Shkmmb

Harita Mühendisi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü) tarafından 27 Eylül 2022 Tarih 31966 sayılı TAPU PLANLARINDA YANILMA SINIRININ BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

BU yönetmelik ile yanılma sınırının hesaplanması yöntemleri açıklığa kavuşturulmuştur. 

Ek-1Yanılma Sınırının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik28 indirme İNDİR

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Bürolarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında 10/06/2022 tarihinde yayınlanan 2022/2 sayılı genelge güncellenmiştir.

Eylül 2022 tarihi itibarı ile güncel genelge ekten indirilebilir.

Ek-12022-2 Sayılı Lihkab Genelgesi Eylül 20229 indirme İNDİR

Bina ve bağımsız bölümlerin geometrisinin 3 boyutlu dijital ortamda yönetilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yapılmış ve bunun sonucunda 2020 yılında "3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" başlatılmıştır.

Bu proje ile TKGM tarafından üretilen veya ürettirilecek olan üç boyutlu verilerin; üretim takibi, doğrulama ve barındırılması, entegrasyonu, sunumu, paylaşım ve süreklilik modelini içeren TKGM 3B Şehir Modelleri Yönetim Bilgi Sisteminin kurulması amaçlanmıştır.

"3B Şehir Modelleri Üretimi ve 3B Kadastro Altlıklarının Oluşturulması Projesi" ile

- Gayrimenkul alım satım süreçlerinde, gayrimenkulün alan büyüklüğü, cephesi, oda sayısı gibi yapı ve bağımsız bölüm bilgileri web ve mobil uygulamalar üzerinden vatandaşlara sunulabilecektir.

- Kurumlar arası entegrasyon kapsamında mal, kişi ve adres entegrasyonunun sağlanacaktır.

- Gayrimenkul değerleme çalışmalarında kullanılabilecektir.

- Bina stoku güncelliğini takip ve sorgulaması yapılabilecektir.

- Coğrafi ve meta veri istatistikleri ve analizleri yapılabilecektir.

- Görselleştirme dışı kullanım durumları,

- Güneş potansiyeli, enerji talebi tahmini, yerleşik yoğunluk analizi vb.

- Görünürlük analizi, kentsel özellikler tarafından oluşturulan gölgelerin tahmini,

- Kentsel bir ortamda gürültü emisyonunun tahmini,

- Aydınlatma simülasyonları, kalite tahmini,

- Sismik hasarın tahmini sigorta sektörü için, hacimsel yoğunluk egzersizleri vb. yapılabilecektir.

Ülkemizin kentsel alanlarındaki belirlenen standartlara göre üretimler Amasya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya Osmaniye ve Tekirdağ illerinde tamamlanmış ve kabul aşamasındadır. Adana, Ağrı, Bursa, Diyarbakır, Erzurum, Giresun, Hatay, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Trabzon ve Van illerinde ise üretimler devam etmektedir. İstanbul, Muş, Bingöl, Adıyaman ve Tunceli illerindeki üretimlere ise 2022 yılı içerisine başlanacaktır.

Pilot bölge seçilen Amasya için hazırlanan 3 boyutlu sayısal yapı modelini aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz

Amasya 3B Sayısal Şehir Modeli

Belediyelerin mimari projeleri elektronik ortamda almaya başlamaları bu modelin alt yapısını oluşturmaktadır. İlgili genelgeyi ekler bölümünden indirebilirsiniz.


Uygulama ile bir yapı veya arazinin, satın alınacağı sırada hangi bağımsız bölümlerden oluştuğu ve fiziki durumu kolaylıkla görüntülenebilecek. Proje ile elde edilen veriler, arazi ve emlak yönetimi, gayrimenkulün değerlendirilmesi, afet yönetimi, hasar tespiti, güvenlik ve kamu ile ilgili yürütülecek bütün projelerde altlık oluşturacak.
Yapılan açıklamada "Gelişmiş, yüksek teknolojili hava kamerası kullanılarak görüntüler alınmış ve yerleşim merkezlerindeki binaların 3 boyutlu modelleri çıkarılmıştır. Aynı zamanda, tapu sicilinde kayıtlı mimari projeler kullanılarak, bağımsız bölümlerin iç yapısının da görüntülenebileceği 3 boyutlu mülkiyet modelleri üretilmiş. Mimari modeller fotogrametrik modellerimiz ile bütünleştirilerek adres, bina kimlik sistemi, belediye ve diğer kamu kurumlarının verileri ile entegrasyonu sağlanmıştır. Bağımsız bölümlerin üç boyutlu görüntülenebilmesi, modellerin içerisine girilerek incelenebilmesine fırsat vererek vatandaşlarca yanlış bağımsız bölüm satın alınmasına ve yaşanabilecek sahtecilik girişimlerinin önüne geçecektir." denilmektedir.


Harita Mühendisleri Odası da yeni bir iş kolu olarak hayatımıza girecek olan 3 boyutlu sayısal yapı modeli için ücret tarifesinde gerekli çalışmaları yaparak 2022 yılı ile birlikte yayına sunmuştur. Yapı Aplikasyon Fiyat Hesabı yaparken sayfa altında yer alan 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Dahil edilsin kutusu işaretlendiğinde bu alanda yapılan çalışmalar ücrete dahil edilebilmektedir.

Ek-1Mimari Projelerin Elektronik Ortamda Alınması Gene51 indirme İNDİR

Ekli dosyalarda Parselasyon Planı, Düzenleme Sınır Krokisi indirilebilir.

Ek-1Sınır ve Onama Haritası27 indirme İNDİR
Ek-2Düzenleme Sınır Krokisi17 indirme İNDİR
Ek-3Parselasyon Planı23 indirme İNDİR

GPS ile belirlenen yükseklikler, elipsoidal yükseklikler olup, pratik haritacılıkta kullanılan ortometrik yüksekliklerden farklıdır. Bu nedenle, GPS ile belirlenen elipsoidal yükseklikler ortometrik yüksekliğe dönüştürülür. Dönüşümde farklı yöntemler kullanılabilir. Bu konuda yazılmış çok güzel iki makale bulunmaktadır.

Eklerden makaleleri indirebilirsiniz..

Ek-1GPS Yüksekliklerinden Ortometrik Yükseklik ELde Ed18 indirme İNDİR
Ek-2GPS Yüksekliklerinden Ortometrik Yükseklik Enterpo23 indirme İNDİR

HKMO tarafından yapılan açıklama

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik ile 11.03.2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin ikinci fıkrası da değiştirilmiş olup SHKMMB'lerin irtibat bürosu ve şube açılışlarına ilişkin tescil ve tescil yenileme ücretleri SHKMMB tescil ve tescil yenileme ücretinin iki katıyken yapılan değişiklikle SHKMMB tescil ve tescil yenileme ücreti aynı olmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ektedir.

Ek-1HKMO Tescil Yönetmeliği Değişikliği10 indirme İNDİR

08/01/2019 tarihinde yayınlanan 2019/13 sayılı genelgenin 4. maddesinde sadece sözleşmeden bahsedilmektedir.


Hazırladığınız 18 dosyasını belediye kendisi yapıyormuş gibi mi imzalayacak yoksa yüklenici olarak siz mi imzalayacaksınız?

Yapılan tüm harita hizmetlerinde hkmo tip sözleşme kullanmanız uygun olacaktır.

Dosyayı belediye imzalayacaksa dosyaya sözleşme koymanıza gerek yoktur belediyenin üst yazısı ile kadastroya girecektir, eğer dosyayı siz imzalayacaksanız işi belediyeden ihale ile almanız gerekmektedir.

08/04/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı kanunda yapılan değişiklikle İmar barışı kapsamında hazine arazilerinin satışı için belirlenen süre 31/12/2022 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ekten gerekli düzenlemeleri içeren bilgileri ve hazine arazilerinin satışı için gerekli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yazılacak dilekçeyi indirebilirsiniz.

Ek-1Hazineye Ait Taşınmazların Satışı22 indirme İNDİR
Ek-2Hazineye Ait Taşınmazların Satışı İçin Dilekçe15 indirme İNDİR

Harita Mühendisleri Odası tarafından hazırlanarak mesleğimizin tanıtıldığı film.


Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.