Shkmmb

Harita Mühendisi

Kadastro gören yerlerde hazırlanan tescil bildirimi formatı kullanılıyor ve tek satırda ihdas edilen alan maliye hazinesi adına tescil ediliyor. Cinsi Ham Toprak olarak tescil oluyor.


Ek-1SINIRLANDIRMA TESCİL BİLDİRİMİ2 indirme İNDİR

Yeni genelgeye göre Yapı aplikasyon projesi Netcad şablonunu ekten indirebilirsiniz. Dosyanıza blok olarak bu dosyayı eklediğinizde şablon üzerindeki değişkenleri hızlı bir şekilde ekran üzerinde girerek dosyanızı oluşturabilirsiniz.

Şablon 1/500 ölçek için A4 kağıda yatay olarak tasarlanmıştır.

Ek-1YAPI APLİKASYON PROJESİ 2023 NETCAD BLOK581 indirme İNDİR

Resen cins değişikliği işlemlerini başlatan 2021/2 sayılı genelgede yapılan değişiklikle Yapı Aplikasyon Projesinde bir takım değişiklikler olmuştur. Yeni genelgeye göre bina ve parsele ait köşelerin ortometrik kotları yanı sıra Proje koordinat bilgisi Megsis Dönüşüm ID gibi sözel bilgiler dahil edilmiştir.

Daha önceden her blok için ayrı ayrı hazırladığımız Yapı Aplikasyon Projesinin yayınlanan örnekte tek yapı aplikasyon projesinde gösterildiği görülmektedir.

Ayrıca Kat İrtifakı ve Kat Mülkiyetine konu Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeline ilişkin süreçte ele alınmıştır. Kat irtifakı kurulduğunda yapı tescilsiz olarak sisteme girilecek yapı kullanma izin belgesi çıktığında resen cins değişikliği yapılacaktır.

Genelge ve eklerini aşağıdan indirebilirsiniz.

Ek-12021_2 Sayılı Genelgede Değişiklik217 indirme İNDİR
Ek-22021-2 Yapı APlikasyon Projesi177 indirme İNDİR
Ek-32021-2 Yapı APlikasyon Projesi Örnek190 indirme İNDİR

İşlem sırası aşağıdaki gibidir

https://obs.hkmo.org.tr sitesinden sözleşme oluşturup indirmek.

* İndirilen sözleşmeyi tapu maliki ile imzalayıp sözleşme tutarı üzerinden 0.00948 oranında damga vergisi yatırmak.

* https://kbu.tkgm.gov.tr/SHKMHome sistemine girerek yeni başvuru oluşturmak.

* Taranan damga vergisi ve sözleşmeyi ilgili dosya içeriğine yüklemek. Ve sonrasında bilgi belge için kadastro müdürlüğüne göndermek.

* Kadastro müdürlüğünden gelen harcı ödedikten sonra fen kayıt almasını müteakip işlem yapacağınız parsellerin verilerini sistemden indirmek veya kadastro müdürlüğünden temin etmek.

* Belediyeden ilgili parsellerin bastığı imar adalarını temin etmek.

* İmar planı ve kadastro verilerine göre ifraz ve yola terk dosyasını hazırlamak. 

* Hazırlanan dosya vatandaşa teslim edilerek encümen kararının alınmasını sağlamak

* Encümen kararı sonrası dosyaları yeniden sisteme yükleyerek kontrollük için kadastro müdürlüğüne göndermek.

Ek-1AYIRMA VE YOLA TERK DOSYASI ORNEK96 indirme İNDİR

Ankara ilinde pilot bölge olarak uygulanan 3B Sayısal yapı modeli yıl sonunda tüm ülkemizde faaliyete geçmesi hedeflenmektedir. Yıl sonuna kadar bazı büyükşehirler de pilot bölge alanına dahil edilerek 04.09.2023 tarihinden itibaren uygulamaya başlayacaktır.

Bu uygulama ile birden çok bağımsız bölümü bulunan ve kat irtifakı kurmak istenilen yapılar için üç boyutlu sayısal yapı modeli hazırlanması zorunlu hale gelmektedir. 

Yapı Aplikasyon Projesinin eki olan bu model için fiyat hesabı iki türlü yapılabilecektir.

1- Yapı Aplikasyon Projesi Eki Olarak Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli 

Hazırlanacak 3B Sayısal yapı modeli yapı aplikasyon projesi ile birlikte hazırlanıp teslim edilecek ise Yapı Aplikasyon fiyatı hesapladığınız alanda bulunan 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Dahil Edilsin kutusu işaretlenerek fiyata dahil edilebilir.

3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Dahil Edilsin kutusu işaretlendiğinde sizden Toplam İnşaat Alanı ve Bağımsız Bölüm sayısı bilgisi istenecektir. Bu bilgiler ilgili alanlara yazıldıktan sonra hesaplama yaparak Yapı Aplikasyon Projesi ve 3 Boyutlu Sayısal Yapı Modeli için toplam bir ücret hesaplamış olacaksınız.

Yapı Aplikasyon projesi içinde 3B Sayısal Yapı Modeli Fiyat Hesabı


2- Münferiden Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli

Daha öncesinde Yapı Aplikasyon Projesi hazırlanmış veya Hazırlanmadan Yapı Ruhsatı çıkmış ancak kat irtifakı kurulmamış sadece Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli için bir çalışma yapılacaksa Alternatif olarak hazırladığımız Münferiden Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Fiyat hesabı sayfasını kullanarak sadece bu işlem için ücret hesabı yapabilirsiniz.

Münferiden Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Fiyat Hesabı 

İlgili sayfalara HKMO Fiyat Hesabı menüsü altında bulunan V-Yapı Aplikasyon Projesi Fiyat Hesabı ve  V-a ) Üç Boyutlu Sayısal Yapı Modeli Fiyat Hesabı bağlantılarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.


Münferiden yapılan üç boyutlu sayısal yapı modeli işlemleri için HKMO üzerinden sözleşme alınırken Poz V - Yapı Aplikasyon Projesi İçin Etüt, Proje Yapımı Ve Uygulaması seçildikten sonra Poz Bilgileri sekmesinde Münferiden Yapılan 3B Sayısal Model bağlantısı tıklanarak sözleşme oluşturulabilir.



07 Temmuz 2023 Tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile KDV ve Stopaj oranları değiştirilerek 10 Temmuz 2023 itibarı ile uygulamaya geçilmiştir.

Web sayfamızda yapılan hesaplamalarda da KDV oranı güncellenerek hesaplama sonuçlarına eklenmiştir.

ilgili Kararname

MADDE 1- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının;

a) (a) bendinde yer alan "%18" ibaresi "%20" şeklinde,

b) (c) bendinde yer alan "%8" ibaresi "%10" şeklinde, değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Kararın eki (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"37- Diş fırçası ve macunu, diş iplikleri,"

MADDE 3- Bu Karar yayımını izleyen üçüncü gün yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

2023 Yılı II. Dönem HKMO Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetveli incelendiğinde geçen döneme kıyasla katsayı değerlerinin %40 oranında zamlandığı görülmektedir.

Sözleşme ücretleri ise TİP1, TİP2 ve TİP3 sözleşmeler 230 TL TİP4 sözleşmesi 190 TL Denetim ücreti 10 TL olarak belirlenmiş sözleşme ücretlerine zam yapılmamıştır.

Şehrinizde bulunan ilçelerin yöresel katsayılarını kontrol ederek varsa değişiklikleri bildirmenizi rica ediyoruz.

İlçe Katsayılarını Kontrol Etmek İçin Tıklayın

Mühendislik Hizmetleri Ücret cetvelini ekten indirebilir yada indirmeden aşağıdaki bağlantıdan online görüntüleyebilirsiniz.

Hazırladığımız sayfalarda yayınlanan ücret cetvellerinin dönemsel değişimlerini kıyaslayabilirsiniz.

Dönemleri Listelemek İçin Tıklayın

2023 II. Dönem Ücret Cetvelini İndirmeden görüntülemek için tıklayın

Ek-12023 Yılı II. Yarıyıl Mühendislik Hizmetleri Ücret120 indirme İNDİR

Zemin tespit tutanağını hazırladıktan sonra KBU üzerinden kadastroya gönderiyorsunuz. Yaklaşık 1 haftalık kadastro sürecinden sonra kadastro müdürlüğü tapuya gönderecek. Dosyanız tapuya geçtiğinde mimari kat irtifak projenizin de hazır olması gerekmektedir. 

Birden çok bağımsız bölüm numarası olan yapılarda harita mühendisinin hazırlayacağı zemin tespit tutanağı ile birlikte mimar tarafından çizilecek kat irtifak projesi ile tapuya müracaat edilmesi gerekmektedir. Ayrıca kat irtifakı kurulmasına gerek olmadan tapu müdürlüğünde cins değişikliği ve projesine göre kat irtifakı aynı anda kurulmuş olacaktır.

Kadastro Başvuru Uygulaması KBU üzerinde yaşanan sorunlar ve en çok sorulan soruların derlendiği sıkça sorulan sorular ve yanıtları dosyası ekten indirilebilir.

Ek-1KBU Sıkca Sorulan Sorular46 indirme İNDİR
Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.