Shkmmb

Harita Mühendisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından 27 Eylül 2022 Tarih 31966 sayılı TAPU PLANLARINDA YANILMA SINIRININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

BU yönetmelik ile yanılma sınırının hesaplanması yöntemleri açıklığa kavuşturulmuştur. 

Ek-1Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik28 indirme İNDİR

Bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve bunun sonucunda 2020 yılında "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" başlatılmıştır.

Bu proje ile TKGM tarafından üretilen veya ürettirilecek olan üç boyutlu verilerin; üretim takibi, doğrulama ve barındırılması, entegrasyonu, sunumu, paylaşım ve süreklilik modelini içeren TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması amaçlanmıştır.

"3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile

- Gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecektir.

- Kurumlar arası entegrasyon kapsamında mal, kişi ve adres entegrasyonunun sağlanacaktır.

- Gayrimenkul değerleme çalışmalarında kullanılabilecektir.

- Bina stoku güncelliğini takip ve sorgulaması yapılabilecektir.

- Coğrafi ve meta veri istatistikleri ve analizleri yapılabilecektir.

- Görselleştirme dışı kullanım durumları,

- Güneş potansiyeli, enerji talebi tahmini, yerleşik yoğunluk analizi vb.

- Görünürlük analizi, kentsel özellikler tarafından oluşturulan gölgelerin tahmini,

- Kentsel bir ortamda gürültü emisyonunun tahmini,

- Aydınlatma simülasyonları, kalite tahmini,

- Sismik hasarın tahmini sigorta sektörü için, hacimsel yoğunluk egzersizleri vb. yapılabilecektir.

Ülkemizin kentsel alanlarındaki belirlenen standartlara göre üretimler Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya Osmaniye ve Tekirdağ illerinde tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Adana, Ağrı, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Giresun, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Van illerinde ise üretimler devam etmektedir. İstanbul, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerindeki üretimlere ise 2022 yılı içerisine başlanacaktır.

Pilot bölge seçilen Amasya için hazırlanan 3 boyutlu sayısal yapı modelini aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz

Amasya 3B Sayısal Şehir Modeli

Belediyelerin mimari projeleri elektronik ortamda almaya başlamaları bu modelin alt yapısını oluşturmaktadır. İlgili genelgeyi ekler bölümünden indirebilirsiniz.


Uygulama ile bir yapı veya arazinin, satın alınacağı sırada hangi bağımsız bölümlerden oluştuğu ve fiziki durumu kolaylıkla görüntülenebilecek. Proje ile elde edilen veriler, arazi ve emlak yönetimi, gayrimenkulün değerlendirilmesi, afet yönetimi, hasar tespiti, güvenlik ve kamu ile ilgili yürütülecek bütün projelerde altlık oluşturacak.
Yapılan açıklamada "Gelişmiş, yüksek teknolojili hava kamerası kullanılarak görüntüler alınmış ve yerleşim merkezlerindeki binaların 3 boyutlu modelleri çıkarılmıştır. Aynı zamanda, tapu sicilinde kayıtlı mimari projeler kullanılarak, bağımsız bölümlerin iç yapısının da görüntülenebileceği 3 boyutlu mülkiyet modelleri üretilmiş. Mimari modeller fotogrametrik modellerimiz ile bütünleştirilerek adres, bina kimlik sistemi, belediye ve diğer kamu kurumlarının verileri ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bağımsız bölümlerin üç boyutlu görüntülenebilmesi, modellerin içerisine girilerek incelenebilmesine fırsat vererek vatandaşlarca yanlış bağımsız bölüm satın alınmasına ve yaşanabilecek sahtecilik girişimlerinin önüne geçecektir." denilmektedir.


Harita Mühendisleri Odası da yeni bir iş kolu olarak hayatımıza girecek olan 3 boyutlu sayısal yapı modeli için ücret tarifesinde gerekli çalışmaları yaparak 2022 yılı ile birlikte yayına sunmuştur. Yapı Aplikasyon Fiyat Hesabı yaparken sayfa altında yer alan 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Dahil edilsin kutusu işaretlendiğinde bu alanda yapılan çalışmalar ücrete dahil edilebilmektedir.

Ek-1Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması Gene51 indirme İNDİR

HKMO tarafından yapılan açıklama

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik ile 11.03.2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin ikinci fıkrası da değiştirilmiş olup SHKMMB'lerin irtibat bürosu ve şube açılışlarına ilişkin tescil ve tescil yenileme ücretleri SHKMMB tescil ve tescil yenileme ücretinin iki katıyken yapılan değişiklikle SHKMMB tescil ve tescil yenileme ücreti aynı olmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ektedir.

Ek-1HKMO Tescil Yönetmeliği Değişikliği10 indirme İNDİR

Harita Mühendisleri Odası tarafından hazırlanarak mesleğimizin tanıtıldığı film.


Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan 2022/2. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelinde V- YAPI APLİKASYON PROJESİ İÇİN ETÜT, PROJE YAPIMI VE UYGULAMASI pozu için daha önce hesaba dahil edilmeyen bina kat adedi bu dönemle birlikte fiyata dahil olmuştur.

https://obs.hkmo.org.tr/ sitesinde sözleşme hazırlarken Poz Bilgileri bölümünde yer alan Kat Adedi bölümüne bodrum katlar dahil toplam kat adedi yazılması gerekmektedir. Aynı parsel üzerinde birden çok yapı olması durumunda yapıların kat adetlerinin toplamı yazılması gerekmektedir. Örneğin 3 adet 5 katlı yapı var ise kat adedi bölümüne 15 kat yazılmalıdır.

Web sayfamızda https://www.shkmmb.com/HKMO/yapi-aplikasyon-fiyat-hesabi adresi kullanılarak Yapı Aplikasyon Fiyat Hesabı yaparken her yapı için bir satır oluşturulduğu için toplam değer yazmaya gerek yoktur. Her yapının kendi kat adedini ilgili bölüme yazmanız yeterli olacaktır.

HKMO sisteminde ilgili alana toplam kat adedi yazılmadığında yanlış fiyat ortaya çıkacaktır. obs.hkmo ile web sayfamızda fiyat farklılığı çıkmasının nedeni de poz bilgileri bölümüne toplam kat adedi yazılmamasındandır. 

2022 Yılı II. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli incelendiğinde geçen döneme kıyasla katsayı değerlerinin  %50 oranında zamlandığı görülmektedir. Sözleşme ücretleri zamlanmamış TİP1, TİP2 ve TİP3 sözleşmeler 105 TL TİP4 sözleşmesi 75 TL Denetim ücreti 5 TL olarak sabit tutulmuştur.

Mühendislik Hizmetleri Ücret cetvelini indirmeden görüntüleyebilirsiniz 

Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli


Diğer Bazı Değişiklikler

İmar plan uygulamalarında uygulanan A katsayısı il bazınca geçerli olacak şekilde düzenlenmiş Ankara, İstanbul ve bazı diğer iller  için bu değer 5000, Bolu, Eskişehir, Kırıkkale, Kırşehir ve Rize  için 4000 diğer iller için 3000 olarak belirlenmiştir.

Şehirlere ait A katsayıları ve tüm ilçelerin yöresel katsayıları güncellenmiştir. Şehriniz için katsayıları aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz. Varsa farklılıklar lütfen bize bildiriniz.

https://www.shkmmb.com/hkmo/hkmo-ilce-katsayi.aspx

İmar Uygulaması görmüş tek parselin terk işlemi ücret cetvelinden kaldırılmış imar uygulamaları altına alınmıştır.

Yapı aplikasyon projelerinde bina taban alanı fiyat hesabında kullanılmakta kat adedi hesaba dahil edilmemekte idi. Yeni ücret cetvelinde bodrum katlar dahil her kat için 300 TL eklenir ibaresi ile fiyata dahil edilmiştir.

Fenni Mesul fiyat hesaplamasında Kat adedine ilave olarak bağımsız bölüm sayısı da hesapta kullanılmaktadır.

Kamulaştırma Haritaları ve İrtifak Haritaları için ayrı ayrı yapılan hesap birleştirilerek Kamulaştırma ve İrtifak Haritaları başlığı altında hesaplanmaya başlamıştır.

Web sayfamızda 14 farklı poz için HKMO fiyat hesabı yapabilirsiniz. https://www.shkmmb.com/hkmo

Lütfen ilçe katsayılarınızı kontrol ederek varsa değişiklik lütfen bize bildiriniz. Yeni fiyatların meslektaşlarımıza hayırlı olmasını dileriz.  

Ek-12022 2. Dönem HKMO Ücret Cetveli498 indirme İNDİR

LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA 2022/2 SAYILI GENELGE 10 Haziran 2022 Tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Bu Genelge, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarıyla ilgili lisans alma, kuruluş, görev, yetki ve sorumluluk, personel, disiplin işleri, görevin ifa edileceği mekân ve donanım, teminat  alınması, teminatın saklanması ve iadesi, iş dağıtımı, denetim, imza yetkisinin devri, bilgi ve belgelerin verilmesi ve kullanılması, kayıt ve defterlerin tutulması lisansın iptali ile hizmetle ilgili ücret tarifelerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Bu genelge ile birlikte 2010/13 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


Ek-12022 2 Sayılı LIHKAB Yönetmeliği222 indirme İNDİR

TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Haziran 2022 Tarih 31860 sayı ile resmi gazetede yayınlandı.

Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.


Yönetmelik incelendiğinde Barolar birliği üzerinden avukatlar, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üzerinden değerleme uzmanları yapılan protokol ile bu verilere ulaşabiliyorken HKMO tarafından yapılan protokol üzerinden Harita Mühendislerin verilere ulaşması maalesef mümkün olmuyor.

HKMO tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, Tapu ve Kadastro Verilerinin "TAKPAS" üzerinden HKMO Bilgi Sisteminde üyelerimiz ile paylaşılmasına ilişkin olarak Mayıs-2019 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

Söz konusu protokol ile Odamıza tescilli SHKMMB ve LİHKAB sahibi/ortağı üyelerimizin takyidatlı tapu ve sayısal kadastro verilerine kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Böylece üyelerimizin yapacakları işlemlerde kullanmak üzere tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden hem tapu bilgilerini hem de parsel bilgilerini; (ölçü krokisi, parsel köşe koordinatları, nirengi ve poligon koordinatları) hazırladığımız web tabanlı bir yazılım üzerinden kendilerine sağlayacağımız kullanıcı adı ve şifreler ile sunulması planlanmıştır.

Bu kapsamda gerekli hazırlıklara ve yazılım çalışmalarına başlanılmış, 2019 yılının Eylül ayında gerekli alt yapı ve yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem yayına açılmadan önce son test süreçlerinde TKGM ile yaptığımız görüşmelerde; her ne kadar planlanan kurguya göre üyelerimiz verilere erişmeden önce protokol ekinde yer alan bir taahhütnameyi imzalayarak sisteme yükleyecek olsa da tapu bilgilerinin doğrudan sunulmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na uygun olmadığı ve TKGM`nin kurumlar ile TAKPAS sistemi yerine artık Web-Tapu üzerinden tapu bilgilerini kişi bazlı paylaşacağı, ayrıca Web-Tapu uygulaması üzerinden doğrudan malik tarafından da tapu bilgilerinin paylaşılabileceği TKGM yetkililerince ifade edilmiştir.

Kadastro verilerinin paylaşılması ile ilgili olarak; Kadastro İl Müdürlüklerince parsele ilişkin verilerin (özellikle meta verilerin) tam kontrollü olarak MEGSİS`e aktarılamadığı, bu nedenle parsel verilerinin paylaşılsa bile üyelerimizin mülkiyete dönük yapacakları mühendislik çalışmalarında doğrudan kullanamayacakları, her durumda kadastro müdürlüklerinden parsel verilerini yeniden almaları gerekeceği ifade edilmiştir.

Bunun beraberinde; TKGM tarafından parsel verilerinin iyileştirilmesi, meta verilerinin düzenlenmesi ve MEGSİS üzerinden paylaşılan verilerin doğrudan kullanılabilir hale getirilmesi için bir çalışmanın yürütüldüğü ve bu çalışmanın 2020 yılının ortalarında tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

TKGM tarafından ifade edilen ve yukarıda belirtilen çekinceler nedeniyle Odamızca hazırlanan web tabanlı Tapu ve Kadastro Veri Paylaşımı Sistemi kullanıma açılmamış, alternatif çözüm yolları araştırılmakla birlikte TKGM tarafından yürütülen parsel verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarının da tamamlanması beklenmiştir.

Ek-18 Haziran 2022 TAKPAS Yönetmeliği34 indirme İNDİR
Ek-2Takpas Protokol36 indirme İNDİR

Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz yeni dosya takip sistemi ile çok rahat edeceksiniz.

* Dosyalarınıza her yerden ulaşırsınız.

* Gelişmiş sorgulama ve analiz özelliği

* Tek tıkla müşterinize ait tüm dosya ve ödemelerinin hesap özeti

* SMS ile süreci müşterilerinize bildirme

* Personeliniz ile ekip çalışması 

* Geliştirilmiş Bakiye ve Fatura takibi

* Excel ve Pdf yedek alma özelliği

* Dosyalarınız ile entegre çalışan Ajanda 

Daha fazlası için https://www.shkmmb.com/parsel-takip-sistemi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Kültür ve Turizm Bakanlığı memur personel alımı için geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile bünyesine 154 kişilik kadro ile alım yapacağını bildirmişti. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar sürecin başlamasını bekliyordu ve Bugün başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 12 farklı alanda olmak üzere 154 Sözleşmeli Personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında atanmak üzere KPSS Puanı kullanılacaktır.Harita Mühendisi olarak istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek;

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13):

Adana (1), Aydın (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Karabük (1), Mardin (2), Muğla (1), Sivas (1) 


Başvurular E-Devlet Üzerinden

Başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle belirtilen nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını aşağıdaki adımları kullanarak başvurularına başlayabilecekler.

1. ADIM: Adayların  https://www.turkiye.gov.tr/kultur-ve-turizm-kariyer-kapisi-is-alim adresi üzerinden e- Devlet şifreniz ile giriş yapınız.

2. ADIM: ilgili ekrana giriş yaptıktan sonra Kültür Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel Alımı ilanına giriş yaparak " Başvur" bağlantısına tıklayınız.

3. ADIM: Karşımıza ilgili ilan hakkında detaylar gelecek Bu detayları inceledikten sonra alt kısımda bulunan onay kutusuna tıklayarak başvurumuza devam ediyoruz. Başvurular aşağıdaki alanlarda yapılacak.

Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.