlı hazine parsellerinden devredeceği alan kadar yer işleme alınarak fiyat hesaplaması yapılabilir olmuştur.

Uygulama Yönteminden Hazine Arazisi Seçilerek Hesaplama bu sayfada yapılabilir

Ayrıca plankote bölümünde 10X10 ve 5X5 plankote işlemi kaldırılmış plankote kübaj ve hafriyat yönetim planı olarak düzenlenmiştir. Hafriyat hesaplamalarında plankote hesap yönteminin b maddesi kullanılarak hesaplama yapılabilecektir.

Şehrinizde bulunan ilçelerin yöresel katsayılarını kontrol ederek varsa değişiklikleri bildirmenizi rica ediyoruz.

İlçe Katsayılarınızı kontrol etmek için tıklayın

Mühendislik Hizmetleri Ücret cetvelini ekten indirebilir yada indirmeden aşağıdaki bağlantıdan online görüntüleyebilirsiniz.

Hazırladığımız sayfalarda yayınlanan ücret cetvellerinin dönemsel değişimlerini kıyaslayabilirsiniz.

Dönemleri Listelemek İçin Tıklayın

2024 I. Dönem Ücret Cetvelini indirmeden görüntülemek için tıklayın

Ek-12024 Yılı 1. Dönem HKMO Ücret Cetveli195 indirme İNDİR

HKMO tarafından 2024 yılında tahsil edilecek olan Büro/Şirket Tescil yenileme ücretleri, üye aidatları ve sözleşme bedelleri aşağıdaki tablodaki gibi tahsil edilecektir.


Yapı Kayıt Belgesindeki hataların düzeltilmesi için yazılacak olan dilekçeye ekteki dosyada belirtilen belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Bu belgelerle birlikte yazılan dilekçe il çevre şehircilik müdürlüğüne başvuru yapılarak yapı kayıt belgesi güncellemesi gerçekleştirilebilir.

Ek-1Yapı Kayıt Belgesi Düzelme Başvuru Süreci98 indirme İNDİR

Resen cins değişikliği işlemlerini başlatan 2021/2 sayılı genelgede yapılan değişiklikle Yapı Aplikasyon Projesinde bir takım değişiklikler olmuştur. Yeni genelgeye göre bina ve parsele ait köşelerin ortometrik kotları yanı sıra Proje koordinat bilgisi Megsis Dönüşüm ID gibi sözel bilgiler dahil edilmiştir.

Daha önceden her blok için ayrı ayrı hazırladığımız Yapı Aplikasyon Projesinin yayınlanan örnekte tek yapı aplikasyon projesinde gösterildiği görülmektedir.

Ayrıca Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetine konu Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeline ilişkin süreçte ele alınmıştır. Kat irtifakı kurulduğunda yapı tescilsiz olarak sisteme girilecek yapı kullanma izin belgesi çıktığında resen cins değişikliği yapılacaktır.

Genelge ve eklerini aşağıdan indirebilirsiniz.

Ek-12021_2 Sayılı Genelgede Değişiklik475 indirme İNDİR
Ek-22021-2 Yapı APlikasyon Projesi429 indirme İNDİR
Ek-32021-2 Yapı APlikasyon Projesi Örnek510 indirme İNDİR

Ankara ilinde pilot bölge olarak uygulanan 3B Sayısal yapı modeli yıl sonunda tüm ülkemizde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Yıl sonuna kadar bazı büyükşehirler de pilot bölge alanına dahil edilerek 04.09.2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır.

Bu uygulama ile birden çok bağımsız bölümü bulunan ve kat irtifakı kurmak istenilen yapılar için üç boyutlu sayısal yapı modeli hazırlanması zorunlu hale gelmektedir. 

Yapı Aplikasyon Projesinin eki olan bu model için fiyat hesabı iki türlü yapılabilecektir.

1- Yapı Aplikasyon Projesi Eki Olarak Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli 

Hazırlanacak 3B Sayısal yapı modeli yapı aplikasyon projesi ile birlikte hazırlanıp teslim edilecek ise Yapı Aplikasyon fiyatı hesapladığınız alanda bulunan 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Dahil Edilsin kutusu işaretlenerek fiyata dahil edilebilir.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Dahil Edilsin kutusu işaretlendiğinde sizden Toplam İnşaat Alanı ve Bağımsız Bölüm sayısı bilgisi istenecektir. Bu bilgiler ilgili alanlara yazıldıktan sonra hesaplama yaparak Yapı Aplikasyon Projesi ve 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli için toplam bir ücret hesaplamış olacaksınız.

Yapı Aplikasyon projesi içinde 3B Sayısal Yapı Modeli Fiyat Hesabı


2- Münferiden Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

Daha öncesinde Yapı Aplikasyon Projesi hazırlanmış veya Hazırlanmadan Yapı Ruhsatı çıkmış ancak kat irtifakı kurulmamış sadece Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli için bir çalışma yapılacaksa Alternatif olarak hazırladığımız Münferiden Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Fiyat hesabı sayfasını kullanarak sadece bu işlem için ücret hesabı yapabilirsiniz.

Münferiden Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Fiyat Hesabı 

İlgili sayfalara HKMO Fiyat Hesabı menüsü altında bulunan V-Yapı Aplikasyon Projesi Fiyat Hesabı ve  V-a ) Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Fiyat Hesabı bağlantılarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Münferiden yapılan üç boyutlu sayısal yapı modeli işlemleri için HKMO üzerinden sözleşme alınırken Poz V - Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı Ve Uygulaması seçildikten sonra Poz Bilgileri sekmesinde Münferiden Yapılan 3B Sayısal Model bağlantısı tıklanarak sözleşme oluşturulabilir.07 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile KDV ve Stopaj oranları değiştirilerek 10 Temmuz 2023 itibarı ile uygulamaya geçilmiştir.

Web sayfamızda yapılan hesaplamalarda da KDV oranı güncellenerek hesaplama sonuçlarına eklenmiştir.

ilgili Kararname

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan "%18" ibaresi "%20" şeklinde,

b) (c) bendinde yer alan "%8" ibaresi "%10" şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,"

MADDE 3- Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.