Osman araz

Harita Mühendisi

1) önce Parselin bulunduğu ilin Çevre Düzeni Planı na bakın. İfrazla ilgili özel hükümler varsa bunlara uymanız gerekir.

2) Plansız alanlar imar yönetmeliği gereği, ifraz sonucu oluşacak parsellerin tamamının yola cephesinin bulunması gerekmektedir.

3) Tarım müdürlüğünden parselin Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamında kalıp kalmadığını öğrenmeniz gerekir.

Bu kanuna ekli listede, İl ve ilçelerin yeter gelirli tarımsal arazi büyüklükleri belirlenmiştir. Eskiden bakanlar kurulu kararıyla, şimdi c.başkanı kararıyla bu arazi büyüklükleri artırılabiliyor. Tarım müdürlüklerinde o yerin asgarî tarım arazisi büyüklüğü mevcuttur.


Kanuna göre, parse 5403 sayılı kanun kapsamındaysa, parsel belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez.


Şayet artırılmamışsa, Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardır.


4) yapılan ifrazdan sonra oluşacak parsellerin en az (25.00) m. yola cephesi bulunması zorunludur. Parselden terk suretiyle yol oluşturulamaz. Yeni yerleşme alanı oluşturma amaçlı ifraz işlemi yapılamaz.


İmar planı bulunmayan yerlerde işlemler "Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği" hükümlerine göre yapılır. Vasfı tarla olan bir parsel 20 000 m2 altına ifraz edilemez.

Ek-1Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği315 indirme İNDİR
Ek-2Uygulama İzah Şeması302 indirme İNDİR

HKMO tarafından yapılan açıklama

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Anılan Yönetmelik ile 11.03.2006 tarihli ve 26105 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinin 12 inci maddesinin ikinci fıkrası da değiştirilmiş olup SHKMMB'lerin irtibat bürosu ve şube açılışlarına ilişkin tescil ve tescil yenileme ücretleri SHKMMB tescil ve tescil yenileme ücretinin iki katıyken yapılan değişiklikle SHKMMB tescil ve tescil yenileme ücreti aynı olmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik Müşavirlik Büroları Tescil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ektedir.

Ek-1HKMO Tescil Yönetmeliği Değişikliği60 indirme İNDİR

Elinizde bulunan kotları  Elipsoidal yükseklik sisteminden Helmert Ortometrik yükseklik sistemine dönüştürmek istediğinizde ya da tersini yapmak istediğinizde tüm Türkiye için geçerli Ondülasyon haritasını ekte indirebilirsiniz.

Dilim orta boylamı projede 27 olarak kullanılmıştır. Bulunduğunuz noktaya göre dilim orta boylamını düzenlemeniz gerekmektedir.

Paylaşımda bulunan meslektaşımıza teşekkür ederiz.

Ek-1Türkiye Ondilasyon Haritası ITRF96 UTM 3 Derece3664 indirme İNDİR

TAPU VE KADASTRO VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK İŞLEMLER HAKKINDA YÖNETMELİK 8 Haziran 2022 Tarih 31860 sayı ile resmi gazetede yayınlandı.

Bu Yönetmeliğin amacı; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Bu Yönetmelik, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkezi veri tabanında yer alan verilerin çevrimiçi olarak işlenmesine ve elektronik ortamda yapılacak işlemlere ilişkin usul ve esasları kapsar.


Yönetmelik incelendiğinde Barolar birliği üzerinden avukatlar, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üzerinden değerleme uzmanları yapılan protokol ile bu verilere ulaşabiliyorken HKMO tarafından yapılan protokol üzerinden Harita Mühendislerin verilere ulaşması maalesef mümkün olmuyor.

HKMO tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde

Odamız ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) arasında, Tapu ve Kadastro Verilerinin "TAKPAS" üzerinden HKMO Bilgi Sisteminde üyelerimiz ile paylaşılmasına ilişkin olarak Mayıs-2019 tarihinde bir protokol imzalanmıştır.

Söz konusu protokol ile Odamıza tescilli SHKMMB ve LİHKAB sahibi/ortağı üyelerimizin takyidatlı tapu ve sayısal kadastro verilerine kolayca ulaşması amaçlanmıştır. Böylece üyelerimizin yapacakları işlemlerde kullanmak üzere tapu ve kadastro müdürlüklerine gitmeden hem tapu bilgilerini hem de parsel bilgilerini; (ölçü krokisi, parsel köşe koordinatları, nirengi ve poligon koordinatları) hazırladığımız web tabanlı bir yazılım üzerinden kendilerine sağlayacağımız kullanıcı adı ve şifreler ile sunulması planlanmıştır.

Bu kapsamda gerekli hazırlıklara ve yazılım çalışmalarına başlanılmış, 2019 yılının Eylül ayında gerekli alt yapı ve yazılım çalışmaları tamamlanmıştır. Sistem yayına açılmadan önce son test süreçlerinde TKGM ile yaptığımız görüşmelerde; her ne kadar planlanan kurguya göre üyelerimiz verilere erişmeden önce protokol ekinde yer alan bir taahhütnameyi imzalayarak sisteme yükleyecek olsa da tapu bilgilerinin doğrudan sunulmasının Kişisel Verilerin Korunması Kanunu`na uygun olmadığı ve TKGM`nin kurumlar ile TAKPAS sistemi yerine artık Web-Tapu üzerinden tapu bilgilerini kişi bazlı paylaşacağı, ayrıca Web-Tapu uygulaması üzerinden doğrudan malik tarafından da tapu bilgilerinin paylaşılabileceği TKGM yetkililerince ifade edilmiştir.

Kadastro verilerinin paylaşılması ile ilgili olarak; Kadastro İl Müdürlüklerince parsele ilişkin verilerin (özellikle meta verilerin) tam kontrollü olarak MEGSİS`e aktarılamadığı, bu nedenle parsel verilerinin paylaşılsa bile üyelerimizin mülkiyete dönük yapacakları mühendislik çalışmalarında doğrudan kullanamayacakları, her durumda kadastro müdürlüklerinden parsel verilerini yeniden almaları gerekeceği ifade edilmiştir.

Bunun beraberinde; TKGM tarafından parsel verilerinin iyileştirilmesi, meta verilerinin düzenlenmesi ve MEGSİS üzerinden paylaşılan verilerin doğrudan kullanılabilir hale getirilmesi için bir çalışmanın yürütüldüğü ve bu çalışmanın 2020 yılının ortalarında tamamlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

TKGM tarafından ifade edilen ve yukarıda belirtilen çekinceler nedeniyle Odamızca hazırlanan web tabanlı Tapu ve Kadastro Veri Paylaşımı Sistemi kullanıma açılmamış, alternatif çözüm yolları araştırılmakla birlikte TKGM tarafından yürütülen parsel verilerinin iyileştirilmesi çalışmalarının da tamamlanması beklenmiştir.

Ek-18 Haziran 2022 TAKPAS Yönetmeliği55 indirme İNDİR
Ek-2Takpas Protokol82 indirme İNDİR

Merhabalar

Siteminize hak veriyoruz aynı şekilde saçma bulmanızı da anlayabiliyoruz. Bu sitenin çalışması için arka planda olanları da anlatarak uygulamamızı yeniden değerlendirmenizi rica ediyoruz.

Bizler bu siteyi mesleki anlamda bir başvuru kaynağı olsun diye gönüllü olarak oluşturduk. Doğru bilgiye hızlı erişim sağlamanız için de mesleki gelişmeleri takip ederek sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Sizler bu sitede gezinirken ya da dosya indirirken ya da bir veri işlerken gezdiğiniz her sayfa için indirdiğiniz her dosya için ve işlem yaptığınız her veri için bir ücret ödüyoruz. Teknoloji alanında tüm ücretlendirmelerin dolar bazlı olduğunu da hatırlatmak isteriz.

Aboneliğiniz olsun ya da olmasın sitenin hiç bir alanında kısıtlama bulunmamaktadır, sadece kaynakları herkese dağıtabilmek için sınırlandırma bulunmaktadır. Yerine göre özel işlerimizi öteleyip bu sitenin çalışması için zaman ayırıyoruz, yerine göre ailemize ayıracağımız zamandan kesip sitenin çalışması için uğraşıyoruz. Örneğin fiyat hesaplama yapılan değişiklik ile tüm ilçelerin sisteme işlenmesi kat sayılarının elden geçirilmesi gerekti. Aynı şekilde mesleki gelişmeleri takip edip sisteme yüklemek yine bir emek ve zaman isteyen bir durum. Biz ise harcadığımız zaman ve verdiğimiz emeğe ücret istemiyoruz, kullanım amacına göre sitenin giderlerini üyelerimize paylaştırıyoruz. 

Bu noktada sistemi beğenen "üzerimize düşen bir şey varsa yapalım" diyen meslektaşlarımız olduğu gibi sistemin bu haliyle çalışmasına sitem eden meslektaşlarımızın olmasını da doğal karşılıyoruz. 

PLANSIZ ALANLARDA (ÖR:KÖY İÇİ) HAZIRLANAN SINIRLANDIRMA KROKİSİ VE AYIRMA KROKİSİ TASLAK ÖRNEĞİ OLAN PAYLAŞABİLİR Mİ ?

Harita mühendisliği geniş bir alan tek çırpıda bu kadar bilgi paylaşımı mümkün olmayabilir. Daha spesifik sorular sormanız durumunda biz ve üyelerimiz yardımcı olmaya çalışacaktır.

Yaptığınız bir işlemde takıldığınız noktaları ya da nereden başlayacağınızı sorarsanız daha yararlı cevaplar alabilirsiniz.

Burada bahsedilen vaziyet planı eczane olacak dükkanın iç mekanını gösteren çizimlerdir. Bunu bir mimarın yapması gerekir. Netcad ortamında bende çizebilirim diyorsanız emeğinizin karşılığı bir bedel belirleyebilirsiniz.

İyi günler kusura bakmayın mesleğime uzun aradan sonra dönme fırsatı buldum. Uzun yıllar mesleğim ile uğraşmadım(hayat şartları) şuan yer açtım fakat bilgili olmadığımın farkındayım ve çevremde yardımda bulunacak kimse yok.

Bana yaptığımız işleri aşama aşama yazılı olan bir dosya göndermeniz mümkün müdür? Bazı haritacılar örnek olarak ifraz için işlem adımlarını en başından en sonuna kadar adım adım yazıp her ifrazda bakıp yapıyorlarmış. Teşekkür ederim.

Parsel Takip Sistemi

Dosya (İş) Takip Sistemi

İşlerinizi takip edebileceğiniz bir sistem. Dosya, Bakiye, Müşteri ve Fatura takibi yapabilirsiniz.

HKMO Fiyat Hesabı

HKMO Fiyat Hesabı

Harita Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Mühendislik Hizmetleri Ücret Cetvelindeki tüm işler için pratik hesaplamalar yapabilirsiniz.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Dosyalar İndirin

Harita Mühendisleri için gerekli dosyaları bilgisayarınıza indirerek kullanmaya başlayın, dilerseiz dosyalarınızı paylaşın.

Harita Mühendislik Dosyaları

Mesleki Paylaşıma Katılın

Mesleki gelişmeleri paylaşıp tartışabileceğimiz bir alan. Sizde sorularınızı sorabilir, tecrübelerinizi paylaşabilirsiniz.