Shkmmb

Harita Mühendisi

İmar planı bulunan yerlerde imar ya da kadastro yolundan ihdas ettiğiniz alanı komşu parsel ile tevhit edebilirsiniz. Komşu parsel kadastro parseli veya imar parseli olabilir. 

İhdas edilen alanın mülkiyeti belediye olacağı için encümen kararında "belediye adına arsa olarak tescil edilerek satışı yapılması haliyle bir değer belirtilmesi" gerekecektir.

Tek dosyada ihdas, tevhit terk ve ifraz işlemi yapılabilmektedir. Yapılacak işleme ait örnek encümen kararı aşağıda görülebilir.


Fiyatın farklı çıkmasının nedeni OBS sisteminde yayınlanan katsayının güncellenmemesidir. Sütçüler için yayınlanan yöresel katsayı değeri 0,70 iken OBS sisteminde 0.80 olarak kullanıldığından bu fark ortaya çıkmaktadır.

Sütçüler Yöresel Katsayı :0 70

OBS Sisteminde 0.80 kullanılıyor

web sayfamızda yayınlanan 0,70 katsayısı kullanılıyor.

web sayfamızdaki hesaplama doğrudur. HKMO genel merkeze bir mail göndererek sütçüler için katsayının sistemde  düzeltilmesini talep etmeniz gerekmektedir.

Merhaba Bayram bey

Hangi işlem için hangi değerleri kullanarak yaptığınız hesaplama farklı çıkıyor paylaşabilirseniz bir inceleme başlatır ya da hesaplama yaparken nerede hata yaptığınızı söyleyebiliriz.

Bildiğiniz üzere Kadastro Başvuru Uygulaması (KBU) 26.12.2022 tarihi itibari ile yayına geçmiş ve SHKM için Antalya pilot bölge seçilerek kullanıma geçilmiştir. Şubat başı ile birlikte tüm Türkiye'de kullanıma geçmesi beklenmektedir.

Kadastro Başvuru Uygulaması SHKM olarak kadastro ile ilgili tüm işlemler sistem üzerinden gerçekleşecektir. Kadastrodan veri almak, bilgi belge ücreti, kontrollük ücreti yatırmak gibi işlemler ve dosyaların takibi bu sistem üzerinden yapılacaktır.

Uygulamayı HKMO büro tescili olan ve meslekten men cezası almamış tüm harita mühendisleri OBS Kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme giriş yapabilecektir.

Giriş sayfasında HKMO Giriş butonuna tıklandığında HKMO Kullanıcı girişi sayfasına yönlendirileceksiniz. OBS kullanıcı adı ve şifrenizle sisteme giriş yaparak KBU uygulamasını kullanmaya başlayabilirsiniz.

SHKM Uygulaması Ana Ekranı

Kullanıcılar uygulamaya giriş yaptıklarında aşağıdaki ekranla karşılaşacaklardır. Bu ekran üzerinden yapılan başvurulara ilişkin bilgiler (Devam Eden, Tamamlanan, Ödeme Bekleyen ve İade Edilen) görüntülenebilmektedir.

SHKM Uygulaması Başvurular Ekranı

Uygulamada başvuru yapmak için sol taraftaki panelde bulunan "Başvurular" sekmesine tıklanır ve sonrasında "Yeni Kayıt" denilerek başvuru ekranı açılır.


Yeni Başvuru Oluşturma

"Yeni Kayıt" seçildikten sonra sırasıyla yapılacak işlem, işlem yapılacak zemin ve başvuran bilgileri girilmelidir. İşlem kısmında işlem ağacında bulunan işlemler listelenir, ancak çoklu işlem seçilecekse beyannamedeki sırasına göre seçilmelidir.

Zemin sekmesinde işlem yapılacak taşınmaza ilişkin İl-İlçe-Mahalle-Ada-Parsel bilgileri girilir ve ekle seçilerek taşınmaza ilişkin bilgiler ekranın sağ tarafında görüntülenir.

Başvuran kısmında "Başvuru Tipi" olarak "Bizzat, İnşaat Sözleşmesi, Temsilen, Vekaleten, Vesayeten Veraseten" seçeneklerinden birisi seçilir.

Başvuran bilgileri girilirken başvuran kişinin adına seçilen taşınmaz kayıtlı değilse Girilen bilgiler ile malik bilgileri uyuşmamaktadır şeklinde uyarı alınır. Ayrıca iletişim bilgileri girilirken girilen telefon numarası büronun telefon numarası olmamalıdır. Çünkü işleme ilişkin sms gönderiminde bu numara kullanılmaktadır.

Başvuran bilgileri girildikten sonra ekle seçilerek yukarıdaki ekran açılır ve Kaydet seçilerek başvuru oluşturulmuş olur.

Başvuru kaydedildikten sonra "Başvurular" ekranında oluşturulan başvuruya ait bilgiler (Başvuru No, İl, İlçe, Başvuran, İşlem, Zemin Durum, Oluşturulma Tarihi) görüntülenir.


İşleme Ait Belgelerin ve Teknik Verinin Kadastroya Gönderilmesi

Başvuru işlemi yapıldıktan sonra kadastroya göndermek için işleme ilişkin belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Belge yüklemek için sağ üst kısımda bulunan ikonlardan "Dosya Yükle" seçilerek dosya yükleme ekranı açılır.

Dosyaların Yüklenmesi

Dosyaları yüklemek için ilk olarak işlem seçilir (Ör: Ayırma). Daha sonra "Belge Tipi" seçilir. Burada "Alınan Belge" ve "Üretilen Belge" olarak iki belge tipi vardır. Alınan belge veya üretilen belge seçimine göre "Belge Detay Tipi" altında gerekli belgeler listelenir. Belgenin yanında "**" var ise bu belgenin yüklenmesinin zorunlu olduğu anlamına gelir ve yüklenmediği takdirde işleme devam edilemez.

İlk olarak "Üretilen Belge" olarak İş-Yapım Sözleşmesi yüklenir. Daha sonrasında ise "Bilgi Belge için Kadastroya Gönder" butonuna basılarak zemine ilişkin bilgi belge talebinde bulunur.

Teknik Bilgi ve Belge için dosya yüklendikten sonra "Bilgi Belge için Kadastroya Gönder" seçilir ve belge kadastroya gönderilir

Sistem üzerinden kadastroya gönderme işlemi yapıldıktan sonra, işlemin kadastro da hangi aşamada olduğu "Kadastro Durum Sorgula" işlemi ile gerçekleştirilebilir. İşlemde görevlendirme yapılıp yapılmadığı, yapıldıysa hangi personelin görevli olduğu, FK alınıp alınmadığı, işleme ait ücret bilgisi vb. bilgiler görülebilmektedir

Bilgi Belge için Kadastroya gönderildikten sonra işlem aşaması FK alındı olmuş ise bu teknik belgenin sisteme yüklendiği anlamına gelmektedir. Daha sonra Teknik Belge indir seçilerek Kadastro tarafından taranıp gönderilen veri indirilebilmektedir

İşleme ilişkin teknik belge indirilebildiği gibi aynı zamanda teknik veri de indirilebilmektedir. İndirilebilen veri işlem başvurusu esnasında seçilen zemine ilişkin teknik veridir

İşleme ilişkin teknik belgeler edinildikten sonra, kontrollük işlemine ilişkin belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Daha önce de belirtildiği üzere Üretilen ve Alınan belge olarak belge tipi seçilir ve buna göre gerekli evraklar yüklenerek, teknik belgede işleme benzer olarak bu sefer kontrollük için kadastroya gönder işlemi seçilir ve işlem "Kadastro Durum Sorgula" yapılarak takip edilir.

Üretilen belge için kurum seçilirken MEGSİS'te mevcuttaki kurumlar listelenmektedir. Bu kısım revize edilerek büroların isimleri listelenecektir.

Özetle

  • Yapılacak işlem için HKMO sisteminden sözleşme alınacak ilgililerine imzalatılacak.
  • KBU sistemine girilerek sözleşme yüklenip başvuru oluşturulacak ve kadastro müdürlüğüne gönderilecek
  • Kadastro müdürlüğü başvuruyu inceleyip eksiklik olmaması durumunda fen kayıt numarası vererek ödeme numarası oluşturacak.
  • Oluşturulacak olan teknik belge ödeme numarasına göre ödeme yapıldıktan sonra kadastro müdürlüğü tarafından teknik veriler sisteme yüklenecek
  • Sonrasında bu verilere göre dosya hazırlanıp gerekli diğer işlemler yapıldıktan sonra kontrollük için kadastroya gönderilecek.
  • Kontrollük ücreti hesaplanıp ödeme beklenecek
  • Kontrollük ücreti ödendikten sonra dosyanın teknik kontrolleri, arazi kontrolü ve sonrasında tapuya geçilecek.

KBU uygulamasına https://kbu.tkgm.gov.tr/SHKMHome adresinden erişim sağlanacak.


Ek-1KBU SHKM İş Akış Diyagramı11 indirme İNDİR
Ek-2KBU SHKMB Kullanım Kılavuzu10 indirme İNDİR
Ek-3Shkm Megsis Entegrasyonu10 indirme İNDİR

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) merkez ve taşra teşkilatlarına 89 harita mühendisi alımı yapacaktır.


NOTERLER TARAFINDAN DÜZENLENEN TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 11 Ocak 2023 Tarih 32070 Sayı ile yayınlandı.

Bu yönetmeliğe göre satış için E Devlet kapısı üzerinden başvuru yapılarak taşınmaz satışları noter üzerinden gerçekleşecek.

Yanlış yer göstermelerin önlenmesi için Noterler tarafından yapılacak taşınmaz satışında Harita Mühendislerinin düzenleyeceği bir belgenin de bu uygulama içinde olması gerekirdi. 


Ek-1Noterler Tarafından Düzenlenen Taşınmaz Satış Sözl67 indirme İNDİR

Gerek yeni tescil işlemlerinde gerek tescil yenileme işlemlerinde 2023 yılından itibaren E-devletten alınan SGK Tescil ve Hizmet Dökümü belgesi istenecektir. 

16.03.2022 tarihli ve 31780 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3'üncü maddesiyle 11.03.2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliği'nin 6'ncı maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklikle harita ve kadastro mühendislik müşavirlik hizmetleri yapmak üzere HKMO tarafından Tescil Belgesi almış serbest harita ve kadastro mühendislerinin aynı amaç doğrultusunda kurulmuş diğer tüzel kişiliklerde ve kamu kurum kuruluşlarında harita ve kadastro mühendisi olarak çalışamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Bu işlem ile genç harita mühendislerinin istihdamını artırmak amaçlanmaktadır.

Ek-1SHKM Başka Yerde Sigortalı Olamaz Taahhütnamesi64 indirme İNDİR

5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunun hükümleri gereğince 03.01.2023 tarihli ve 7383582 sayılı Makam Olur'u ile güncellenen 2023 yılı Hizmet Ücretleri Tarifesi yayınlanmıştır.

Bir önceki dönemle kıyaslandığında %62 oranında ücretlerin zamlandığı görülmektedir.

Ayrıca 2023 yılı teminat tutarı : 151.815,33 TL'dir.

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik kapsamında verilen idari para cezası miktarları en az 3.036,31 TL, en fazla 151.815,33 TL'dir.

2023 Yılı Lihkab Ücretlerini Görüntülemek İçin Tıklayın

Web sayfamızda 11 konu başlığı için lihkab fiyat hesabı yapılabilmektedir.

2023 Yılı Lihkab Ücret Hesabı Yapmak İçin Tıklayın

Ek-12023 Yılı Lihkab Hizmet Ücretleri52 indirme İNDİR

Harita Mühendislerinin Bilgi ve tecrübelerini paylaşması ve bir kaynak olması amacı ile kurduğumuz web sayfamıza gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Her gün Türkiye'nin her köşesinden yüzlerce harita mühendisi tarafından ziyaret edilmekteyiz.

2022 Yılına ait bazı istatistikler

2022 Yılında üye olan Harita Mühendisi Sayısı: 2281 Kişi

Üyelerin Şehirlere Göre Dağılımı

İstanbul : 448

Kayseri : 336

Ankara : 309

İzmir : 211

Antalya : 171

Üniversitelere Göre Dağılım

Selçuk Üniversitesi : 456

Yıldız Teknik Üniversitesi : 367

Karadeniz Teknik Üniversitesi : 254

Afyon Kocatepe Üniversitesi : 172

Erciyes Üniversitesi : 140


2022 Yılında 138596 adet fiyat hesaplaması yapılmıştır

İmar planı uygulamaları fiyat hesabı 36797 adet

Yapı Aplikasyon Fiyat Hesabı 32800 adet

İmar Planı Dışı Ayırma Fiyatı 11812 adet


2022 yılının ortalarında yayına koyduğumuz lihkab hesaplamaları işlemleri için

Aplikasyon Ücreti 24045 adet

Birleştirme Ücreti 2089 adet

Yeni Tecviz Hesabı Yanılma Sınırı 9819 adet


2022 yılında en çok okunan konu başlıkları

Yeni HKMOBİS (OBS.HKMO) kullanıma açıldı 7182 kez

2021 I. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücreti 4812 kez

2022 II. Dönem Mühendislik Hizmetleri Ücretleri 4464 kez


En çok İndirilen Dosyalar

HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli

Yola Terk Dosyası

GNSS GZK Yöntemi İle Ek-14

Yapı Aplikasyon projesi Ek-1


Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sizlerin de katılımı shkmmb.com web sitesini daha da geliştirip faydalı bir başvuru kaynağına dönüştürmek istiyoruz. 

Güzel ve bol kazançlı bir 2023 geçirmeniz dileği ile.

Büro Adres Değişikliği İçin İstenen belgeler :

1- Talep Dilekçesi

2- Büro Tescil Belgesi

3- Tescil Yenileme Kartı

4- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

5- Varsa üye aidatı

6- Tescil Belgeleri değişim ücreti *


Büro Tescili İşlemleri İçin İstenen belgeler şunlardır:

1- Tip Başvuru Formu Merkez yada Şubeden temin edilecek*

2- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

3- 2 adet Resim

4- Büro Tescil ücreti*

5- Varsa üye aidatı


Büro Tescil Yenileme İşlemi :

Tescil Yenileme İşleminin her yıl 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında yapılması gerekmektedir. 1-31 Ocak tarihleri arasında yapılmayan Tescil yenileme işlemlerinde, Tescil Yenileme ücreti % 1,5 gecikme bedeli ile alınır. İstenen belgeler şunlardır:

1- Tip dilekçe (Merkez yada Şube) *

2- Tescil Kartının aslı

3- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

4- Tescil Yenileme ücreti **

5- Varsa üye aidatı


Büro kapanışı için dilekçe ile aşağıda belirtilen belgeler iade edilir:

1- Dilekçe

2- Tescil kartı

3- Tescil belgesi

4- Verdi Dairesinden kapanma yazısı

5- Varsa üye aidatı

a. Şirket tescili için istenen belgeler şunlardır:

- Tip Başvuru Formu (Merkez yada Şubelerimizden temin edilebilir)

- Vergi Mükellefi Olduğuna Dair Belge

- 2 adet Resim (Tüm ortakların)

- Ana Sözleşmenin yayınlandığı Ticaret Gazetesinin aslı yada onaylı örneği

- TMMOB üyesi ortak varsa, ilgili Odadan alınan üyelik belgesi aslı

- Tescil ücreti *

b. Şirket Ana Sözleşmesinde;

- Şirketin Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri yaptığı blirtilecektir.

- Ticaret Sicil Gazetesinde Şirket Ortağı Harita ve Kadastro Mühendisinin "Serbest Harita ve Kadastro Mühendislik Müşavirlik Hizmetleri?nden Sorumlu Teknik Müdür" olduğu belirtilecektir.

c. Ortaklığın TMMOB üyeleri ile yapılması durumunda; HKM yada HKM?lerinin ortaklık hissesi; şirket sermayesinin, ortakların bağlı olduğu Meslek Oda sayısına bölünmesiyle elde edilen orandan az olamaz.

d. Şirket ortakları HKM ya da TMMOB?ne bağlı Oda üyelerinden oluşur.


Tescil yenileme için İstenen belgeler;

1- Dilekçe ( Merkez yada Şubemizden temin edilebilir.) *

2- Ticaret sicil memurluğundan alınan ve son ortaklık hisse durumunu gösteren belge (Ek ibare:RG-3/3/2017-29996) veya beyan edilen ortaklık hisse durumunun Odaca tespiti.

3- Tescil Yenileme Kartının aslı

4- Tescil Yenileme ücreti***

5- HKM ortakların varsa üye aidatları


Şirket adres değişikliği, hisse devri ve unvan değişikliklerinde istenen belgeler;

1- Değişikliği belirten dilekçe

2- Ticaret Sicil Gazetesi Aslı yada Onaylı Örneği

3- Tescil Belgesi

4- Tescil Kartı

5- Yıllık Tescil Yenileme Yaptırılmamış İse Tescil Yenileme Ücreti *

6- Tescil Belge Değişim Ücreti**

7- HKM ortakların varsa üye aidatları

HKMO 2023 Yılı Hizmet ve Belge Ücretleri için bağlantıya tıklayınız.

Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.