Shkmmb

Harita Mühendisi

Kullanıcılarımızın ihtiyaçlarına göre geliştirdiğimiz yeni dosya takip sistemi ile çok rahat edeceksiniz.

* Dosyalarınıza her yerden ulaşırsınız.

* Gelişmiş sorgulama ve analiz özelliği

* Tek tıkla müşterinize ait tüm dosya ve ödemelerinin hesap özeti

* SMS ile süreci müşterilerinize bildirme

* Personeliniz ile ekip çalışması 

* Geliştirilmiş Bakiye ve Fatura takibi

* Excel ve Pdf yedek alma özelliği

* Dosyalarınız ile entegre çalışan Ajanda 

Daha fazlası için https://www.shkmmb.com/parsel-takip-sistemi sayfasını ziyaret edebilirsiniz.


Kültür ve Turizm Bakanlığı memur personel alımı için geçtiğimiz günlerde yayımladığı ilan ile bünyesine 154 kişilik kadro ile alım yapacağını bildirmişti. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar sürecin başlamasını bekliyordu ve Bugün başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 12 farklı alanda olmak üzere 154 Sözleşmeli Personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında atanmak üzere KPSS Puanı kullanılacaktır.Harita Mühendisi olarak istihdam edilmek üzere 13 sözleşmeli personel alınacaktır.

Başvuracaklarda aranacak şartlar:

1- Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık, Harita Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği lisans programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,

2- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu için KPSSP3 puan türünden asgari 70 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının üç katı aday arasına girmek;

En son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.

3- Adayların, son başvuru tarihi itibarıyla, pozisyonlar için belirlenen öğrenim ve bölüm mezunu olmaları gerekir.

4- Arazi ve şantiye şartlarında çalışmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

Başvuru Yapılabilecek İller ve Kontenjanlar (13):

Adana (1), Aydın (1), Diyarbakır (1), Edirne (1), Eskişehir (1), Gaziantep (1), Hatay (1), İstanbul (1), Karabük (1), Mardin (2), Muğla (1), Sivas (1) 


Başvurular E-Devlet Üzerinden

Başvuru yapmak isteyen adaylar öncelikle belirtilen nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını aşağıdaki adımları kullanarak başvurularına başlayabilecekler.

1. ADIM: Adayların  https://www.turkiye.gov.tr/kultur-ve-turizm-kariyer-kapisi-is-alim adresi üzerinden e- Devlet şifreniz ile giriş yapınız.

2. ADIM: ilgili ekrana giriş yaptıktan sonra Kültür Bakanlığı 154 Sözleşmeli Personel Alımı ilanına giriş yaparak " Başvur" bağlantısına tıklayınız.

3. ADIM: Karşımıza ilgili ilan hakkında detaylar gelecek Bu detayları inceledikten sonra alt kısımda bulunan onay kutusuna tıklayarak başvurumuza devam ediyoruz. Başvurular aşağıdaki alanlarda yapılacak.

(bkz:#14504) yanıt olarak:

Tüm cihazlarda standart olduğunu düşünüyorum. Flash diskinizi cihaza takıp ilgili dosyayı Cihazın Jobs klasöründe bulup kopyalayıp Flash diske almak oradan da bilgisayara aktarmak şeklinde.

Sonrasında Leica markasına ait ham data verisi okuyan programı ilgili firmanın sitesinden temin edebilirsiniz muhtemelen.

(bkz:#14502) yanıt olarak:

Resen cins değişikliği işlemi imar barışı ile alınan yapı kayıt belgelerinde geçerli değildir. İmar barışı ile yapı kayıt belgesi alınmış ise zemin tespit tutanağı hazırlanarak normal süreç ile ilerlenmelidir.

Resen cins değişikliği ruhsat aşamasında verilen yapı aplikasyon projesine göre yapıldığı için geçersiz olmaz, yapıda ilaveler var ise belediye bunun önlemini kendisi alması gerekir.

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 48. Olağan Genel Kurulu; delegasyon esasına göre çoğunluksuz 25-26 Mart 2022 tarihinde (25 Mart 2022/saat 14.00, 26 Mart 2022/saat 10.00) Büyük Anadolu Oteli Esenboğa Havaalanı Yolu 27 km. Akyurt/Ankara adresinde yapıldı.

639 kayıtlı delegeden 423 delegenin katılımı ile gerçekleşen oylama sonucunda 47. Dönem genel başkanı Ali İPEK yeniden genel başkan seçildi. Kendisini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.

(bkz:#14495) yanıt olarak:

Dom değerini değiştirdiğinizde dönüşüm yapılsın mı? sorusuna evet demeniz gerekmektedir.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları (SHKMMB)  Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 16 Mart 2022 Tarih 31780 Sayı ile Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Bu yönetmelik ile İlk Tescil, Tescil yenileme ve kapanma işlemlerine yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Ek-1HKMO Tescil Yönetmeliği 202256 indirme İNDİR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA KULLANILACAK 2022 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ  18 Şubat 2022 Tarih 31754 Sayılı ile yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Yapı Denetim Hizmet Bedelini web sayfamızda aşağıdaki adreste yapabilirsiniz.

https://www.shkmmb.com/HKMO/yapi-denetim-maliyet-hesabi

Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince, mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2022 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak; KDV hariç, genel giderler (%15) ile yüklenici kârı (%10) dâhil edilerek yayınlanmaktadır.

Ek-12022 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyeti93 indirme İNDİR

7-13 Mart 2022 tarihleri arasında iki grup halinde Eğitime katılacak lisanslı mühendislerin imza yetkisini devretmesi gerekecektir. 

Lisanslı Mühendis İmza Yetkisinin Devrini nasıl yapacağı  25 Eylül 2021 Tarih 31609 sayılı LİSANSLI HARİTA KADASTRO MÜHENDİSLERİ VE BÜROLARI HAKKINDA YÖNETMELİK  8. Bölüm 43. Maddede açıklanmıştır.

MADDE 43 (1) Lisanslı mühendis, görevinde bulunamayacağı durumları belgelemek kaydıyla, imza yetkisini bir yıl içerisinde toplam otuz günü aşmamak şartıyla aynı büroda çalışan ve meslek alanında en az iki yıl harita ve kadastro hizmetlerinde deneyimli mühendise devreder. Ancak; bu durumda imza devrinde bulunan lisans sahibi iş ve işlemlerden müteselsilen sorumludur.

(2) 65 yaşını dolduran mühendislere yetki devri yapılamaz.

(3) İmza yetkisinin devri lisans sahibinin yazılı onayı ile yapılır. Onayın bir sureti, lisanslı büro dosyasına konulur; diğerleri, kadastro müdürlüğüne gönderilir. Bu belgede, yetkili mühendisin adı, soyadı, unvanı, yetkinin verildiği tarih, yemini yaptıran mahkemenin adı, yetki sınırları, yetkinin kullanılacağı yer ve zaman belirtilir.

(4) Lisanslı mühendisin, görevi başında bulunmadığı zamanlarda, belgeler imza yetkisi devredilen yetkili mühendis tarafından isim ve unvan belirtilerek imzalanır.

(5) Lisans sahibi, gerekli gördüğü takdirde imza yetkisini her zaman geri alabilir ve keyfiyeti ilgiliye yazılı olarak bildirir. Bu yazının örneği, üçüncü fıkrada belirtilen yerlere gönderilir.

(6) İmza yetkisi devrinden önce, yetki verilecek mühendisin 18 inci madde uyarınca yemin işlemleri tamamlanır ve ilgili yerlere gönderilir.

Lihkab otomasyon sistemi üzerinde işlemlerin nasıl yapılacağı ise ekli dosya da anlatılmaktadır.

Ek-1Lisanslı Mühendis Yetki Devri158 indirme İNDİR

Bildiğiniz üzere 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda değişiklik yapılması ile birlikte bir çok yeni lihkab bürosu açılarak faaliyete geçti. Yeni lihkab bürosu açan meslektaşlarımızdan gelen yoğun talep üzerine Lihkab Fiyat Hesaplama modülünü kısmen yayına geçirmiş bulunuyoruz.

Sayfa üzerinde bulunan Fiyat Hesabı menüsünün alt kısmına eklediğimiz LIHKAB Fiyat Hesabı bağlantısına tıklayarak hesaplamalara ulaşabilirsiniz. Lihkab ücret hesaplama sayfasına https://www.shkmmb.com/lihkab bağlantısını kullanarak da erişebilirsiniz.

Lütfen karşılaştığınız noksanlık hata ve sorunları bizlere iletiniz.

Hayırlı Olsun...

Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.